Przejdź do treści

Jesteś tutaj

Wersja wpisu E-wokanda z dnia pon., 09/26/2016 - 15:25

Data Wydział Sygnatura Sala Uwagi
2016-09-26 00:00:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III Opm 79/13 -- nadzór kuratora
2016-09-26 00:00:00 II Wydział Karny II K 1102/15 --
2016-09-26 08:50:00 IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych IV U 98/16 VII o świadczenie rehabilitacyjne
2016-09-26 09:00:00 I Wydział Cywilny I C 367/16 XII o zapłatę
2016-09-26 09:00:00 V Wydział Gospodarczy V GC 374/16 VIII o zapłatę
2016-09-26 09:00:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III RC 189/16 V o alimenty
2016-09-26 09:00:00 II Wydział Karny II K 487/16 III
2016-09-26 09:00:00 II Wydział Karny II K 25/16 II
2016-09-26 09:00:00 IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych IV P 147/16 VII o diety i inne świadczenia związane z podróżą służbową
2016-09-26 09:00:00 II Wydział Karny II K 86/14 --
2016-09-26 09:00:00 I Wydział Cywilny I C 769/13 IX o wydanie nieruchomości
2016-09-26 09:30:00 V Wydział Gospodarczy V GC 122/16 VIII o zapłatę
2016-09-26 09:30:00 I Wydział Cywilny I Ns 661/16 XII o ustanowienie drogi koniecznej
2016-09-26 09:30:00 II Wydział Karny II K 382/16 II
2016-09-26 09:50:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III RC 208/16 V o alimenty
2016-09-26 10:00:00 II Wydział Karny II K 485/16 III
2016-09-26 10:00:00 V Wydział Gospodarczy V GC 606/15 VIII o zapłatę
2016-09-26 10:30:00 I Wydział Cywilny I Ns 1243/15 XII o stwierdzenie nabycia spadku po Mrozek Józefie
2016-09-26 10:30:00 IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych IV P 229/16 VII o nagrody jubileuszowe
2016-09-26 10:30:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III Nsm 360/16 IV o zezwolenie na zawarcie małżeństwa
2016-09-26 10:30:00 I Wydział Cywilny I Co 592/16 IX egzekucja z nieruchomości
2016-09-26 11:00:00 II Wydział Karny II K 597/16 III
2016-09-26 11:00:00 I Wydział Cywilny I Ns 685/16 XII o stwierdzenie nabycia spadku po Małkowskiej Helenie
2016-09-26 11:00:00 I Wydział Cywilny I C 921/15 IX o zapłatę
2016-09-26 11:00:00 V Wydział Gospodarczy V GC 333/16 VIII o zapłatę
2016-09-26 11:00:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III Nsm 535/16 IV pozbawienie, zawieszenie, ograniczenie władzy rodzicielskiej
2016-09-26 11:15:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III RC 125/16 V o podwyższenie alimentów
2016-09-26 11:30:00 I Wydział Cywilny I C 194/16 XII o zapłatę
2016-09-26 11:30:00 II Wydział Karny II K 28/16 VI
2016-09-26 11:30:00 II Wydział Karny II K 384/16 II
2016-09-26 11:30:00 I Wydział Cywilny I C 434/16 IX o zapłatę
2016-09-26 11:30:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III Nsm 553/16 IV zezwolenie na dokonanie czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu majątkiem
2016-09-26 11:30:00 IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych IV P 289/16 VII o diety i inne świadczenia związane z podróżą służbową
2016-09-26 12:00:00 II Wydział Karny II K 352/16 VI
2016-09-26 12:00:00 II Wydział Karny II K 559/16 III
2016-09-26 12:00:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III RC 114/16 V o obniżenie alimentów
2016-09-26 12:15:00 I Wydział Cywilny I C 368/16 XII o zapłatę
2016-09-26 12:30:00 I Wydział Cywilny I Ns 643/16 IX o rozgraniczenie
2016-09-26 12:30:00 II Wydział Karny II W 76/16 --
2016-09-26 12:30:00 II Wydział Karny II K 353/15 VI
2016-09-26 12:30:00 IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych IV P 296/16 VII Inne bez symbolu i o symbolu wyżej niewymienionym
2016-09-26 12:45:00 I Wydział Cywilny I C 495/16 XII o zapłatę
2016-09-26 13:00:00 V Wydział Gospodarczy V GC 365/16 VIII o zapłatę
2016-09-26 13:00:00 I Wydział Cywilny I Ns 841/16 XII o stwierdzenie nabycia spadku po Niewiarowskiej Zofii
2016-09-26 13:00:00 II Wydział Karny II K 971/15 II
2016-09-26 13:30:00 IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych IV P 27/16 VII o diety i inne świadczenia związane z podróżą służbową
2016-09-26 13:30:00 I Wydział Cywilny I C 241/16 XII o zapłatę
2016-09-26 13:30:00 I Wydział Cywilny I Ns 857/16 XII o stwierdzenie nabycia spadku po Kurpiewskiej Zofii
