Przejdź do treści

Jesteś tutaj

Mediacje i mediatorzy

Karty podstawowe

DYŻURY   MEDIATORÓW

Informujemy, że w każdy poniedziałek, w budynku Sądu Rejonowego w Ostrołęce odbywają się stałe dyżury mediatorów.
Zainteresowanych zapraszamy na nieodpłatne spotkania informacyjne w godz. 9.00 – 11.00, w pokoju mediatorów, na I piętrze (przy sali konferencyjnej). 

Mediatorzy:
Patrycja Słupińska – wszystkie sprawy, w szczególności sprawy cywilne, gospodarcze i pracownicze.
Ewa Ciepierska – wszystkie sprawy, w szczególności sprawy karne.
Hanna Kowalczyk – wszystkie sprawy, w szczególności sprawy rodzinne. 

 

 

Osoba wyznaczona do udzielania informacji o mediacji i mediatorach:
SSR Agata Tokarska
tel. (29) 765 44 73
email: agata.tokarska@ostroleka.sr.gov.pl

 

        Mediacja to próba doprowadzenia do ugodowego, satysfakcjonującego obie strony rozwiązania konfliktu na drodze dobrowolnych negocjacji prowadzonych przy udziale trzeciej osoby, neutralnej wobec stron i ich konfliktu, czyli mediatora, który wspiera przebieg negocjacji, łagodzi powstające napięcia i pomaga – nie narzucając jednak żadnego rozwiązania – w wypracowaniu kompromisu.


        Uprzejmie informujemy, że od 1 stycznia 2017 r. w Ostrołęce rozpoczęła działalność Kancelaria Mediacyjna Ośrodka Mediacji Gospodarczych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Olsztynie, która znajduje się w budynku Parku Wodnego przy ul.Witosa 3. W Kancelarii mediacje prowadzą Barbara Majkowska i Witold Lewandowski - stali mediatorzy Ośrodka Mediacji Gospodarczych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Olsztynie, którzy w 2010 r. ukończyli szkolenie dla mediatorów zgodnie ze standardami Społecznej Rady do spraw Alternatywnych Metod Rozwiązania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliowści z dnia 29 października 2007 r. oraz Specjalistyczne Szkolenie z Mediacji Cywilnych  Gospodarczych II Stopnia zgodnie ze standardami Społecznej Rady do spraw Alternatywnych Metod Rozwiązania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliowści z dnia 29 października 2007 r. Poadto mediator Barbara Majkowska ukończyła Podyplomowe Studia Negocjacji, Mediacji i nnych Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów na Uniwersytecie Warszawskim (rok 2009).

Barbara Majkowska
tel. 503 091 009
email: bmajkowska.kancelaria@gmail.com

Witold Lewandowski
tel. 502 677 164
email: witlew@kancelaria-witlew.pl

 

Informujemy, że na listę stałych mediatorów sądowych działających przy Sądzie Okręgowym w Ostrołęce została wpisana mediator p. PATRYCJA SŁUPIŃSKA, specjalizująca się w szczególności w mediacjach: cywilnych, rodzinnych, gospodarczych, pracowniczych i administracyjnych. 

Patrycja Słupińska
ul. Mazowiecka 5
07-410 Ostrołęka
e-mail ps1mediator@gmail.com
kom. 796305960

 

Ulotka

Lista wydarzeń związanych z obchodami Tygodnia Mediacji w Sądzie Rejonowym w Ostrołęce.

Lista wydarzeń związanych z obchodami Tygodnia Mediacji w Sądzie Rejonowym w Ostrołęce.

Informacje o mediacjach publikowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości

Lista mediatorów opublikowana w sądzie w Ostrołęce.