Przejdź do treści

Jesteś tutaj

Wersja wpisu E-wokanda z dnia śr., 09/14/2016 - 14:08

Data Wydział Sygnatura Sala Uwagi
2016-09-14 09:00:00 IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych IV P 160/16 VII o uchylenie kary z tytułu odpowiedzialności porządkowej pracowników
2016-09-14 09:00:00 V Wydział Gospodarczy V GC 341/16 VIII o zapłatę
2016-09-14 10:00:00 V Wydział Gospodarczy V GC 320/16 VIII o zapłatę
2016-09-14 10:30:00 IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych IV P 190/16 VII związane z wypowiedzeniem umowy o pracę
2016-09-14 11:00:00 V Wydział Gospodarczy V GC 622/15 VIII o zapłatę
2016-09-14 11:30:00 IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych IV P 49/16 VII dot. rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika
2016-09-14 13:00:00 V Wydział Gospodarczy V GC 411/16 VIII o zapłatę
2016-09-14 14:00:00 II Wydział Karny II Kop 1/16 --
2016-09-14 14:00:00 IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych IV P 226/16 VII o dopuszczenie do pracy
2016-09-14 15:00:00 II Wydział Karny II K 178/15 --
2016-09-15 09:00:00 II Wydział Karny II K 825/15 II
2016-09-15 09:00:00 V Wydział Gospodarczy V GC 388/16 VIII o zapłatę
2016-09-15 09:00:00 I Wydział Cywilny I C 616/16 XII o zapłatę
2016-09-15 09:15:00 II Wydział Karny II K 906/13 --
2016-09-15 10:00:00 I Wydział Cywilny I C 108/16 XII o zapłatę
2016-09-15 10:00:00 V Wydział Gospodarczy V GC 397/16 VIII o zapłatę
2016-09-15 10:30:00 II Wydział Karny II K 846/15 II
2016-09-15 11:00:00 V Wydział Gospodarczy V GC 328/15 VIII o zapłatę
2016-09-15 11:00:00 I Wydział Cywilny I C 315/16 XII o zapłatę
2016-09-15 11:15:00 II Wydział Karny II K 586/15 II
2016-09-15 12:00:00 V Wydział Gospodarczy V GC 319/16 VIII o zapłatę
2016-09-15 13:00:00 II Wydział Karny II K 566/15 II
2016-09-15 13:00:00 I Wydział Cywilny I C 69/16 XII o zapłatę
2016-09-15 13:00:00 V Wydział Gospodarczy V GC 539/15 VIII o zapłatę
2016-09-15 14:00:00 V Wydział Gospodarczy V GC 289/16 VIII o zapłatę
2016-09-16 08:30:00 II Wydział Karny II K 666/15 III
2016-09-16 09:00:00 II Wydział Karny II K 766/15 III
2016-09-16 09:00:00 V Wydział Gospodarczy V GC 578/14 VIII o zapłatę
2016-09-16 09:00:00 I Wydział Cywilny I Ns 79/16 XII o rozgraniczenie
2016-09-16 09:00:00 IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych IV P 186/16 -- o odszkodowanie za mienie powierzone
2016-09-16 10:00:00 V Wydział Gospodarczy V GC 1/16 VIII o zapłatę
2016-09-16 11:00:00 I Wydział Cywilny I C 326/16 XII o ustalenie
2016-09-16 12:00:00 II Wydział Karny II K 1143/13 III
2016-09-16 12:00:00 I Wydział Cywilny I Cps 32/16 XII o przesłuchanie strony
2016-09-16 12:45:00 I Wydział Cywilny I Co 594/16 XII o zawezwanie do próby ugodowej
2016-09-16 13:15:00 I Wydział Cywilny I Cps 31/16 XII o przesłuchanie świadka
2016-09-16 14:00:00 V Wydział Gospodarczy V GC 256/15 VIII o zapłatę
2016-09-16 14:00:00 II Wydział Karny II W 98/16 --
2016-09-16 14:00:00 I Wydział Cywilny I Ns 552/16 XII o stwierdzenie nabycia spadku (rol) po Lis Czesławie i Lis Aleksandrze
2016-09-19 08:15:00 II Wydział Karny II W 464/16 --