2016-09-26 13:30:00 II Wydział Karny II K 525/16 III
2016-09-26 14:00:00 I Wydział Cywilny I Ns 794/16 IX o stwierdzenie nabycia spadku (rol) po Laskowskim Stanisławie i Laskowskiej Zofii
2016-09-26 14:00:00 I Wydział Cywilny I Ns 879/16 XII o stwierdzenie nabycia spadku po Kalinowskim Januszu
2016-09-26 14:00:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III Nkd 26/16 IV demoralizacja
2016-09-26 14:00:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III RC 204/16 IV o podwyższenie alimentów
2016-09-26 14:00:00 V Wydział Gospodarczy V GC 622/15 VIII o zapłatę
2016-09-26 14:00:00 II Wydział Karny II K 74/16 II
2016-09-26 14:00:00 I Wydział Cywilny I Ns 1129/16 IX o odebranie oświadczenia o przyjęciu spadku po Zofii Laskowskiej
2016-09-26 14:00:00 I Wydział Cywilny I Ns 1130/16 IX o odebranie oświadczenia o przyjęciu spadku po Zofii Laskowskiej
2016-09-26 14:00:00 I Wydział Cywilny I Ns 1131/16 IX o odebranie oświadczenia o przyjęciu spadku po Zofii Laskowskiej
2016-09-26 14:15:00 I Wydział Cywilny I Ns 1125/16 XII o odebranie oświadczenia o przyjęciu spadku po Januszu Józefie Kalinowskim
2016-09-26 14:20:00 I Wydział Cywilny I Ns 1126/16 XII o odebranie oświadczenia o przyjęciu spadku po Januszu Józefie Kalinowskim
2016-09-26 14:20:00 II Wydział Karny II W 556/16 --
2016-09-26 14:30:00 II Wydział Karny II K 813/15 VI
2016-09-26 15:00:00 II Wydział Karny II K 766/15 II
2016-09-26 15:00:00 IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych IV U 149/16 VII o ustalenie stopnia niepełnosprawności
2016-09-27 08:30:00 V Wydział Gospodarczy V GC 267/15 VIII o zapłatę
2016-09-27 09:00:00 II Wydział Karny II K 603/15 VI
2016-09-27 09:00:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III RC 53/16 IV o ustanowienie przez sąd rozdzielności majątkowej
2016-09-27 09:00:00 I Wydział Cywilny I C 342/16 XII o zapłatę
2016-09-27 09:00:00 V Wydział Gospodarczy V GC 277/16 VIII o zapłatę
2016-09-27 09:00:00 IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych IV P 271/16 VII o ustalenie wypadku przy pracy lub choroby zawodowej
2016-09-27 09:00:00 II Wydział Karny II W 504/16 --
2016-09-27 09:00:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III Cps 29/16 V o przesłuchanie w charakterze strony
2016-09-27 09:00:00 I Wydział Cywilny I Ns 665/16 X o zasiedzenie
2016-09-27 09:15:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III Cps 32/16 V o przesłuchanie strony
2016-09-27 09:20:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III Nsm 208/16 IV o zmianę wyroku rozwodowego
2016-09-27 09:30:00 II Wydział Karny II W 640/16 --
2016-09-27 09:40:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III Nsm 234/16 IV o zmianę postanowienia w zakresie władzy rodzicielskiej
2016-09-27 09:40:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III RC 45/16 V o alimenty
2016-09-27 10:00:00 IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych IV P 25/16 VII o diety i inne świadczenia związane z podróżą służbową, o wynagrodzenie za pracę, o wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych
2016-09-27 10:00:00 II Wydział Karny II K 279/16 VI
2016-09-27 10:00:00 V Wydział Gospodarczy V GC 175/16 VIII o zapłatę
2016-09-27 10:00:00 I Wydział Cywilny I C 258/16 XII o zapłatę
2016-09-27 10:00:00 I Wydział Cywilny I Ns 527/15 -- o ustanowienie służebności przesyłu
2016-09-27 10:00:00 II Wydział Karny II W 672/16 --
2016-09-27 10:00:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III RC 216/16 IV o alimenty
2016-09-27 10:15:00 I Wydział Cywilny I Ns 607/16 X o stwierdzenie nabycia spadku po Bieluch Jadwidze
2016-09-27 10:20:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III RNs 225/16 IV o wydanie zarzadzeń nad przebiegiem kurateli
2016-09-27 10:20:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III RC 19/16 V o wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego
2016-09-27 10:40:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III RNs 220/16 IV o zmianę kuratora dla osoby częściowo ubezwłasnowolnionej
2016-09-27 10:45:00 I Wydział Cywilny I Ns 764/16 X o stwierdzenie nabycia spadku po Baczewskim Kazimierzu
