Przejdź do treści

Jesteś tutaj

Wersja wpisu E-wokanda z dnia pt., 09/09/2016 - 14:51

Data Wydział Sygnatura Sala Uwagi
2016-09-09 10:40:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III Opm 57/03 IV nadzór kuratora
2016-09-13 09:20:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III Opm 39/13 IV nadzór kuratora
2016-09-15 09:15:00 II Wydział Karny II K 906/13 --
2016-09-16 12:00:00 II Wydział Karny II K 1143/13 III
2016-09-13 09:00:00 II Wydział Karny II K 1403/13 III
2016-09-13 12:15:00 I Wydział Cywilny I Co 40/14 -- w przedmiocie egzekucji sądowej (art. 1050-1051 kpc)
2016-09-13 13:00:00 II Wydział Karny II K 352/14 --
2016-09-13 13:00:00 IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych IV P 333/14 VII związane z wypowiedzeniem umowy o pracę, o wynagrodzenie za pracę
2016-09-16 09:00:00 V Wydział Gospodarczy V GC 578/14 VIII o zapłatę
2016-09-12 14:30:00 V Wydział Gospodarczy V GC 34/15 VIII o zapłatę
2016-09-12 09:00:00 IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych IV P 20/15 VII o diety i inne świadczenia związane z podróżą służbową
2016-09-12 09:00:00 I Wydział Cywilny I Ns 263/15 XII o zniesienie współwłasności rol.
2016-09-09 11:30:00 I Wydział Cywilny I Ns 270/15 XII o podział majątku wspólnego -( inne)
2016-09-14 15:00:00 II Wydział Karny II K 178/15 --
2016-09-09 10:00:00 II Wydział Karny II K 267/15 --
2016-09-16 14:00:00 V Wydział Gospodarczy V GC 256/15 VIII o zapłatę
2016-09-13 12:00:00 V Wydział Gospodarczy V GC 267/15 VIII o zapłatę
2016-09-15 11:00:00 V Wydział Gospodarczy V GC 328/15 VIII o zapłatę
2016-09-13 12:00:00 II Wydział Karny II K 490/15 II
2016-09-15 13:00:00 II Wydział Karny II K 566/15 II
2016-09-15 11:15:00 II Wydział Karny II K 586/15 II
2016-09-13 10:00:00 IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych IV P 163/15 VII związane z wypowiedzeniem umowy o pracę
2016-09-09 14:00:00 I Wydział Cywilny I C 447/15 XII zadośćuczynienie
2016-09-09 14:40:00 II Wydział Karny II K 666/15 --
2016-09-12 14:40:00 IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych IV U 177/15 VII o zasiłek chorobowy
2016-09-09 09:00:00 IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych IV P 237/15 VII dot. rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika
2016-09-13 11:30:00 II Wydział Karny II K 744/15 VI
2016-09-13 12:00:00 II Wydział Karny II K 746/15 II
2016-09-12 13:30:00 V Wydział Gospodarczy V GC 476/15 VIII o zapłatę
2016-09-16 09:00:00 II Wydział Karny II K 766/15 III
2016-09-09 11:20:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III RC 381/15 IV o alimenty
2016-09-09 09:00:00 V Wydział Gospodarczy V GC 489/15 VIII o zapłatę
2016-09-13 09:00:00 II Wydział Karny II K 786/15 II
2016-09-13 10:15:00 II Wydział Karny II K 795/15 II
2016-09-15 09:00:00 II Wydział Karny II K 825/15 II
2016-09-15 10:30:00 II Wydział Karny II K 846/15 II
2016-09-12 10:00:00 I Wydział Cywilny I C 703/15 XII o wydanie nieruchomości
2016-09-15 13:00:00 V Wydział Gospodarczy V GC 539/15 VIII o zapłatę
