Przejdź do treści

Jesteś tutaj

Biuro Obsługi Interesanta

Karty podstawowe

Biuro Obsługi Interesanta
ul.Mazowiecka 3
07-410 Ostrołęka
Hall Główny

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30 w tym przerwa 11:30 - 11:45

tel. (29) 765 44 00 lub (29) 765 44 01
e-mail boi@ostroleka.sr.gov.pl

Zakres zadań BOI reguluje § 28. ust. 5 Regulminu urzędowania sądów powszechnych oraz Regulamin wprowadzony zarządzeniem Prezesa Sądu Rejonowego w Ostrołęce.
Regulamin BOI Sądu Rejonowego w Ostrołęce.
Zarządzenie Prezesa nr 9/2015.Biuro podawcze VI Wydziału Ksiąg Wieczystych

ul. Mazowiecka 3
07-410 Ostrołęka

poniedziałek - piątek: 7:30 - 14.30  w tym przerwa 11:30 - 11:45
pokój nr A005

tel. (29) 765 44 12
fax. (29) 765 4419
e-mail w.ksiagwieczystych@ostroleka.sr.gov.pl