2016-09-27 11:00:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III Nkd 62/16 V demoralizacja
2016-09-27 11:00:00 V Wydział Gospodarczy V GC 417/16 VIII o zapłatę
2016-09-27 11:00:00 I Wydział Cywilny I Ns 112/16 X o zasiedzenie
2016-09-27 11:00:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III RNs 265/15 IV o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu
2016-09-27 11:00:00 I Wydział Cywilny I C 523/14 XII o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym
2016-09-27 11:20:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III RC 262/16 IV o alimenty
2016-09-27 11:30:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III RC 229/16 V o wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego
2016-09-27 11:40:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III RC 256/16 IV o podwyższenie alimentów
2016-09-27 12:00:00 II Wydział Karny II W 753/16 --
2016-09-27 12:00:00 V Wydział Gospodarczy V GC 418/16 VIII o zapłatę
2016-09-27 12:00:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III RNs 206/16 IV o umieszcz. w szpit. psych. bez zgody osoby chorej psych.
2016-09-27 12:00:00 II Wydział Karny II K 1092/15 III
2016-09-27 12:15:00 I Wydział Cywilny I Co 2608/15 XII o wyjawienie majątku
2016-09-27 12:30:00 II Wydział Karny II W 692/16 --
2016-09-27 12:30:00 IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych IV U 205/16 VII o jednorazowe odszkodowanie z tyt. wypadku przy pracy rolniczej
2016-09-27 13:00:00 I Wydział Cywilny I Ns 883/16 X o stwierdzenie nabycia spadku po Zajk Aleksandrze
2016-09-27 13:00:00 I Wydział Cywilny I C 149/11 XII roszczenia o zachowek
2016-09-27 13:00:00 IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych IV U 81/16 VII o ustalenie stopnia niepełnosprawności
2016-09-27 13:00:00 V Wydział Gospodarczy V GC 336/16 VIII o zapłatę
2016-09-27 13:20:00 IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych IV U 52/16 VII o jednorazowe odszkodowanie z tyt. wypadku przy pracy
2016-09-27 13:20:00 I Wydział Cywilny I Cps 38/16 X o przesłuchanie strony
2016-09-27 13:40:00 IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych IV U 144/16 VII o ustalenie stopnia niepełnosprawności
2016-09-27 14:00:00 IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych IV U 112/16 VII o ustalenie stopnia niepełnosprawności
2016-09-27 14:00:00 V Wydział Gospodarczy V GC 356/16 VIII o zapłatę
2016-09-27 14:00:00 II Wydział Karny II K 253/16 III
2016-09-27 14:00:00 I Wydział Cywilny I Ns 909/15 XII o stwierdzenie nabycia spadku po Krasowskiej Teresie i Krasowskim Włodzimierzu
2016-09-27 14:15:00 I Wydział Cywilny I C 479/16 X naruszenie posiadania
2016-09-27 14:45:00 I Wydział Cywilny I C 992/14 XII o ustalenie
2016-09-28 08:50:00 IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych IV U 118/16 VII o ustalenie stopnia niepełnosprawności
2016-09-28 09:00:00 II Wydział Karny II K 350/16 VI
2016-09-28 09:00:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III Nsm 340/16 V o przysposobienie
2016-09-28 09:00:00 II Wydział Karny II K 563/16 II
2016-09-28 09:00:00 I Wydział Cywilny I C 573/16 XII o zapłatę
2016-09-28 09:00:00 I Wydział Cywilny I C 1016/14 XII odszkodowania z tytułu wypad. komunikacyjnych
2016-09-28 09:00:00 I Wydział Cywilny I Ns 1241/15 XII o zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu
2016-09-28 09:00:00 V Wydział Gospodarczy V GC 575/15 VIII o zapłatę
2016-09-28 09:00:00 I Wydział Cywilny I Ns 378/16 X o ustanowienie drogi koniecznej
2016-09-28 09:00:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III RC 145/16 V o alimenty
2016-09-28 09:00:00 IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych IV P 368/15 VII dotyczące rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia bez winy pracownika
2016-09-28 09:30:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III RNs 210/16 IV o zmianę opieki nad osobą dorosłą
2016-09-28 09:30:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III Nsm 418/16 V ustanowienie opieki nad małoletnim
2016-09-28 09:30:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III RNs 283/16 IV o ustanowienie kuratora dla osoby częściowo ubezwłasnowol.
