Przejdź do treści

Wersja wpisu Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej ds. wykonywania orzeczeń w sprawach rodzinnych i nieletnich z dnia czw., 02/09/2017 - 08:27

Antecka Ewelina
dyżur: wtorek i czwartek
godz. 7:30 - 15:30
pokój 105
tel. (29) 765 45 13
e-mail E.Antecka@ostroleka.sr.gov.pl
Tereny działania:
Ostrołęka: ul. Szkolna, Chętnika, Gocłowskiego i Kolberga, Osiedle Stacja i Osiedle Grabowo.
Gminy: Baranowo, Olszewo Borki i część gminy Rzekuń (Rozwory, Zabiele, Ławy, Susk Stary, Susk Nowy, Przytuły)


Biedka Robert
dyżur: poniedziałek i środa
godz. 7:45 - 15:45
pokój 104
tel. (29) 765 45 14
e-mail R.Biedka@ostroleka.sr.gov.pl
Tereny działania:
Gminy:
Myszyniec i Kadzidło


Chyliński Leszek
dyżur: wtorek i piątek
godz. 8:00 - 16:00
pokój 102
tel. (29) 765 45 10; 694871801
e-mail L.Chylinski@ostroleka.sr.gov.pl
Tereny działania:
Ostrołęka:
ul. Dobrzańskiego, Celna, B. Joselewicza, Konopnickiej, Nadnarwiańska, Insurekcyjna, Plac Bema, Gorbatowa, Głowackiego, Gomulickiego, Goworowska, Farna, Filochowskiego, Kamieńskiego, Kilińskiego, Kościuszki, Mazowiecka, Łęczysk, Chopina, Sobieskiego, Bogusławskiego, Kopernika, Kubusia Puchatka, Rejtana, Piłsudskiego, Reymonta, Poznańska, Powstańców, Piłsudskiego, Targowa, Zawadzkiego, Mickiewicza, Wysockiego, Hanki Sawickiej, Jaracza, , Modrzejewskiej, Patriotów, Nowa, Mazurska, Obrońców, Podchorążych, Bojowników, Zwycięzców,  Kujawska, Śląska, Kurpiowska, 22 Lipca, Osiedle  Juranda ze Spychowa, Osiedle Pomian.Jachimowska Danuta
dyżur: środa i piątek
godz. 7:30 - 15:30
pokój 101
tel. (29) 765 45 11
e-mail D.Jachimowska@ostroleka.sr.gov.pl
Tereny działania:
Ostrołęka: ul. Sienkiewicza
Gminy: Goworowo i część gminy Rzekuń (Rzekuń,  Daniszewo, Drwęcz, Czarnowiec, Dzbenin, Tobolice, Korczaki, Lipianka, Kamianka, Laskowiec, Teodorowo, Nowa Wieś Wsch, Ołdaki, Goworki, Borawe)


Sebastian Kaliszewski
dyżur: środa i piątek
godz. 8:00 - 16:00
pokój 105
tel. (29) 765 45 13
e-mail: S.Kaliszewski@ostroleka.sr.gov.pl
Tereny działania:
Ostrołęka: lewa strona Osiedla Centrum wzdłuż ul. Sikorskiego (numery nieparzyste), ul. Jezierskiego, Grota Roweckiego, Sochaczewskiego Hubalczyków, Maczka,  Buczka, Kołłątaja, KEN, Steyera, Konarskiego, Osiedle Traugutta, Osiedle Kwiatowe,Osiedle Wojciechowice
Gminy: Troszyn i Łyse

Saj Katarzyna
dyżur: poniedziałek i środa
godz. 7:30 - 15:30
pokój 101
tel. (29) 765 45 11
e-mail K.Saj@ostroleka.sr.gov.pl
Tereny działania:
Ostrołęka: ul. 11 Listopada, Prądzyńskiego, Starosty Kosa, Parkowa, Dzieci Polskich. Hallera, Witosa, Celulozowa, Sygietyńskiego, Papiernicza, Psarskiego.
Gmina: Czarnia

Skrodzki Jarosław (zastępuje kierownika)
dyżur: poniedziałek i czwartek
godz. 7:30 - 15:30
pokój 104
tel. (29) 765 45 14;
e-mail J.Skrodzki@ostroleka.sr.gov.pl
Tereny działania:
Ostrołęka:  prawa strona Osiedla Centrum wzdłuż ul. Sikorskiego (numery parzyste) ,  Pileckiego, Kleeberga, Sucharskiego, Berlinga, Wincentego Pola, Rataja, Madalińskiego, Bohaterów Warszawy, Cieplińskiego, Krzywickiego, Brata Żebrowskiego, Denisiewicza, Korzeniowskiej, Łubieńskiego Al. Jana Pawła II, Rolna, Mostowa, Ordona, Sierakowskiego, Otok, Słoneczna, Redutowa, Fortowa, Padlewskiego, Staniszewskiego, Skierkowskiego,
Gminy: Czerwin i LelisUstawa z dnia 27 lipca 2001r. o kuratorach sądowych ( Dz. U. nr 98 poz. 1071) określa:

  • Kuratorzy sądowi realizują określone przez prawo zadania o charakterze wychowawczo-resocjalizacyjnym, diagnostycznym, profilaktycznym i kontrolnym związane z wykonywaniem orzeczeń sądu.
  • Kuratorami sądowymi są:
    • zawodowi kuratorzy sądowi, zwani dalej "kuratorami zawodowymi", 
    • społeczni kuratorzy sądowi, zwani dalej "kuratorami społecznymi".
  • Kuratorzy sądowi wykonujący orzeczenia w sprawach karnych są kuratorami dla dorosłych, a wykonujący orzeczenia w sprawach rodzinnych i nieletnich są kuratorami rodzinnymi.
  • Kuratorzy sądowi wykonują swoje zadania w środowisku podopiecznych, także na terenie zamkniętych zakładów i placówek ich pobytu, w szczególności na terenie zakładów karnych, placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz leczniczo-rehabilitacyjnych.
  • Za podopiecznych uważa się osoby, których dotyczy postępowanie.

Kuratorzy sądowi rodzinni zajmują się wykonywaniem orzeczeń sądowych poprzez pełnienie nadzorów orzekanych przez Sąd w sprawach nieletnich, którzy weszli w konflikt z prawem lub wykazują przejawy demoralizacji, w sprawach osób, którym Sąd ograniczył władzę rodzicielską lub zobowiązał do poddania się leczeniu odwykowemu. Kuratorzy rodzinni wykonują postanowienia Sądu w sprawach o odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką oraz orzeczenia o obecności kuratora przy kontaktach rodziców z dziećmi ustalonych przez Sąd. Przeprowadzają wywiady środowiskowe w postępowaniu wyjaśniającym, rozpoznawczym i wykonawczym.
Kuratorzy sądowi współpracują z organami samorządu terytorialnego, administracją państwową oraz instytucjami, organizacjami, stowarzyszeniami zajmującymi się opieką, pomocą i resocjalizacją w środowisku otwartym. Kuratorzy sądowi wykonują czynności w terenie oraz pełnią stałe dyżury w sądzie zgodnie z ustalonym harmonogramem.