Przejdź do treści

Jesteś tutaj

Komornicy

Karty podstawowe

Z dniem 01.01.2019 roku weszła w życie ustawa z dnia 22.03.2018 roku o komornikach sądowych (Dz.U. z 2018r. poz. 771, zm.1443, 1669,2244).
Komornik sądowy jest funkcjonariuszem publicznym działającym przy sądzie rejonowym. Wykonuje on powierzone mu przez państwo funkcje władzy publicznej w zakresie wykonywania czynności w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym.
Przy wykonywaniu czynności komornik podlega orzeczeniom sądu w ramach nadzoru judykacyjnego. Organami nadzoru administracyjnego są: Minister Sprawiedliwości, prezes sądu apelacyjnego, prezes sądu okręgowego, prezes sądu rejonowego. Nadzór wewnętrzny sprawują organy samorządu komorniczego.Nr porządkowy I - Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrołęce
Marcin Cichoń

07-410 Ostrołęka
ul. Jana Kilińskiego 5 piętro I
tel.. (29) 691 71 55
fax. (29) 691 19 92
Z uwagi na problemy techniczne z numerem telefonu (29) 691 71 55, kontakt telefoniczny z komornikiem sądowym jest możliwy pod numerem tel. 601 789 602
Informacja o możliwości odmowy przyjmowania spraw

Nr porządkowy II  - Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrołęce
Grzegorz Kozikowski

07-410 Ostrołęka
ul. Farna 9 A / 8 
tel./fax. (29) 646 12 93

Nr porządkowy III - Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrołęce
Bożenna Otłowska

07-410 Ostrołęka
ul. Goworowska 2b lokal 2
tel./fax. (29) 764 47 53
Informacja o możliwości odmowy przyjmowania spraw
Informacja o możliwości odmowy przyjmowania spraw
Informacja o możliwości odmowy przyjmowania spraw

Nr porządkowy IV - Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrołęce
Beata Pepłowska

07-410 Ostrołęka
ul. Jana Kilińskiego 42, piętro II
tel./fax. (29) 764 40 49

Nr porządkowy V - Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrołęce
Iwona Zacharek

07-410 Ostrołęka
ul. Jana Kilińskiego 29
tel. (29) 764 32 07
fax.: (29) 760 93 53
Informacja o możliwości odmowy przyjmowania spraw
Informacja o możliwości odmowy przyjmowania spraw
Informacja o możliwości odmowy przyjmowania spraw

Nr porządkowy VI - Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrołęce
Rafał Mizerek
07-410 Ostrołęka
ul. Kilińskiego 29
tel. 519-763-332
adres e-mail: ostroleka.mizerek@komornik.pl
Informacja o możliwości odmowy przyjmowania spraw
Jednorazowa zmiana terminu przyjęć interesantów z dnia 24 grudnia 2019r na dzień 23 grednia 2019r.
Informacja o możliwości odmowy przyjmowania spraw

Nr porządkowy VII - Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrołęce
Anna Magdalena Mizerek
07-410 Ostrołęka
ul. Jana Kilińskiego 26
tel. 690 – 560 – 972
adres e-mail: anna.mizerek@komornik.pl  
Informacja o możliwości odmowy przyjmowania spraw
Jednorazowa zmiana terminu przyjęć interesantów z dnia 24 grudnia 2019r na dzień 23 grednia 2019r.

Nr porządkowy VIII - Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrołęce
Edyta Bartłomiejczuk

07-410 Ostrołęka
ul. Goworowska 37/1
tel. 538 – 458 – 433
adres e-mail: ostroleka.bartlomiejczuk@komornik.pl 


Rada Izby Komorniczej w Białymstoku
ul. Sybiraków 15 lokal 2A
tel./fax (85) 732 36 66
tel. kom. 690 399 431
Biuro czynne w godzinach: 9.00 - 15.00