Przejdź do treści

Jesteś tutaj

Budżet i majątek jednostki

Karty podstawowe

Budżet jednostki


Majątek jednostki
Głównym składnikiem majątku Sądu Rejonowego w Ostrołęce jest nieruchomość położona w Ostrołęce przy ulicy Mazowieckiej 3. Oprócz nieruchomości na majątek znajdujący się w dyspozycji jednostki składa się majątek ruchomy (wyposażenie w meble biurowe, sprzęt komputerowy, kserokopiarki, drukarki, itp. urządzenia).

Informacja o zbędnych składnikach rzeczowego majątku ruchomego


Wnioski lub oferty należy składać w terminie do dnia 06.10.2020 r. do godziny 10:00.