2016-09-28 09:45:00 IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych IV P 301/16 VII o oświadczenie woli o powierzenie stanowiska dyrektora
2016-09-28 10:00:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III RC 381/15 IV o alimenty
2016-09-28 10:15:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III Nsm 42/16 V o wydanie / zmianę zarządzeń w trybie art. 109 kro
2016-09-28 10:30:00 I Wydział Cywilny I C 433/16 X o zapłatę
2016-09-28 10:40:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III RC 136/16 IV o alimenty
2016-09-28 10:45:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III Nkd 40/16 V art.119 § 1 kw
2016-09-28 11:00:00 IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych IV U 129/16 VII o ustalenie stopnia niepełnosprawności
2016-09-28 11:00:00 V Wydział Gospodarczy V GC 402/16 VIII o zapłatę
2016-09-28 11:00:00 I Wydział Cywilny I C 545/16 XII o zapłatę
2016-09-28 11:15:00 IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych IV P 156/15 VII dot. rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika, o ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy
2016-09-28 11:20:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III RC 239/16 IV o alimenty
2016-09-28 11:30:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III Cps 34/16 V przesłuchanie strony
2016-09-28 11:30:00 I Wydział Cywilny I C 581/16 X o zapłatę
2016-09-28 11:30:00 II Wydział Karny II K 388/16 VI
2016-09-28 11:30:00 V Wydział Gospodarczy V GC 320/16 VIII o zapłatę
2016-09-28 11:30:00 II Wydział Karny II K 1098/15 --
2016-09-28 11:50:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III RC 227/16 IV o alimenty
2016-09-28 12:00:00 I Wydział Cywilny I C 487/16 X o zapłatę
2016-09-28 12:00:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III Nmo 53/16 V o zbadanie syuacji w rodzinie
2016-09-28 12:00:00 I Wydział Cywilny I Ns 474/16 XII o zasiedzenie
2016-09-28 12:00:00 V Wydział Gospodarczy V GC 331/16 VIII o zapłatę
2016-09-28 12:30:00 I Wydział Cywilny I Ns 857/15 XII o zasiedzenie
2016-09-28 12:30:00 I Wydział Cywilny I C 503/16 X o zapłatę
2016-09-28 12:30:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III Nsm 399/16 IV o zmianę kontaktów z małoletnim
2016-09-28 13:00:00 II Wydział Karny II K 333/16 VI
2016-09-28 13:00:00 I Wydział Cywilny I Ns 463/13 X podział majątku wspólnego - inne
2016-09-28 13:00:00 II Wydział Karny II W 254/16 --
2016-09-28 13:10:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III Nsm 419/16 IV pozbawienie, zawieszenie, ograniczenie władzy rodzicielskiej
2016-09-28 13:15:00 I Wydział Cywilny I Cps 37/16 XII o przesłuchanie strony
2016-09-28 13:30:00 I Wydział Cywilny I Ns 527/07 XII podział majątku wspólnego - rolne
2016-09-28 13:50:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III Nsm 148/16 IV O wykonanie kontaktów z małoletnim
2016-09-28 14:00:00 V Wydział Gospodarczy V GC 578/14 VIII o zapłatę
2016-09-28 14:00:00 I Wydział Cywilny I Ns 858/16 XII o stwierdzenie nabycia spadku po Siepioła Sabinie
2016-09-28 14:15:00 I Wydział Cywilny I Ns 910/16 XII o stwierdzenie nabycia spadku po Dąbrowskim Andrzeju
2016-09-28 14:30:00 I Wydział Cywilny I Ns 911/16 XII o stwierdzenie nabycia spadku po Najgrodzkim Andrzeju
2016-09-28 14:30:00 I Wydział Cywilny I Co 602/16 X o zawezwanie do próby ugodowej
2016-09-28 14:30:00 V Wydział Gospodarczy V GC 375/16 VIII o zapłatę
2016-09-28 14:30:00 IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych IV P 120/16 VII dot. rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika
2016-09-28 15:00:00 I Wydział Cywilny I C 743/14 XII zadośćuczynienie za doznaną krzywdę
2016-09-28 15:00:00 II Wydział Karny II K 666/14 VI
2016-09-29 08:30:00 II Wydział Karny II K 349/16 --
2016-09-29 09:00:00 II Wydział Karny II K 320/16 VI
2016-09-29 09:00:00 V Wydział Gospodarczy V GC 419/16 VIII o zapłatę
2016-09-29 09:00:00 I Wydział Cywilny I Ns 785/14 IX o zasiedzenie
2016-09-29 09:00:00 I Wydział Cywilny I Ns 228/15 IX o odebranie oświadczenia o odrzuceniu spadku po Prusińskim Wacławie
2016-09-29 09:00:00 II Wydział Karny II K 1114/15 --
2016-09-29 09:00:00 IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych IV P 294/16 VII o wynagrodzenie za pracę
2016-09-29 09:15:00 II Wydział Karny II K 906/13 III
2016-09-29 09:15:00 IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych IV P 303/16 VII o wynagrodzenie za pracę
2016-09-29 09:30:00 I Wydział Cywilny I C 62/16 -- o ustalenie
2016-09-29 09:30:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III RNs 272/16 IV o ustanowienie kuratora dla osoby częściowo ubezwłasnowol.