2016-09-19 08:50:00 IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych IV U 168/15 -- o jednorazowe odszkodowanie z tyt. wypadku przy pracy
2016-09-19 08:50:00 IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych IV U 187/16 -- o zasiłek chorobowy
2016-09-19 09:00:00 I Wydział Cywilny I Ns 921/15 XII o zasiedzenie
2016-09-19 09:00:00 II Wydział Karny II K 395/15 VI
2016-09-19 09:00:00 II Wydział Karny II K 1500/10 III
2016-09-19 09:00:00 II Wydział Karny II K 47/14 --
2016-09-19 09:00:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III Nsm 7/16 V o przysposobienie
2016-09-19 09:00:00 V Wydział Gospodarczy V GC 530/15 VIII o zapłatę
2016-09-19 09:00:00 II Wydział Karny II K 278/16 --
2016-09-19 09:00:00 IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych IV P 188/16 -- związane z wypowiedzeniem umowy o pracę
2016-09-19 09:15:00 I Wydział Cywilny I C 504/16 XII o zapłatę
2016-09-19 09:30:00 II Wydział Karny II K 273/16 II
2016-09-19 09:30:00 I Wydział Cywilny I Co 115/16 XII o wyjawienie majątku
2016-09-19 09:40:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III RC 226/16 V o wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego
2016-09-19 09:45:00 I Wydział Cywilny I Co 326/16 XII o wyjawienie majątku
2016-09-19 10:00:00 II Wydział Karny II K 253/16 II
2016-09-19 10:00:00 V Wydział Gospodarczy V GC 315/16 VIII o zapłatę
2016-09-19 10:00:00 IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych IV U 35/16 VII o ustalenie niepełnosprawności
2016-09-19 10:00:00 I Wydział Cywilny I C 488/16 XII o zapłatę
2016-09-19 10:15:00 I Wydział Cywilny I C 507/16 XII o zapłatę
2016-09-19 10:15:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III RC 211/16 V o ustalenie ojcostwa i roszczenia z tym związane
2016-09-19 10:30:00 I Wydział Cywilny I C 490/16 XII o zapłatę
2016-09-19 10:30:00 IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych IV P 30/16 -- dot. rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika
2016-09-19 10:30:00 I Wydział Cywilny I C 310/16 XII o zapłatę
2016-09-19 10:30:00 I Wydział Cywilny I Ns 617/16 -- zniesienie współwłasności (rol) i dział spadku
2016-09-19 10:45:00 I Wydział Cywilny I C 491/16 XII o zapłatę
2016-09-19 11:00:00 I Wydział Cywilny I Ns 804/16 XII o stwierdzenie nabycia spadku (rol) po Bziukiewicz Stanisławie
2016-09-19 11:00:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III Nkd 56/16 V art. 87 kw
2016-09-19 11:00:00 II Wydział Karny II K 382/16 II
2016-09-19 11:00:00 I Wydział Cywilny I C 395/16 XII o zapłatę
2016-09-19 11:00:00 II Wydział Karny II W 556/16 --
2016-09-19 11:00:00 II Wydział Karny II K 567/15 --
2016-09-19 11:15:00 I Wydział Cywilny I Ns 798/16 XII o odebranie oświadczenia o odrzuceniu spadku po Świątkowskim Józefie
2016-09-19 11:30:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III Nkd 52/16 V art.157§1 kk
2016-09-19 11:30:00 II Wydział Karny II K 363/16 III
2016-09-19 11:30:00 I Wydział Cywilny I C 309/16 XII o zapłatę
2016-09-19 12:00:00 I Wydział Cywilny I C 299/16 -- o zapłatę
2016-09-19 12:00:00 II Wydział Karny II K 85/16 VI
