Przejdź do treści

Jesteś tutaj

KOMUNIKAT O BRAKU MOŻLIWOŚCI ZWROTU ZAKUPIONYCH I NIEWYKORZYSTANYCH E-ZNAKÓW ORAZ ZWROTU KWOTY ZA NIEWYKORZYSTANE E-ZNAKI OPŁATY SĄDOWEJ

Karty podstawowe

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości 
z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie sposobu uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 408) zmienione rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z 22 czerwca 2016 r.(Dz. U. z 2016 r. poz. 948), które stanowi akt wykonawczy do ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 300, 398. 770, 914, 1293), o którym mowa 
w art. 9 ust.1 ustawy, ww. przepisy prawa nie przewidują możliwości zwrotu zakupionych i niewykorzystanych e-znaków oraz zwrotu kwoty za niewykorzystane e-znaki opłaty sądowej.