2016-09-29 09:30:00 IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych IV P 312/16 VII o wynagrodzenie za pracę
2016-09-29 09:45:00 IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych IV P 315/16 VII o wynagrodzenie za pracę
2016-09-29 10:00:00 IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych IV P 314/16 VII o wynagrodzenie za pracę
2016-09-29 10:00:00 II Wydział Karny II K 389/07 II
2016-09-29 10:00:00 II Wydział Karny II K 417/15 VI
2016-09-29 10:00:00 V Wydział Gospodarczy V GC 595/15 VIII o zapłatę
2016-09-29 10:00:00 I Wydział Cywilny I Ns 568/16 XII o zasiedzenie
2016-09-29 10:00:00 I Wydział Cywilny I C 420/16 IX o zapłatę
2016-09-29 10:00:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III RC 207/16 IV o podwyższenie alimentów
2016-09-29 10:00:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III Nsm 321/16 V ustalenie miejsca pobytu małoletniego
2016-09-29 10:15:00 IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych IV P 313/16 VII o wynagrodzenie za pracę
2016-09-29 10:30:00 I Wydział Cywilny I C 418/16 -- o zapłatę
2016-09-29 10:30:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III RC 214/16 IV o wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego
2016-09-29 11:00:00 II Wydział Karny II K 550/16 --
2016-09-29 11:00:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III RC 224/16 IV o alimenty
2016-09-29 11:00:00 V Wydział Gospodarczy V GC 467/16 VIII o zapłatę
2016-09-29 11:00:00 I Wydział Cywilny I Ns 557/15 XII o ustanowienie służebności przesyłu
2016-09-29 11:00:00 II Wydział Karny II K 183/16 VI
2016-09-29 11:00:00 I Wydział Cywilny I C 360/16 IX o odszkodowanie z tytułu wypadków komunikacyjnych
2016-09-29 11:20:00 IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych IV Po-Uo 32/16 VII dotyczące pomocy sądowej
2016-09-29 11:20:00 IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych IV Po-Uo 33/16 VII dotyczące pomocy sądowej
2016-09-29 11:30:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III RC 266/16 IV o alimenty
2016-09-29 11:30:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III RC 225/16 IV o alimenty
2016-09-29 11:30:00 II Wydział Karny II K 535/16 --
2016-09-29 11:40:00 IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych IV Po-Uo 34/16 VII dotyczące pomocy sądowej
2016-09-29 12:00:00 V Wydział Gospodarczy V GC 468/16 VIII o zapłatę
2016-09-29 12:00:00 IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych IV P 64/16 VII o świadczenie z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
2016-09-29 12:00:00 I Wydział Cywilny I C 109/16 IX spory na tle ubezpieczeń OC z tytułu wypadków komunikacyjnych
2016-09-29 12:00:00 II Wydział Karny II K 87/16 VI
2016-09-29 12:00:00 I Wydział Cywilny I Ns 175/14 XII podział majątku wspólnego - inne
2016-09-29 12:10:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III RC 228/16 IV zmiana orzeczeń w zakresie alimentów - obniżenie
2016-09-29 12:30:00 I Wydział Cywilny I Ns 1027/16 -- o stwierdzenie nabycia spadku (rol) po Bierek Zdzisławie
2016-09-29 12:40:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III RC 84/16 IV o ustalenie ojcostwa i roszczenia z tym związane
2016-09-29 13:00:00 I Wydział Cywilny I Ns 269/16 IX o zatwierdzenie uchylenia się od skutków prawnych oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku i złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku po Duszak Henryku
2016-09-29 13:00:00 IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych IV U 65/15 VII o ustalenie niepełnosprawności