2016-09-19 12:00:00 V Wydział Gospodarczy V GC 395/16 VIII o zapłatę
2016-09-19 12:00:00 II Wydział Karny II K 385/16 II
2016-09-19 12:00:00 II Wydział Karny II K 167/14 --
2016-09-19 12:00:00 II Wydział Karny II K 1528/13 --
2016-09-19 12:00:00 I Wydział Cywilny I C 823/15 XII o zapłatę
2016-09-19 12:00:00 I Wydział Cywilny I Ns 834/16 XII o dział spadku (inne) po Sznytko Zenonie i Sznytko Melanii
2016-09-19 12:30:00 I Wydział Cywilny I C 428/16 -- o zapłatę
2016-09-19 12:30:00 IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych IV P 190/16 -- związane z wypowiedzeniem umowy o pracę
2016-09-19 13:00:00 II Wydział Karny II K 438/16 II
2016-09-19 13:00:00 V Wydział Gospodarczy V GC 400/16 VIII o zapłatę
2016-09-19 13:00:00 II Wydział Karny II K 807/15 --
2016-09-19 13:00:00 I Wydział Cywilny I Ns 740/16 XII o stwierdzenie nabycia spadku po Siwik Irenie
2016-09-19 13:15:00 I Wydział Cywilny I Ns 770/16 -- o zezwolenie na złożenie do dep. sąd.
2016-09-19 13:20:00 I Wydział Cywilny I Ns 836/16 XII o stwierdzenie nabycia spadku (rol) po Samsel Danucie
2016-09-19 13:30:00 IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych IV P 226/16 -- o dopuszczenie do pracy
2016-09-19 13:30:00 V Wydział Gospodarczy V GC 11/16 VIII o zapłatę
2016-09-19 13:30:00 I Wydział Cywilny I Co 237/16 XII zarzuty na opis i oszacowanie
2016-09-19 13:40:00 I Wydział Cywilny I C 584/16 XII o opróżnienie lokalu mieszkalnego
2016-09-19 14:00:00 I Wydział Cywilny I Co 581/16 -- o zawezwanie do próby ugodowej
2016-09-19 14:00:00 V Wydział Gospodarczy V GC 401/16 VIII o zapłatę
2016-09-19 14:30:00 V Wydział Gospodarczy V GNc 1196/13 VIII o zapłatę
2016-09-19 14:45:00 IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych IV U 270/15 -- o jednorazowe odszkodowanie z tyt. wypadku przy pracy rolniczej
2016-09-20 09:00:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III RC 24/16 V o alimenty
2016-09-20 09:00:00 I Wydział Cywilny I Ns 626/15 XII o dział spadku (inne) i stwierdzenie nabycia spadku po Wojciechowskim Lechu
2016-09-20 09:00:00 II Wydział Karny II K 507/15 II
2016-09-20 09:00:00 I Wydział Cywilny I C 447/15 XII zadośćuczynienie
2016-09-20 09:00:00 II Wydział Karny II K 233/16 III
2016-09-20 09:00:00 II Wydział Karny II K 148/16 --
2016-09-20 09:00:00 I Wydział Cywilny I Ns 292/16 X o podział majątku wspólnego -( inne)
2016-09-20 09:00:00 V Wydział Gospodarczy V GC 308/16 VIII o zapłatę
2016-09-20 09:00:00 IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych IV P 151/16 VII dot. rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika
2016-09-20 09:15:00 I Wydział Cywilny I Co 611/16 -- egzekucja z nieruchomości
2016-09-20 10:00:00 I Wydział Cywilny I Co 579/16 -- egzekucja z nieruchomości
2016-09-20 10:00:00 I Wydział Cywilny I Cps 30/16 X o odebranie zapewnienia spadkowego od Kalbarczyk Celiny
2016-09-20 10:00:00 V Wydział Gospodarczy V GC 327/16 VIII o zapłatę
2016-09-20 10:00:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III Nsm 102/16 V o zmianę wyroku rozwodowego
2016-09-20 10:20:00 I Wydział Cywilny I C 536/16 X o zapłatę
2016-09-20 10:30:00 I Wydział Cywilny I Ns 785/14 XII o zasiedzenie
