Przejdź do treści

Wersja wpisu Ewidencja instytucji, które realizują oferty dla osób stosujących przemoc w rodzinie z dnia czw., 10/13/2016 - 07:42

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR) w Ostrołęce jako jednostka samorządu terytorialnego na szczeblu powiatowym w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 realizuje wsparcie w zakresie poradnictwa specjalistycznego (porady psychologa, prawnika, pracownika socjalnego) w PCPR w Ostrołęce ul. 11. Listopada 68 nr. tel. 29 764 62 33.