Przejdź do treści

Jesteś tutaj

Wersja wpisu Kasa i konta bankowe z dnia śr., 07/20/2016 - 10:47


Sąd Rejonowy w Ostrołęce,
ul. Mazowiecka 3,
07-410 Ostrołęka
NIP 758-13-95-899
REGON 000324866

Godziny urzędowania kasy:
- poniedziałek w godzinach od 10:00 do 17:30, z przerwą w godzinach od 15:00 do 16:00,
- wtorek - piątek w godzinach od 7:30 do 14:00, z przerwą w godzinach od 9:00 do 10:00.
Ponadto w ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca kalendarzowego, kasa będzie czynna w następujących godzinach:
- przyjmowanie wpłat i realizowanie wypłat w godzinach od 7:30 do 12:00,
- sprzedaż znaków opłaty sądowej w godzinach od 7:30 do 12:00 i od 14:00 do 15:00.

Konto dochodów budżetowych
wpisy, opłaty, koszty, grzywny, ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
NBP O/O Warszawa
10 1010 1010 0063 4722 3100 0000

Konto sum depozytowych
poręczenia, wadia, kaucje
BGK O/Warszawa
39 1130 1017 0021 1002 0490 0004

Konto sum na zlecenie (zaliczek sądowych)
zaliczki na koszty postępowania sądowego
BGK O/Warszawa
79 1130 1017 0020 1199 0820 0001

Konto Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz
Pomocy Postpenitencjarnej

nawiązki, świadczenia pieniężne
BGK O/Warszawa
68 1130 1017 0020 1199 0820 0005

W celu sprawnej obsługi stron prosi się, aby przed wniesieniem pisma do sądu dołączyć do tego pisma dowód wpłaty dokonanej w kasie lub na rachunek bankowy dochodów budżetowych Sądu Rejonowego w Ostrołęce lub zakupić znaki opłaty sądowej. Dowód wpłaty winien określać dokładnie strony postępowania sądowego w celu prawidłowej identyfikacji wpłaty lub sygnaturę akt sprawy (dla wpłat do Wydziału Ksiąg Wieczystych nadto numer księgi wieczystej; dla wpłat do Wydziału Gospodarczego KRS nadto numer KRS. Zgodnie z § 4.1. rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie sposobu uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. nr 27, poz. 199) uiszczenie opłaty sadowej w formie gotówkowej w kasie sądu przed wniesieniem pisma do sądu potwierdzane jest przez pracownika kasy sądu poprzez stosowną adnotację na oryginale pisma. Zgodnie z § 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie sposobu uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. nr 27, poz. 199) informujemy, że maksymalna wysokość opłaty sądowej, jaką można uiścić przy pomocy znaków opłaty sądowej wynosi 1.500 zł.

Ostatnia aktualizacja treści na tej stronie : 2015.12.22 - 12:07