2016-09-29 13:00:00 I Wydział Cywilny I Ns 865/16 -- o stwierdzenie nabycia spadku (rol) po Brzózka Tadeuszu
2016-09-29 13:00:00 II Wydział Karny II K 540/16 VI
2016-09-29 13:00:00 V Wydział Gospodarczy V GC 469/16 VIII o zapłatę
2016-09-29 13:20:00 I Wydział Cywilny I Co 651/16 XII o zawezwanie do próby ugodowej
2016-09-29 13:20:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III RC 70/16 IV o ustalenie ojcostwa i roszczenia z tym związane
2016-09-29 13:30:00 I Wydział Cywilny I C 635/15 XII zadośćuczynienie
2016-09-29 13:30:00 II Wydział Karny II K 610/16 --
2016-09-29 14:00:00 II Wydział Karny II K 608/16 --
2016-09-29 14:00:00 I Wydział Cywilny I Co 630/16 IX egzekucja z nieruchomości
2016-09-29 14:00:00 V Wydział Gospodarczy V GC 426/15 VIII o zapłatę
2016-09-29 14:00:00 II Wydział Karny II K 430/14 --
2016-09-29 14:10:00 IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych IV U 135/16 VII o jednorazowe odszkodowanie z tyt. wypadku przy pracy
2016-09-29 14:10:00 IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych IV U 202/16 VII o zasiłek chorobowy
2016-09-29 14:10:00 IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych IV U 212/16 VII o zasiłek chorobowy
2016-09-29 14:10:00 IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych IV U 189/16 VII o zasiłek chorobowy
2016-09-30 09:00:00 Sekcja Wykonawcza przy II Wydziale Karnym Ko 1054/16 II K 1259/13 1 Ds 942/13 XI SPRAWA WYKONAWCZA
2016-09-30 09:00:00 IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych IV P 59/15 -- o wynagrodzenie za pracę
2016-09-30 09:00:00 II Wydział Karny II K 227/16 II
2016-09-30 09:00:00 IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych IV P 128/16 -- o odszkodowanie za mienie powierzone
2016-09-30 09:00:00 V Wydział Gospodarczy V GC 47/16 VIII o zapłatę
2016-09-30 09:15:00 Sekcja Wykonawcza przy II Wydziale Karnym Ko 1058/16 II K 212/15 1 Ds 210/15 XI SPRAWA WYKONAWCZA
2016-09-30 09:30:00 Sekcja Wykonawcza przy II Wydziale Karnym Ko 1091/16 II K 601/15 2 Ds 441/15 XI SPRAWA WYKONAWCZA
2016-09-30 09:45:00 Sekcja Wykonawcza przy II Wydziale Karnym Ko 1094/16 II K 312/13 2 Ds 1285/12 XI SPRAWA WYKONAWCZA
2016-09-30 10:00:00 Sekcja Wykonawcza przy II Wydziale Karnym Ko 1130/16 IIK 1410/12 3 Ds 317/12 XI SPRAWA WYKONAWCZA
2016-09-30 10:00:00 V Wydział Gospodarczy V GC 265/16 VIII o zapłatę
2016-09-30 10:15:00 Sekcja Wykonawcza przy II Wydziale Karnym Ko 1134/16 II K 681/13 2 Ds 472/13 XI SPRAWA WYKONAWCZA
2016-09-30 10:30:00 Sekcja Wykonawcza przy II Wydziale Karnym Ko 1137/16 II K 1038/14 2 Ds 1049/14 XI SPRAWA WYKONAWCZA
2016-09-30 10:30:00 IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych IV P 90/14 -- o odszkodowanie za mienie powierzone łącznie ze sprawami z tytułu odpowiedzialności wspólnej
2016-09-30 10:45:00 Sekcja Wykonawcza przy II Wydziale Karnym Ko 1017/16 II K 907/15 2 Ds 867/15 XI SPRAWA WYKONAWCZA
2016-09-30 11:00:00 Sekcja Wykonawcza przy II Wydziale Karnym Ko 1057/16 II K 199/15 1 Ds 142/15 XI SPRAWA WYKONAWCZA
2016-09-30 11:00:00 V Wydział Gospodarczy V GC 461/16 VIII o zapłatę
2016-09-30 11:15:00 Sekcja Wykonawcza przy II Wydziale Karnym Ko 1092/16 II K 484/15 2 Ds 187/15 XI SPRAWA WYKONAWCZA
2016-09-30 11:30:00 Sekcja Wykonawcza przy II Wydziale Karnym Ko 1112/16 IIK 491/13 2 Ds 444/13 XI SPRAWA WYKONAWCZA
2016-09-30 11:45:00 Sekcja Wykonawcza przy II Wydziale Karnym Ko 1116/16 II K 122/14 2 Ds 83/14 XI SPRAWA WYKONAWCZA
2016-09-30 12:00:00 Sekcja Wykonawcza przy II Wydziale Karnym Ko 1119/16 IIK 1420/12 2 Ds 1322/12 XI SPRAWA WYKONAWCZA
2016-09-30 12:00:00 II Wydział Karny II K 111/16 II
