Przejdź do treści

Jesteś tutaj

Zarządzenie Prezesa Sądu nr 22/2018

Karty podstawowe

         Na podstawie § 68 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23.12.2015 roku – regulamin urzędowania sądów powszechnych zarządzam wydanie kart wstępu dla publiczności na rozprawę w dniu 21 września 2018 roku godz. 10.00 sala rozpraw nr I w sprawie o sygn. akt II K 360/16 w ilości 20 sztuk.
         Karty wstępu można odbierać osobiście do dnia 21 września 2018 roku  do godz. 09.50 w Biurze Obsługi Interesanta.