Przejdź do treści

Wersja wpisu Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej ds. wykonywania orzeczeń w sprawach rodzinnych i nieletnich z dnia śr., 07/13/2016 - 13:15

Antecka Ewelina
dyżur: poniedziałek i środa
pokój 105
tel. (29) 765 45 13
e-mail E.Antecka@ostroleka.sr.gov.pl

Biedka Robert
dyżur: wtorek, piątek 
pokój 104
tel. (29) 765 45 14
e-mail R.Biedka@ostroleka.sr.gov.pl

Chyliński Leszek
dyżur: poniedziałek i czwartek
pokój 102
tel. (29) 765 45 10
e-mail L.Chylinski@ostroleka.sr.gov.pl

Jachimowska Danuta
dyżur: wtorek i czwartek
pokój 101
tel. (29) 765 45 11
e-mail D.Jachimowska@ostroleka.sr.gov.pl

Piersa Joanna
dyżur: poniedziałek, czwartek
pokój 105
tel. (29) 765 45 13
e-mail J.Piersa@ostroleka.sr.gov.pl

Saj Katarzyna
dyżur: wtorek i piątek
pokój 101
tel. (29) 765 45 11
e-mail K.Saj@ostroleka.sr.gov.pl

Skrodzki Jarosław
dyżur: środa i piątek
pokój 104
tel. (29) 765 45 14
e-mail J.Skrodzki@ostroleka.sr.gov.pl


Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. o kuratorach sądowych ( Dz. U. nr 98 poz. 1071) określa:

  • Kuratorzy sądowi realizują określone przez prawo zadania o charakterze wychowawczo-resocjalizacyjnym, diagnostycznym, profilaktycznym i kontrolnym związane z wykonywaniem orzeczeń sądu.
  • Kuratorami sądowymi są:
    • zawodowi kuratorzy sądowi, zwani dalej "kuratorami zawodowymi", 
    • społeczni kuratorzy sądowi, zwani dalej "kuratorami społecznymi".
  • Kuratorzy sądowi wykonujący orzeczenia w sprawach karnych są kuratorami dla dorosłych, a wykonujący orzeczenia w sprawach rodzinnych i nieletnich są kuratorami rodzinnymi.
  • Kuratorzy sądowi wykonują swoje zadania w środowisku podopiecznych, także na terenie zamkniętych zakładów i placówek ich pobytu, w szczególności na terenie zakładów karnych, placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz leczniczo-rehabilitacyjnych.
  • Za podopiecznych uważa się osoby, których dotyczy postępowanie.

Kuratorzy sądowi rodzinni zajmują się wykonywaniem orzeczeń sądowych poprzez pełnienie nadzorów orzekanych przez Sąd w sprawach nieletnich, którzy weszli w konflikt z prawem lub wykazują przejawy demoralizacji, w sprawach osób, którym Sąd ograniczył władzę rodzicielską lub zobowiązał do poddania się leczeniu odwykowemu. Kuratorzy rodzinni wykonują postanowienia Sądu w sprawach o odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką oraz orzeczenia o obecności kuratora przy kontaktach rodziców z dziećmi ustalonych przez Sąd. Przeprowadzają wywiady środowiskowe w postępowaniu wyjaśniającym, rozpoznawczym i wykonawczym.
Kuratorzy sądowi współpracują z organami samorządu terytorialnego, administracją państwową oraz instytucjami, organizacjami, stowarzyszeniami zajmującymi się opieką, pomocą i resocjalizacją w środowisku otwartym. Kuratorzy sądowi wykonują czynności w terenie oraz pełnią stałe dyżury w sądzie zgodnie z ustalonym harmonogramem.