Przejdź do treści

Wersja wpisu Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej ds. wykonywania orzeczeń w sprawach rodzinnych i nieletnich z dnia pt., 11/16/2018 - 14:35

Antecka Ewelina
dyżur: środa i piątek
godz. 7:30 - 15:30
pokój 105
tel. (29) 765 45 13
e-mail E.Antecka@ostroleka.sr.gov.pl
Tereny działania:

Gminy: Baranowo, Olszewo Borki, w gminie Rzekuń: Przytuły,  Rozwory, Stary i Nowy Susk, Ławy, Ołdaki, Zabiele, w gminie Lelis:Obierwia, Olszewka, Szwendrowy Most, Aleksandrowo
Ostrołęka: ulice; Szkolna, Chętnika, Gocłowskiego, Kolberga, Traugutta, Kołobrzeska, al. Jana Pawła II;
Osiedla: Stacja, Grabowo, Leśne


Biedka Robert
dyżur: wtorek i czwartek
godz. 8:00 - 16:00
pokój 104
tel. (29) 765 45 14
e-mail R.Biedka@ostroleka.sr.gov.pl
Tereny działania:

Gminy: Myszyniec, Kadzidło.
W zastępstwie do 31.12.2018r. Ostrołęka ulice: Kopernika, Bogusławskiego, Goworowska (numery nieparzyste), A. E. Fieldorfa „Nila”, M. Konopnickiej, Insurekcyjna, Inwalidów Wojennych, J. Piłsudskiego, Dobrzańskiego, Krzywa, Prosta, Przytulna, Łąkowa, Markowskiego, Wybickiego, Niemena,  Wesoła,  Mokra, Cicha, Dobra, Miła, Steyera, Baśniowa, Kubusia Puchatka, Guliwera,  Wodnika, Zaciszna, Wygodna, Boczna, Krótka, Bliska, Targowa, Zawadzkiego, Celna, Oświatowa, Zielona, Lokalna, Graniczna, Przemysłowa, Geodetów, Zuchów, Skośna, Nadziei, Ogrodowa, Odległa, Skrajna, Daleka, Ziemska.


Jachimowska Danuta
dyżur: poniedziałek i środa
godz. 7:30 - 15:30
pokój 101
tel. (29) 765 45 11
e-mail D.Jachimowska@ostroleka.sr.gov.pl
Tereny działania:

Gminy: Goworowo, Rzekuń (bez miejscowości:  Przytuły, Rozwory, Stary i Nowy Susk, Ławy, Ołdaki, Zabiele).
Ostrołęka ulice: Madalińskiego, Sienkiewicza;  Osiedle Leśniewo.


Sebastian Kaliszewski
dyżur: poniedziałek i czwartek
godz. 8:00 - 16:00
pokój 105
tel. (29) 765 45 13
e-mail: S.Kaliszewski@ostroleka.sr.gov.pl
Tereny działania:

Gminy: Troszyn, Łyse
Ostrołęka ulice: Jezierskiego, kap. J. Kozłowskiego „Lasa”, gen. Stefana Roweckiego-"Grota", Komisji Edukacji Narodowej, Hugo Kołłątaja, Sochaczewskiego; gen. Władysława Sikorskiego –numery nieparzyste.
Osiedla: Centrum (lewa strona wzdłuż ulicy Sikorskiego) Kwiatowe, Wojciechowice (bez ulicy Kołobrzeskiej) .
W zastępstwie do 31.12.2018r.  Ostrołęka ulice: Goworowska (numery parzyste), Sawickiej, Jedności, Patriotów.
Osiedla: Bursztynowe, Pomian, Sienkiewicza (bez ulicy Sienkiewicza)

Saj Katarzyna
dyżur: wtorek i czwartek
godz. 7:30 - 15:30
pokój 101
tel. (29) 765 45 11
e-mail K.Saj@ostroleka.sr.gov.pl
Tereny działania:

Gminy:
Czarnia, w zastępstwie do 31.12.2018r. Czerwin.
Ostrołęka Osiedla: Parkowe (bez ulic: Szkolna, Chętnika, Gocłowskiego, Kolberga),  ulice: Starosty Kosa, Dzieci PolskichWitosa
W zastępstwa do 31.12.2018r. Ostrołęka Osiedla: Łęczysk, Stare Miasto, Łazek, Traugutta (bez ul. Traugutta) .

 

Skrodzki Jarosław 

dyżur: wtorek i piątek
godz. 8:00 - 16:00
pokój 104
tel. (29) 765 45 14;
e-mail J.Skrodzki@ostroleka.sr.gov.pl
Tereny działania:

Gminy: Lelis (bez miejscowości: Łazy, Obierwia, Olszewka, Szwendrowy Most).
Ostrołęka Osiedle  Centrum - prawa strona  wzdłuż ulicy Sikorskiego (bez ulicy Madalińskiego i al. Jana Pawła II); ulice: gen. Władysława Sikorskiego (numery parzyste).   
Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. o kuratorach sądowych ( Dz. U. 2014 poz. 795 t.j.) określa:

  • Kuratorzy sądowi realizują określone przez prawo zadania o charakterze wychowawczo-resocjalizacyjnym, diagnostycznym, profilaktycznym i kontrolnym związane z wykonywaniem orzeczeń sądu.
  • Kuratorami sądowymi są:
    • zawodowi kuratorzy sądowi, zwani dalej "kuratorami zawodowymi", 
    • społeczni kuratorzy sądowi, zwani dalej "kuratorami społecznymi".
  • Kuratorzy sądowi wykonujący orzeczenia w sprawach karnych są kuratorami dla dorosłych, a wykonujący orzeczenia w sprawach rodzinnych i nieletnich są kuratorami rodzinnymi.
  • Kuratorzy sądowi wykonują swoje zadania w środowisku podopiecznych, także na terenie zamkniętych zakładów i placówek ich pobytu, w szczególności na terenie zakładów karnych, placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz leczniczo-rehabilitacyjnych.
  • Za podopiecznych uważa się osoby, których dotyczy postępowanie.

Kuratorzy sądowi rodzinni zajmują się wykonywaniem orzeczeń sądowych poprzez pełnienie nadzorów orzekanych przez Sąd w sprawach nieletnich, którzy weszli w konflikt z prawem lub wykazują przejawy demoralizacji, w sprawach osób, którym Sąd ograniczył władzę rodzicielską lub zobowiązał do poddania się leczeniu odwykowemu. Kuratorzy rodzinni wykonują postanowienia Sądu w sprawach o odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką oraz orzeczenia o obecności kuratora przy kontaktach rodziców z dziećmi ustalonych przez Sąd. Przeprowadzają wywiady środowiskowe w postępowaniu wyjaśniającym, rozpoznawczym i wykonawczym.
Kuratorzy sądowi współpracują z organami samorządu terytorialnego, administracją państwową oraz instytucjami, organizacjami, stowarzyszeniami zajmującymi się opieką, pomocą i resocjalizacją w środowisku otwartym. Kuratorzy sądowi wykonują czynności w terenie oraz pełnią stałe dyżury w sądzie zgodnie z ustalonym harmonogramem.