2016-09-13 09:00:00 II Wydział Karny II K 925/15 VI
2016-09-09 09:00:00 II Wydział Karny II K 941/15 II
2016-09-12 12:30:00 I Wydział Cywilny I C 790/15 -- o zapłatę
2016-09-09 12:15:00 V Wydział Gospodarczy V GC 600/15 VIII o zapłatę
2016-09-14 11:00:00 V Wydział Gospodarczy V GC 622/15 VIII o zapłatę
2016-09-13 09:00:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III Nsm 676/15 V o zmianę wyroku rozwodowego
2016-09-12 08:50:00 IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych IV U 279/15 VII o zasiłek chorobowy
2016-09-13 10:00:00 II Wydział Karny II W 1308/15 --
2016-09-13 12:30:00 II Wydział Karny II K 1126/15 VI
2016-09-16 10:00:00 V Wydział Gospodarczy V GC 1/16 VIII o zapłatę
2016-09-09 13:00:00 I Wydział Cywilny I C 21/16 XII o zapłatę
2016-09-12 09:30:00 V Wydział Gospodarczy V GC 40/16 VIII o zapłatę
2016-09-16 09:00:00 I Wydział Cywilny I Ns 79/16 XII o rozgraniczenie
2016-09-12 14:00:00 I Wydział Cywilny I Ns 91/16 -- o stwierdzenie nabycia spadku (rol) po Krzynówek Leokadii
2016-09-16 14:00:00 II Wydział Karny II W 98/16 --
2016-09-09 10:30:00 IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych IV P 30/16 VII dot. rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika
2016-09-15 13:00:00 I Wydział Cywilny I C 69/16 XII o zapłatę
2016-09-09 12:00:00 V Wydział Gospodarczy V GC 61/16 VIII o zapłatę
2016-09-09 14:30:00 V Wydział Gospodarczy V GC 61/16 VIII o zapłatę
2016-09-12 09:00:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III Nsm 76/16 V o ustalenie kontaktów
2016-09-15 10:00:00 I Wydział Cywilny I C 108/16 XII o zapłatę
2016-09-13 09:15:00 I Wydział Cywilny I C 110/16 -- roszczeia pieniężne z tyt. naruszenia dóbr osob. art. 24 kc
2016-09-13 11:30:00 IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych IV U 35/16 VII o ustalenie niepełnosprawności
2016-09-12 13:30:00 I Wydział Cywilny I C 117/16 XII o zapłatę
2016-09-14 11:30:00 IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych IV P 49/16 VII dot. rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika
2016-09-13 10:00:00 I Wydział Cywilny I Ns 240/16 -- o rozgraniczenie
2016-09-12 10:00:00 I Wydział Cywilny I Ns 261/16 -- o ustanowienie służebności przesyłu
2016-09-12 12:30:00 I Wydział Cywilny I C 184/16 XII roszczenia o zachowek
2016-09-13 12:30:00 II Wydział Karny II K 163/16 III
2016-09-13 10:15:00 I Wydział Cywilny I C 190/16 -- o zapłatę
2016-09-12 10:40:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III Nsm 159/16 -- o zmianę postanowienia w zakresie władzy rodzicielskiej
2016-09-13 09:00:00 II Wydział Karny II W 326/16 --
2016-09-09 12:15:00 IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych IV P 126/16 VII o ustalenie istnienia stosunku pracy
2016-09-12 12:00:00 IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych IV P 127/16 VII o odszkodowanie
2016-09-09 10:00:00 I Wydział Cywilny I Ns 340/16 XII o stwierdzenie nabycia spadku (rol) po Wieczorek Władysławie i Wieczorek Jadwidze
