Przejdź do treści

Wersja wpisu Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej ds. wykonywania orzeczeń w sprawach rodzinnych i nieletnich z dnia pon., 01/23/2017 - 11:58

Antecka Ewelina
dyżur: wtorek i czwartek
pokój 105
tel. (29) 765 45 13
e-mail E.Antecka@ostroleka.sr.gov.pl
Tereny działania:
Ostrołęka: ul. Szkolna, Chętnika, Narutowicza, Polna Gocłowskiego, Skłodowskiej, Kolberga Skowrońskiego, Żeromskiego, Osiedle Stacja.
Gminy: Baranowo, Olszewo Borki i Rzekuń (Antonie Rozwory Wypychy Zabiele, Ławy Susk Przytuły, Łazy, Zabrodzie, Nowa Wieś zach)


Biedka Robert
dyżur: poniedziałek i środa
pokój 104
tel. (29) 765 45 14
e-mail R.Biedka@ostroleka.sr.gov.pl
Tereny działania:
Gminy:
Myszyniec i Kadzidło

Chyliński Leszek
dyżur: wtorek, środa i piątek
pokój 102
tel. (29) 765 45 10; 698388491
e-mail L.Chylinski@ostroleka.sr.gov.pl
Tereny działania:
Ostrołęka:
ul. Dobrzańskiego, Celna, B. Joselewicza, Czarneckiego, Konopnickiej, Nadnarwiańska, Insurekcyjna, Plac Bema, Gorbatowa, Głowackiego, Gomulickiego, Goworowska, Farna, Filochowskiego, Kamieńskiego, Kilińskiego, Kościuszki, Mazowiecka, Łęczysk, Chopina, Sobieskiego, Bogusławskiego Kopernika, Kubusia Puchatka, Kujawska, Rejtana, Piłsudskiego, Reymonta, Poznańska, Powstańców Piłsudskiego, Targowa , Zawadzkiego, Mickiewicza Jaracza, Mazurska, Modrzejewskiej, Osiedle  Juranda ze Spychowa, Pomian, Patriotów, Nowa, Obrońców , Podchorążych, Bojowników, Zwycięzców,  Śląska, Kurpiowska, 22 Lipca, Wysockiego, Opalowa, Hanki Sawickiej


Jachimowska Danuta
dyżur: środa i piątek
pokój 101
tel. (29) 765 45 11
e-mail D.Jachimowska@ostroleka.sr.gov.pl
Tereny działania:
Ostrołęka: ul. Sienkiewicza
Gminy: Goworowo i Rzekuń (Rzekuń, Dzbenin, Laskowiec, Drwęcz, Korczaki, Nowa Wieś Wsch, Lipianka, Tobolice)


Sebastian Kaliszewski
dyżur: środa i piątek
pokój 105
tel. (29) 765 45 13
e-mail: S.Kaliszewski@ostroleka.sr.gov.pl
Tereny działania:
Ostrołęka: ul. Jasna, Różana, Osiedle Kwiatowe, ul.  Partyzantów, lewa strona Osiedla Centrum wzdłuż ul. Sikorskiego (numery nieparzyste), ul. Jezierskiego, Grota Roweckiego) , Turskiego, Traugutta, Legionowa, Sochaczewskiego, Koszarowa, Braterstwa Broni, Batalionu Czwartaków, Buczka, Broniewskiego, Krańcowa, I A.W Polskiego, Wspólna, Hubalczyków.
Gminy: Troszyn i Łyse

Saj Katarzyna
dyżur: poniedziałek i środa
pokój 101
tel. (29) 765 45 11
e-mail K.Saj@ostroleka.sr.gov.pl
Tereny działania:
Ostrołęka: ul. 11 Listopada, Prądzyńskiego, Starosty Kosa, Parkowa, Dzieci Polskich. Hallera, Witosa, Celulozowa, Sygietyńskiego Papiernicza, Psarskiego;
Gmina: Czarnia
 

Skrodzki Jarosław (zastępuje kierownika)
dyżur: poniedziałek i czwartek
pokój 104
tel. (29) 765 45 14; 607577291
e-mail J.Skrodzki@ostroleka.sr.gov.pl
Tereny działania:
Ostrołęka: prawa strona Osiedla Centrum wzdłuż ul. Sikorskiego (numery parzyste), Madalińskiego , Pileckiego, Berlinga, Wincentego Pola, Bohaterów Warszawy, Cieplińskiego, Krzywickiego, Brata Żebrowskiego, Denisiewicza, Kleeberga ,Korzeniowskiej, Al. Jasna Pawła II , DPS przy Rolnej, Mostowa, Ordona, Jasna Sierakowskiego, Otok, Słoneczna, Redutowa, Padlewskiego , Staniszewskiego, Sucharskiego, Fortowa, Skierkowskiego, Łubieńskiego;
Gminy: Czerwin i LelisUstawa z dnia 27 lipca 2001r. o kuratorach sądowych ( Dz. U. nr 98 poz. 1071) określa:

  • Kuratorzy sądowi realizują określone przez prawo zadania o charakterze wychowawczo-resocjalizacyjnym, diagnostycznym, profilaktycznym i kontrolnym związane z wykonywaniem orzeczeń sądu.
  • Kuratorami sądowymi są:
    • zawodowi kuratorzy sądowi, zwani dalej "kuratorami zawodowymi", 
    • społeczni kuratorzy sądowi, zwani dalej "kuratorami społecznymi".
  • Kuratorzy sądowi wykonujący orzeczenia w sprawach karnych są kuratorami dla dorosłych, a wykonujący orzeczenia w sprawach rodzinnych i nieletnich są kuratorami rodzinnymi.
  • Kuratorzy sądowi wykonują swoje zadania w środowisku podopiecznych, także na terenie zamkniętych zakładów i placówek ich pobytu, w szczególności na terenie zakładów karnych, placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz leczniczo-rehabilitacyjnych.
  • Za podopiecznych uważa się osoby, których dotyczy postępowanie.

Kuratorzy sądowi rodzinni zajmują się wykonywaniem orzeczeń sądowych poprzez pełnienie nadzorów orzekanych przez Sąd w sprawach nieletnich, którzy weszli w konflikt z prawem lub wykazują przejawy demoralizacji, w sprawach osób, którym Sąd ograniczył władzę rodzicielską lub zobowiązał do poddania się leczeniu odwykowemu. Kuratorzy rodzinni wykonują postanowienia Sądu w sprawach o odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką oraz orzeczenia o obecności kuratora przy kontaktach rodziców z dziećmi ustalonych przez Sąd. Przeprowadzają wywiady środowiskowe w postępowaniu wyjaśniającym, rozpoznawczym i wykonawczym.
Kuratorzy sądowi współpracują z organami samorządu terytorialnego, administracją państwową oraz instytucjami, organizacjami, stowarzyszeniami zajmującymi się opieką, pomocą i resocjalizacją w środowisku otwartym. Kuratorzy sądowi wykonują czynności w terenie oraz pełnią stałe dyżury w sądzie zgodnie z ustalonym harmonogramem.