2016-09-30 12:00:00 IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych IV U 173/16 VII o zasiłek chorobowy
2016-09-30 12:15:00 Sekcja Wykonawcza przy II Wydziale Karnym Ko 1120/16 IIK 1202/12 2 Ds 1121/12 XI SPRAWA WYKONAWCZA
2016-09-30 12:30:00 Sekcja Wykonawcza przy II Wydziale Karnym Ko 1115/16 II K 518/13 2 Ds 510/13 XI SPRAWA WYKONAWCZA
2016-09-30 12:30:00 IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych IV U 241/15 VII o zasiłek chorobowy
2016-09-30 12:30:00 V Wydział Gospodarczy V GCo 82/16 VIII o nadanie klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika
2016-09-30 12:45:00 Sekcja Wykonawcza przy II Wydziale Karnym Ko 1111/16 II K 371/14 2 Ds 296/14 XI SPRAWA WYKONAWCZA
2016-09-30 12:50:00 Sekcja Wykonawcza przy II Wydziale Karnym II K 27/13 1 Ds 158/12 XI SPRAWA WYKONAWCZA
2016-09-30 13:00:00 Sekcja Wykonawcza przy II Wydziale Karnym Ko 1042/16 II K 284/14 Kdł. 654/2014/K 1 Ds 331/14 XI SPRAWA WYKONAWCZA
2016-09-30 13:00:00 I Wydział Cywilny I Ns 1011/13 -- o dział spadku i zniesienie współwłasności - inne
2016-09-30 13:00:00 II Wydział Karny II K 81/16 --
2016-09-30 13:15:00 Sekcja Wykonawcza przy II Wydziale Karnym Ko 1129/16 II K 960/14 1 Ds 1021/14 XI SPRAWA WYKONAWCZA
2016-09-30 13:30:00 Sekcja Wykonawcza przy II Wydziale Karnym Ko 951/16 II K 76/14 Kdł. 513/2014/K 1 Ds 28/14 XI SPRAWA WYKONAWCZA
2016-09-30 13:30:00 V Wydział Gospodarczy V GCo 89/16 VIII o zawezwanie do próby ugodowej
2016-09-30 13:40:00 Sekcja Wykonawcza przy II Wydziale Karnym Ko 859/16 II K 1356/12 Kdł. 79/2014/K 1 Ds 679/12 XI SPRAWA WYKONAWCZA
2016-09-30 14:00:00 Sekcja Wykonawcza przy II Wydziale Karnym Ko 901/16 IIK 194/11 D 91/2011 1 Ds 21/11 XI SPRAWA WYKONAWCZA
2016-09-30 14:10:00 V Wydział Gospodarczy V GCps 16/16 VIII Sąd Okręgowy w Białymstoku - odezwa o udzielenie pomocy sądowej
2016-09-30 14:15:00 Sekcja Wykonawcza przy II Wydziale Karnym Ko 768/16 II K 1441/13 Wzaw 299/2014 1 Ds 1285/13 XI SPRAWA WYKONAWCZA
2016-09-30 14:30:00 IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych IV P 302/16 -- b.s.
2016-10-03 09:00:00 I Wydział Cywilny I Ns 471/13 -- o rozgraniczenie
2016-10-03 09:00:00 II Wydział Karny II K 404/15 --
2016-10-03 09:00:00 II Wydział Karny II K 537/15 III
2016-10-03 09:00:00 IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych IV P 270/16 -- o wynagrodzenie za pracę, o ekwiwalent za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego oraz pranie odzieży roboczej
2016-10-03 09:00:00 V Wydział Gospodarczy V GCo 80/16 VIII o wydanie tytułu wykonawczego zamiast utraconego (art. 794 k.p.c.)
2016-10-03 09:00:00 II Wydział Karny II K 534/16 VI
2016-10-03 09:00:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III Nsm 323/16 V zezwolenie na dokonanie czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu majątkiem
2016-10-03 09:30:00 V Wydział Gospodarczy V GC 403/16 VIII o zapłatę
2016-10-03 09:30:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III Nsm 425/16 V zezwolenie na dokonanie czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu majątkiem
2016-10-03 10:00:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III Nsm 431/16 V zezwolenie na dokonanie czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu majątkiem
2016-10-03 10:00:00 V Wydział Gospodarczy V GC 462/16 VIII o zapłatę
2016-10-03 10:00:00 II Wydział Karny II K 856/15 III
2016-10-03 10:00:00 II Wydział Karny II K 1325/13 --
2016-10-03 10:00:00 I Wydział Cywilny I C 207/16 XII o zapłatę
2016-10-03 10:00:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III RNs 266/16 IV o ustanowienie opiekuna dla całkow. ubezwł.