2016-09-12 15:00:00 V Wydział Gospodarczy V GC 243/16 VIII o zapłatę
2016-09-12 11:15:00 V Wydział Gospodarczy V GC 254/16 VIII o zapłatę
2016-09-12 12:00:00 V Wydział Gospodarczy V GC 262/16 VIII o zapłatę
2016-09-12 10:40:00 IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych IV P 149/16 VII o odszkodowanie z tytułu wydania po terminie niewłaściwego świadectwa pracy
2016-09-12 10:00:00 II Wydział Karny II W 422/16 --
2016-09-12 09:00:00 II Wydział Karny II W 430/16 --
2016-09-15 11:00:00 I Wydział Cywilny I C 315/16 XII o zapłatę
2016-09-16 11:00:00 I Wydział Cywilny I C 326/16 XII o ustalenie
2016-09-09 10:00:00 V Wydział Gospodarczy V GC 280/16 VIII o zapłatę
2016-09-09 11:30:00 V Wydział Gospodarczy V GC 281/16 VIII o zapłatę
2016-09-15 14:00:00 V Wydział Gospodarczy V GC 289/16 VIII o zapłatę
2016-09-13 09:00:00 V Wydział Gospodarczy V GC 299/16 VIII o zapłatę
2016-09-12 10:00:00 V Wydział Gospodarczy V GC 304/16 VIII o zapłatę
2016-09-12 10:45:00 V Wydział Gospodarczy V GC 305/16 VIII o zapłatę
2016-09-13 10:00:00 V Wydział Gospodarczy V GC 306/16 VIII o zapłatę
2016-09-13 11:00:00 V Wydział Gospodarczy V GC 307/16 VIII o zapłatę
2016-09-13 13:00:00 V Wydział Gospodarczy V GC 310/16 VIII o zapłatę
2016-09-15 12:00:00 V Wydział Gospodarczy V GC 319/16 VIII o zapłatę
2016-09-14 10:00:00 V Wydział Gospodarczy V GC 320/16 VIII o zapłatę
2016-09-12 09:00:00 V Wydział Gospodarczy V GC 324/16 VIII o zapłatę
2016-09-14 09:00:00 IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych IV P 160/16 VII o uchylenie kary z tytułu odpowiedzialności porządkowej pracowników
2016-09-14 09:00:00 V Wydział Gospodarczy V GC 341/16 VIII o zapłatę
2016-09-13 14:00:00 V Wydział Gospodarczy V GC 346/16 VIII o zapłatę
2016-09-13 11:20:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III Nkd 26/16 IV demoralizacja
2016-09-09 11:28:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III Nsm 259/16 V o zmianę postanowienia w zakresie władzy rodzicielskiej
2016-09-09 13:00:00 V Wydział Gospodarczy V GC 372/16 VIII o zapłatę
2016-09-09 13:00:00 IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych IV P 176/16 VII o sprostowanie świadectwa pracy
2016-09-09 10:30:00 V Wydział Gospodarczy V GC 383/16 VIII o zapłatę
2016-09-15 09:00:00 V Wydział Gospodarczy V GC 388/16 VIII o zapłatę
2016-09-16 14:00:00 I Wydział Cywilny I Ns 552/16 XII o stwierdzenie nabycia spadku (rol) po Lis Czesławie i Lis Aleksandrze
2016-09-15 10:00:00 V Wydział Gospodarczy V GC 397/16 VIII o zapłatę
2016-09-13 13:30:00 I Wydział Cywilny I C 418/16 -- o zapłatę
2016-09-14 13:00:00 V Wydział Gospodarczy V GC 411/16 VIII o zapłatę
2016-09-16 09:00:00 IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych IV P 186/16 -- o odszkodowanie za mienie powierzone
2016-09-13 10:00:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III RNs 181/16 IV o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu
2016-09-09 09:00:00 V Wydział Gospodarczy V GCo 63/16 VIII o wydanie tytułu wykonawczego zamiast utraconego (art. 794 k.p.c.)
