Przejdź do treści

Wersja wpisu Podstawa prawna, organizacja i przedmiot działania z dnia wt., 07/05/2016 - 14:36

Status prawny
Sąd Rejonowy w Wyszkowie jest jednostką budżetową Skarbu Państwa.
Sądy działają na podstawie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Organizacja jednostki
Organizację i porządek funkcjonowania sądów powszechnych regulują:

  • ustawa Prawo sądów powszechnych;
  • rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości Regulamin urzędowania sądów powszechnych;
  • zarządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej.

Przedmiot działania
Sąd Rejonowy w Wyszkowie sprawuje wymiar sprawiedliwości w zakresie nie należącym do sądów administracyjnych, sądów wojskowych oraz Sądu Najwyższego, wykonuje również zadania z zakresu ochrony prawnej, powierzone w drodze ustaw.
Zadania z zakresu wymiaru sprawiedliwości wykonują sędziowie.