2016-10-03 10:20:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III Nkd 4/16 IV demoralizacja
2016-10-03 10:30:00 I Wydział Cywilny I Ns 718/14 -- o dział spadku
2016-10-03 10:30:00 V Wydział Gospodarczy V GC 176/15 VIII o zapłatę
2016-10-03 10:30:00 IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych IV P 166/16 -- o wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych, o diety i inne świadczenia zw. z podróżą służbową
2016-10-03 10:30:00 IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych IV P 167/16 -- o wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych, o diety i inne świadczenia zw. z podróżą slużbową
2016-10-03 10:30:00 IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych IV P 168/16 -- o wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych, o diety i inne świadczenia zw. z podróżą służbową
2016-10-03 10:30:00 IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych IV P 169/16 -- o wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych, o diety i inne świadczenia zw. z podróżą służbową
2016-10-03 10:30:00 IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych IV P 170/16 -- o wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych, o diety i inne świadczenia zw. z podróżą służbową
2016-10-03 10:30:00 IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych IV P 171/16 -- o wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych, o diety i inne świadczenia zw. z podróżą służbową
2016-10-03 10:30:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III Nsm 429/16 IV pozbawienie, zawieszenie, ograniczenie władzy rodzicielskiej
2016-10-03 10:40:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III Nkd 35/16 IV demoralizacja
2016-10-03 10:40:00 I Wydział Cywilny I C 353/16 XII o zapłatę
2016-10-03 10:45:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III Nsm 443/16 V zezwolenie na dokonanie czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu majątkiem
2016-10-03 11:00:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III Nsm 171/16 IV o pozbawienie władzy rodzicielskiej
2016-10-03 11:00:00 V Wydział Gospodarczy V GC 219/16 VIII o zapłatę
2016-10-03 11:00:00 II Wydział Karny II K 117/16 VI
2016-10-03 11:15:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III Nsm 477/16 IV ustalenie miejsca pobytu małoletniego
2016-10-03 11:30:00 I Wydział Cywilny I Ns 597/16 -- o zasiedzenie
2016-10-03 11:40:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III Nsm 454/16 V zezwolenie na dokonanie czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu majątkiem
2016-10-03 11:45:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III RC 82/16 IV o alimenty
2016-10-03 12:00:00 V Wydział Gospodarczy V GC 138/14 VIII o zapłatę
2016-10-03 12:00:00 I Wydział Cywilny I C 646/16 XII o zapłatę
2016-10-03 12:10:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III RC 111/16 IV o zaspokojenie potrzeb rodziny
2016-10-03 12:15:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III Nsm 474/16 V zezwolenie na dokonanie czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu majątkiem
2016-10-03 12:20:00 I Wydział Cywilny I C 645/16 XII o zapłatę
2016-10-03 12:30:00 I Wydział Cywilny I C 611/16 -- o zapłatę
2016-10-03 12:30:00 II Wydział Karny II K 433/16 III
2016-10-03 12:40:00 I Wydział Cywilny I C 644/16 XII o zapłatę
2016-10-03 12:50:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III Nsm 390/16 V zezwolenie na dokonanie czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu majątkiem
2016-10-03 13:00:00 I Wydział Cywilny I C 643/16 XII o zapłatę
2016-10-03 13:00:00 I Wydział Cywilny I C 612/16 -- o zapłatę
2016-10-03 13:00:00 II Wydział Karny II K 187/15 VI
2016-10-03 13:15:00 I Wydział Cywilny I Ns 909/16 XII o stwierdzenie nabycia spadku (rol) po Olszewskim Wojciechu
2016-10-03 13:30:00 I Wydział Cywilny I C 502/16 -- o zapłatę
2016-10-03 13:30:00 II Wydział Karny II K 201/16 III
2016-10-03 14:00:00 II Wydział Karny II K 1528/13 --
2016-10-03 14:00:00 I Wydział Cywilny I Ns 630/16 -- o stwierdzenie nabycia spadku po Budzińskim Wiesławie
2016-10-03 14:30:00 V Wydział Gospodarczy V GC 256/15 VIII o zapłatę
2016-10-03 14:40:00 I Wydział Cywilny I Co 250/16 -- o wyjawienie majątku