2016-09-09 09:30:00 V Wydział Gospodarczy V GC 421/16 VIII o zapłatę
2016-09-12 14:30:00 I Wydział Cywilny I Ns 618/16 -- o stwierdzenie nabycia spadku po Domareckiej Zofii
2016-09-14 10:30:00 IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych IV P 190/16 VII związane z wypowiedzeniem umowy o pracę
2016-09-12 09:00:00 II Wydział Karny II K 395/16 III
2016-09-12 10:30:00 I Wydział Cywilny I C 441/16 -- o opróżnienie lokalu mieszkalnego i zapłatę
2016-09-12 11:00:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III Nsm 311/16 -- zezwolenie na dokonanie czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu majątkiem
2016-09-12 13:30:00 I Wydział Cywilny I Co 478/16 -- o wyjawienie majątku
2016-09-09 11:00:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III RC 185/16 V o alimenty
2016-09-09 14:00:00 V Wydział Gospodarczy V GCo 69/16 VIII o zawezwanie do próby ugodowej
2016-09-13 14:00:00 I Wydział Cywilny I C 479/16 -- naruszenie posiadania
2016-09-12 10:20:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III Nsm 326/16 -- o zmianę postanowienia w zakresie władzy rodzicielskiej
2016-09-12 11:30:00 I Wydział Cywilny I Ns 708/16 -- o zasiedzenie
2016-09-12 14:00:00 I Wydział Cywilny I C 525/16 XII o zapłatę
2016-09-12 12:00:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III RC 199/16 -- o podwyższenie alimentów
2016-09-13 11:00:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III RC 204/16 IV o podwyższenie alimentów
2016-09-14 14:00:00 IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych IV P 226/16 VII o dopuszczenie do pracy
2016-09-09 14:15:00 IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych IV P 227/16 VII o wynagrodzenie za pracę, o ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy
2016-09-09 14:15:00 IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych IV P 228/16 VII o wynagrodzenie za pracę, o ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy
2016-09-09 09:00:00 I Wydział Cywilny I C 541/16 XII o zapłatę
2016-09-12 11:00:00 I Wydział Cywilny I C 542/16 -- spory na tle ubezpieczeń OC z tytułu wypadków komunikacyjnych
2016-09-12 09:40:00 I Wydział Cywilny I Co 550/16 -- egzekucja z nieruchomości
2016-09-14 14:00:00 II Wydział Karny II Kop 1/16 --
2016-09-12 12:30:00 I Wydział Cywilny I C 559/16 -- zadośćuczynienie i odszkodowanie
2016-09-12 14:00:00 IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych IV U 156/16 VII o jednorazowe odszkodowanie z tyt. wypadku przy pracy
2016-09-16 13:15:00 I Wydział Cywilny I Cps 31/16 XII o przesłuchanie świadka
2016-09-16 12:00:00 I Wydział Cywilny I Cps 32/16 XII o przesłuchanie strony
2016-09-12 12:30:00 II Wydział Karny II W 731/16 --
2016-09-16 12:45:00 I Wydział Cywilny I Co 594/16 XII o zawezwanie do próby ugodowej
2016-09-09 11:00:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III Nsm 407/16 V O wykonanie kontaktów z małoletnim
2016-09-13 11:40:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III Nsm 414/16 IV o zmianę wyroku rozwodowego
2016-09-12 13:00:00 II Wydział Karny II K 580/16 III
2016-09-09 10:00:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III RCo 3/16 IV o zabezpieczenie alimentów
2016-09-13 10:20:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III Nsm 426/16 IV o zmianę postanowienia w zakresie władzy rodzicielskiej
2016-09-12 11:00:00 II Wydział Karny II W 771/16 --
2016-09-12 11:20:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III RNs 239/16 -- o ustanowienie opiekuna dla całkow. ubezwł.
2016-09-15 09:00:00 I Wydział Cywilny I C 616/16 XII o zapłatę
2016-09-13 09:00:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III RC 259/16 IV o alimenty
2016-09-12 11:40:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III Nsm 459/16 -- o ustalenie kontaktów
2016-09-12 10:00:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III Nsm 441/16 -- zezwolenie na dokonanie czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu majątkiem
2016-09-13 09:40:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III Nsm 460/16 IV o ustalenie kontaktów