Przejdź do treści

Jesteś tutaj

Kontrola zarządcza

Karty podstawowe

Kontrolę zarządczą wprowadziła ustawa z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.). Dotyczy ona sektora finansów publicznych, w tym sądów.

Kontrolę zarządczą stanowi ogół działań podejmowanych dla realizacji celów i zadań jednostki w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy.

Plany działalności Sądu Rejonowego w Ostrołęce:

Plan działalności Sądu Rejonowego w Ostrołęce na rok 2011
Plan działalności Sądu Rejonowego w Ostrołęce na rok 2012
Plan działalności Sądu Rejonowego w Ostrołęce na rok 2013
Plan działalności Sądu Rejonowego w Ostrołęce na rok 2014
Plan działalności Sądu Rejonowego w Ostrołęce na rok 2015
Plan działalności Sądu Rejonowego w Ostrołęce na rok 2016
Plan działalności Sądu Rejonowego w Ostrołęce na rok 2017
Plan działalności Sądu Rejonowego w Ostrołęce na rok 2018
Plan działalności Sądu Rejonowego w Ostrołęce na rok 2019
Plan działalności Sądu Rejonowego w Ostrołęce na rok 2020

Oświadczenia o stanach kontroli zarządczej Sądu Rejonowego w Ostrołęce:

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2010
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2011
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2012
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2013
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2014
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2015
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2016
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2017
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2018
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2019


Sprawozdania z wykonania planu działalności Sądu Rejonowego w Ostrołęce:

Sprawozdanie z wykonania planu działalności za rok 2011
Sprawozdanie z wykonania planu działalności za rok 2012
Sprawozdanie z wykonania planu działalności za rok 2013
Sprawozdanie z wykonania planu działalności za rok 2014
Sprawozdanie z wykonania planu działalności za rok 2015
Sprawozdanie z wykonania planu działalności za rok 2016
Sprawozdanie z wykonania planu działalności za rok 2017
Sprawozdanie z wykonania planu działalności za rok 2018
Sprawozdanie z wykonania planu działalności za rok 2019