2016-09-20 10:30:00 IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych IV U 112/16 VII o ustalenie stopnia niepełnosprawności
2016-09-20 10:30:00 IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych IV P 184/16 VII o ustalenie istnienia stosunku pracy
2016-09-20 10:30:00 IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych IV P 185/16 VII o ustalenie istnienia stosunku pracy
2016-09-20 10:40:00 II Wydział Karny II K 174/16 II
2016-09-20 11:00:00 IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych IV P 123/16 VII dot. rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika
2016-09-20 11:00:00 V Wydział Gospodarczy V GC 396/16 VIII o zapłatę
2016-09-20 11:00:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III Nsm 205/16 V o zmianę postanowienia w zakresie władzy rodzicielskiej
2016-09-20 11:00:00 I Wydział Cywilny I C 496/16 X o zapłatę
2016-09-20 11:30:00 I Wydział Cywilny I C 497/16 X o zapłatę
2016-09-20 11:30:00 I Wydział Cywilny I Co 355/16 XII o wyjawienie majątku
2016-09-20 11:30:00 I Wydział Cywilny I Cps 23/16 XII o przesłuchanie świadka
2016-09-20 12:00:00 V Wydział Gospodarczy V GC 399/16 VIII o zapłatę
2016-09-20 12:00:00 IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych IV U 154/16 VII o zasiłek chorobowy
2016-09-20 12:00:00 IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych IV U 155/16 VII o świadczenie rehabilitacyjne
2016-09-20 12:00:00 II Wydział Karny II K 519/16 VI
2016-09-20 12:15:00 II Wydział Karny II K 1524/13 II
2016-09-20 12:30:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III RC 412/15 V o zaprzeczenie ojcostwa
2016-09-20 12:30:00 I Wydział Cywilny I Ns 769/16 X o stwierdzenie nabycia spadku po Więcław Janinie
2016-09-20 12:45:00 I Wydział Cywilny I Co 572/16 X o zawezwanie do próby ugodowej
2016-09-20 13:00:00 I Wydział Cywilny I Ns 859/16 X o stwierdzenie nabycia spadku po Kupis Stanisławie
2016-09-20 13:00:00 II Wydział Karny II K 569/15 III
2016-09-20 13:00:00 II Wydział Karny II K 35/16 --
2016-09-20 13:00:00 IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych IV U 251/15 VII o ustalenie stopnia niepełnosprawności
2016-09-20 13:00:00 V Wydział Gospodarczy V GC 407/16 VIII o zapłatę
2016-09-20 13:00:00 I Wydział Cywilny I Ns 510/16 XII o zasiedzenie
2016-09-20 13:15:00 I Wydział Cywilny I Ns 666/16 X o stwierdzenie nabycia spadku po Stepnowskim Zdzisławie
2016-09-20 13:20:00 IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych IV U 74/16 VII o ustalenie stopnia niepełnosprawności
2016-09-20 13:40:00 IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych IV U 95/16 VII o zasiłek chorobowy
2016-09-20 14:00:00 V Wydział Gospodarczy V GC 409/16 VIII o zapłatę
2016-09-20 14:00:00 IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych IV Po-Uo 27/16 VII dotyczące pomocy sądowej
2016-09-20 14:15:00 II Wydział Karny II K 585/15 II
2016-09-20 14:20:00 IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych IV Po-Uo 28/16 VII dotyczące pomocy sądowej
2016-09-20 14:30:00 V Wydział Gospodarczy V GC 577/15 VIII o zapłatę
2016-09-21 08:45:00 I Wydział Cywilny I C 319/16 X o zapłatę
