Przejdź do treści

Jesteś tutaj

Koordynator do spraw dostępności

Karty podstawowe

Na podstawie art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami tekst. jedn. Dz.U.2020.1062  na koordynatora do spraw dostępności w Sądzie Rejonowym w Ostrołęce została wyznaczona Pani Marta Wołkońska.


Do zadań koordynatora do spraw dostępności należy w szczególności:

  • wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Sąd Rejonowy w Ostrołęce,
  • przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Sąd Rejonowy w Ostrołęce, zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie;
  • monitorowanie działalności Sądu Rejonowego w Ostrołęce, w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.Kontakt

Marta Wołkońska
Koordynator do spraw dostępności

Sąd Rejonowy w Ostrołęce
ul. Mazowiecka 3
07-410 Ostrołęka
tel. (29) 765-44-00 lub (29) 765-44-01
e-mail: marta.wołkonska@ostroleka.sr.gov.pl