Przejdź do treści

Wersja wpisu Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej ds. wykonywania orzeczeń w sprawach rodzinnych i nieletnich z dnia śr., 08/08/2018 - 12:33

Antecka Ewelina
dyżur: środa i piątek
godz. 7:30 - 15:30
pokój 105
tel. (29) 765 45 13
e-mail E.Antecka@ostroleka.sr.gov.pl
Tereny działania:
Ostrołęka: ul. Szkolna, Chętnika, Gocłowskiego i Kolberga, Osiedle Stacja i Osiedle Grabowo.
Gminy: Baranowo, Olszewo Borki i część gminy Rzekuń (Rozwory, Zabiele, Ławy, Susk Stary, Susk Nowy, Przytuły)


Biedka Robert
dyżur: wtorek i czwartek
godz. 8:00 - 16:00
pokój 104
tel. (29) 765 45 14
e-mail R.Biedka@ostroleka.sr.gov.pl
Tereny działania:
Gminy:
Myszyniec i Kadzidło


Jachimowska Danuta
dyżur: poniedziałek i środa
godz. 7:30 - 15:30
pokój 101
tel. (29) 765 45 11
e-mail D.Jachimowska@ostroleka.sr.gov.pl
Tereny działania:
Ostrołęka: ul. Sienkiewicza
Gminy: Goworowo i część gminy Rzekuń (Rzekuń,  Daniszewo, Drwęcz, Czarnowiec, Dzbenin, Tobolice, Korczaki, Lipianka, Kamianka, Laskowiec, Teodorowo, Nowa Wieś Wsch, Ołdaki, Goworki, Borawe)


Sebastian Kaliszewski
dyżur: poniedziałek i czwartek
godz. 8:00 - 16:00
pokój 105
tel. (29) 765 45 13
e-mail: S.Kaliszewski@ostroleka.sr.gov.pl
Tereny działania:
Ostrołęka: lewa strona Osiedla Centrum wzdłuż ul. Sikorskiego (numery nieparzyste), ul. Jezierskiego, Grota Roweckiego, Sochaczewskiego Hubalczyków, Maczka,  Buczka, Kołłątaja, KEN, Steyera, Konarskiego, Osiedle Traugutta, Osiedle Kwiatowe,Osiedle Wojciechowice
Gminy: Troszyn i Łyse

Saj Katarzyna
dyżur: wtorek i czwartek
godz. 7:30 - 15:30
pokój 101
tel. (29) 765 45 11
e-mail K.Saj@ostroleka.sr.gov.pl
Tereny działania:
Ostrołęka: ul. 11 Listopada, Prądzyńskiego, Starosty Kosa, Parkowa, Dzieci Polskich. Hallera, Witosa, Celulozowa, Sygietyńskiego, Papiernicza, Psarskiego.
Gmina: Czarnia

Skrodzki Jarosław 
dyżur: wtorek i piątek
godz. 7:30 - 15:30
pokój 104
tel. (29) 765 45 14;
e-mail J.Skrodzki@ostroleka.sr.gov.pl
Tereny działania:
Ostrołęka:  prawa strona Osiedla Centrum wzdłuż ul. Sikorskiego (numery parzyste) ,  Pileckiego, Kleeberga, Sucharskiego, Berlinga, Wincentego Pola, Rataja, Madalińskiego, Bohaterów Warszawy, Cieplińskiego, Krzywickiego, Brata Żebrowskiego, Denisiewicza, Korzeniowskiej, Łubieńskiego Al. Jana Pawła II, Rolna, Mostowa, Ordona, Sierakowskiego, Otok, Słoneczna, Redutowa, Fortowa, Padlewskiego, Staniszewskiego, Skierkowskiego,
Gminy: Czerwin i LelisUstawa z dnia 27 lipca 2001r. o kuratorach sądowych ( Dz. U. 2014 poz. 795 t.j.) określa:

  • Kuratorzy sądowi realizują określone przez prawo zadania o charakterze wychowawczo-resocjalizacyjnym, diagnostycznym, profilaktycznym i kontrolnym związane z wykonywaniem orzeczeń sądu.
  • Kuratorami sądowymi są:
    • zawodowi kuratorzy sądowi, zwani dalej "kuratorami zawodowymi", 
    • społeczni kuratorzy sądowi, zwani dalej "kuratorami społecznymi".
  • Kuratorzy sądowi wykonujący orzeczenia w sprawach karnych są kuratorami dla dorosłych, a wykonujący orzeczenia w sprawach rodzinnych i nieletnich są kuratorami rodzinnymi.
  • Kuratorzy sądowi wykonują swoje zadania w środowisku podopiecznych, także na terenie zamkniętych zakładów i placówek ich pobytu, w szczególności na terenie zakładów karnych, placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz leczniczo-rehabilitacyjnych.
  • Za podopiecznych uważa się osoby, których dotyczy postępowanie.

Kuratorzy sądowi rodzinni zajmują się wykonywaniem orzeczeń sądowych poprzez pełnienie nadzorów orzekanych przez Sąd w sprawach nieletnich, którzy weszli w konflikt z prawem lub wykazują przejawy demoralizacji, w sprawach osób, którym Sąd ograniczył władzę rodzicielską lub zobowiązał do poddania się leczeniu odwykowemu. Kuratorzy rodzinni wykonują postanowienia Sądu w sprawach o odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką oraz orzeczenia o obecności kuratora przy kontaktach rodziców z dziećmi ustalonych przez Sąd. Przeprowadzają wywiady środowiskowe w postępowaniu wyjaśniającym, rozpoznawczym i wykonawczym.
Kuratorzy sądowi współpracują z organami samorządu terytorialnego, administracją państwową oraz instytucjami, organizacjami, stowarzyszeniami zajmującymi się opieką, pomocą i resocjalizacją w środowisku otwartym. Kuratorzy sądowi wykonują czynności w terenie oraz pełnią stałe dyżury w sądzie zgodnie z ustalonym harmonogramem.