2016-09-21 08:50:00 IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych IV P 20/15 -- o diety i inne świadczenia związane z podróżą służbową
2016-09-21 09:00:00 II Wydział Karny II K 499/12 --
2016-09-21 09:00:00 I Wydział Cywilny I C 634/15 XII o zniesienie służebności gruntowej
2016-09-21 09:00:00 II Wydział Karny II K 1082/15 II
2016-09-21 09:00:00 II Wydział Karny II K 122/16 VI
2016-09-21 09:00:00 I Wydział Cywilny I C 287/16 X o zapłatę
2016-09-21 09:00:00 V Wydział Gospodarczy V GC 391/16 VIII o zapłatę
2016-09-21 09:00:00 IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych IV P 236/16 -- o diety i inne świadczenia związane z podróżą służbową, wynagrodzenie za godziny nadliczbowe, o ekwiwalent za używanie oraz pranie odzieży roboczej
2016-09-21 09:50:00 V Wydział Gospodarczy V GC 61/16 VIII o zapłatę
2016-09-21 10:00:00 V Wydział Gospodarczy V GC 404/16 VIII o zapłatę
2016-09-21 10:30:00 IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych IV P 186/16 -- o odszkodowanie za mienie powierzone
2016-09-21 10:30:00 I Wydział Cywilny I Ns 1009/16 X o zasiedzenie
2016-09-21 11:00:00 I Wydział Cywilny I C 296/16 XII o zapłatę
2016-09-21 11:00:00 V Wydział Gospodarczy V GC 302/16 VIII o zapłatę
2016-09-21 11:30:00 I Wydział Cywilny I C 438/16 X o zapłatę
2016-09-21 11:30:00 IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych IV P 49/16 -- dot. rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika
2016-09-21 11:30:00 I Wydział Cywilny I C 492/16 XII o zapłatę
2016-09-21 12:00:00 I Wydział Cywilny I C 493/16 XII o zapłatę
2016-09-21 12:00:00 I Wydział Cywilny I Ns 771/16 X o stwierdzenie nabycia spadku (rol) po Długołęckim Stanisławie
2016-09-21 12:00:00 II Wydział Karny II K 75/16 II
2016-09-21 12:00:00 II Wydział Karny II K 666/14 VI
2016-09-21 12:00:00 II Wydział Karny II K 412/16 --
2016-09-21 12:00:00 V Wydział Gospodarczy V GC 284/16 VIII o zapłatę
2016-09-21 12:30:00 I Wydział Cywilny I C 743/14 XII zadośćuczynienie za doznaną krzywdę
2016-09-21 12:30:00 I Wydział Cywilny I Ns 1013/15 X o wydanie depozytu sądowego
2016-09-21 13:00:00 I Wydział Cywilny I Ns 1254/15 X o podział majątku wspólnego -( inne)
2016-09-21 13:00:00 V Wydział Gospodarczy V GC 355/16 VIII o zapłatę
2016-09-21 13:30:00 IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych IV P 160/16 -- o uchylenie kary z tytułu odpowiedzialności porządkowej pracowników
2016-09-21 14:00:00 V Wydział Gospodarczy V GC 81/16 VIII o zapłatę
2016-09-21 14:00:00 I Wydział Cywilny I Ns 778/16 XII o stwierdzenie nabycia spadku po Kolankiewicz Zygmuncie Stefanie i Kolankiewicz Julii
2016-09-21 14:15:00 V Wydział Gospodarczy V GC 332/16 VIII o zapłatę
2016-09-21 14:30:00 I Wydział Cywilny I Co 304/16 XII w przedmiocie egzekucji sądowej (art. 1050-1051 kpc)
2016-09-21 14:30:00 IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych IV U 166/16 -- o zasiłek chorobowy
2016-09-21 15:00:00 IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych IV U 248/15 -- o zasiłek chorobowy
2016-09-21 15:00:00 V Wydział Gospodarczy V GC 421/15 VIII o zapłatę