Przejdź do treści

Jesteś tutaj

Portal Orzeczeń

Karty podstawowe

Na podstawie Zarządzenia nr 1/2014 Prezesa Sądu Rejonowego w Ostrołęce  z dnia 27.01.2015 utworzony został Internetowy Portal Orzeczeń Sądu Rejonowego w Ostrołęce.

W ramach Portalu Orzeczeń odbywa się bezwnioskowa publikacja treści orzeczeń wraz z uzasadnieniem wydawanych przez sądy powszechne. Orzeczenia dostępne są za darmo oraz bez potrzeby uprzedniej rejestracji użytkownika.
Zakres publikowanych orzeczeń został ustalony przez zespół sędziów i nie zakłada udostępniania treści objętych wyłączeniem oraz nieistotnych z punktu widzenia walorów prawnych i informacyjnych lub orzeczeń powtarzających się.
Wszystkie opublikowane orzeczenia są uprzednio zanonimizowane, czyli w ich treści nie znajdziemy żadnych danych osobowych pozwalających na identyfikację osoby, której dotyczą. Proces ten odbywa się automatycznie dzięki zaawansowanym algorytmom analizy tekstu.

Portal Orzeczeń jest dostępny pod adresem http://orzeczenia.ostroleka.sr.gov.pl/