Przejdź do treści

Jesteś tutaj

Sprawozdania statystyczne

Karty podstawowe

Wykonując dyspozycję zawartą w Dziale II - Organizacja sądów, Rozdział 2 - Urządzenia zewnętrzne i wewnętrzne sądu, § 11.1 pkt 9 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z dnia 30 grudnia 2015 r. - Dz.U.2015.2316) zamieszczamy sprawozdania statystyczne dotyczące działalności Sądu Rejonowego w Ostrołęce sporządzone w ramach programu badań statystycznych statystyki publicznej.


Sprawozdania statystyczne za I półrocze 2020 roku

MS-S1 Sprawozdanie w sprawach cywilnych
MS-S5 Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych
MS-S6 Sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej
MS-S7r Sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia
MS-S10 Sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej
MS-S11-12 Sprawozdanie z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
MS-S16-18 Sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich
MS-S19 Sprawozdanie w sprawach gospodarczych
MS-S20KW Sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych
MS-S20UN Sprawozdanie w sprawach upadłościowych i restrukturyzacyjnych
MS-S40 Sprawozdanie z działalności kuratora
MS-Kom23 Sprawozdanie z czynności komornika
Etatyzacja S01R
Etatyzacja S05R
Etatyzacja S11R
Etatyzacja S16R
Etatyzacja S19R
Etatyzacja S20K

Sprawozdania statystyczne za 2019 rok

MS-S1 Sprawozdanie w sprawach cywilnych
MS-S5 Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych
MS-S6 Sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej
MS-S7r Sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia
MS-S10 Sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej
MS-S11-12 Sprawozdanie z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
MS-S16-18 Sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich
MS-S19 Sprawozdanie w sprawach gospodarczych
MS-S20KW Sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych
MS-S20UN Sprawozdanie w sprawach upadłościowych i restrukturyzacyjnych
MS-S40 Sprawozdanie z działalności kuratora
MS-Kom23 Sprawozdanie z czynności komornika
Etatyzacja S01R
Etatyzacja S05R
Etatyzacja S11R
Etatyzacja S16R
Etatyzacja S19R
Etatyzacja S20K

Sprawozdania statystyczne za I półrocze 2019 roku

MS-S1 Sprawozdanie w sprawach cywilnych
MS-S5 Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych
MS-S6 Sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej
MS-S7r Sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia
MS-S10 Sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej
MS-S11-12 Sprawozdanie z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
MS-S16-18 Sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich
MS-S19 Sprawozdanie w sprawach gospodarczych
MS-S20KW Sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych
MS-S20UN Sprawozdanie w sprawach upadłościowych i restrukturyzacyjnych
MS-S40 Sprawozdanie z działalności kuratora
Etatyzacja S01R
Etatyzacja S05R
Etatyzacja S11R
Etatyzacja S16R
Etatyzacja S19R
Etatyzacja S20K

Sprawozdania statystyczne za 2018 rok

MS-S1 Sprawozdanie w sprawach cywilnych
MS-S5 Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych
MS-S6 Sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej
MS-S7r Sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia
MS-S10 Sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej
MS-S11-12 Sprawozdanie z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
MS-S16-18 Sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich
MS-S19 Sprawozdanie w sprawach gospodarczych
MS-S20UN Sprawozdanie w sprawach upadłościowych i  restrukturyzacyjnych
MS-S20KW Sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych
MS-S40 Sprawozdanie z działalności kuratora
MS-Kom23 Sprawozdanie z czynności komornika
Etatyzacja S01R
Etatyzacja S05R
Etatyzacja S11R
Etatyzacja S16R
Etatyzacja S19R
Etatyzacja S20K


Sprawozdania statystyczne za I półrocze za 2018 roku

MS-S1 Sprawozdanie w sprawach cywilnych
MS-S5 Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych
MS-S6 Sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej
MS-S7r Sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia
MS-S10 Sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej
MS-S11-12 Sprawozdanie z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
MS-S16-18 Sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich
MS-S19 Sprawozdanie w sprawach gospodarczych
MS-S20UN Sprawozdanie w sprawach upadłościowych i restrukturyzacyjnych(według właściwości rzeczowej)
MS-S20KW Sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych
MS-S40 Sprawozdanie z działalności kuratora
MS-Kom23 Sprawozdanie z czynności komornika
Etatyzacja S01R
Etatyzacja S05R
Etatyzacja S11R
Etatyzacja S16R
Etatyzacja S19R
Etatyzacja S20K

Sprawozdania statystyczne za 2017 rok

MS-S1 Sprawozdanie w sprawach cywilnych
MS-S5 Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych
MS-S6 Sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej
MS-S7r Sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia
MS-S10 Sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej
MS-S11-12 Sprawozdanie z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
MS-S16-18 Sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich
MS-S19 Sprawozdanie w sprawach gospodarczych
MS-S20UN Sprawozdanie w sprawach upadłościowych i restrukturyzacyjnych(według właściwości rzeczowej)
MS-S20KW Sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych
MS-S40 Sprawozdanie z działalności kuratora
MS-Kom23 Sprawozdanie z czynności komornika
Etatyzacja S01R
Etatyzacja S05R
Etatyzacja S11R
Etatyzacja S16R
Etatyzacja S19R
Etatyzacja S20K
 

Sprawozdania statystyczne za I półrocze za 2017 roku

MS-S1 Sprawozdanie w sprawach cywilnych
MS-S5 Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych
MS-S6 Sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej
MS-S7 Sprawozdanie w sprawach o wykroczenia
MS-S10 Sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej
MS-S11-12 Sprawozdanie z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
MS-S16-18 Sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich
MS-S19 Sprawozdanie w sprawach gospodarczych
MS-S20UN Sprawozdanie w sprawach upadłościowych i restrukturyzacyjnych(według właściwości rzeczowej)
MS-S20KW Sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych
MS-S40 Sprawozdanie z działalności kuratora
MS-Kom23 Sprawozdanie z czynności komornika
Etatyzacja S01R
Etatyzacja S05R
Etatyzacja S16R
Etatyzacja S11R
Etatyzacja S19R
Etatyzacja S20K

Sprawozdania statystyczne za 2016 rok

MS-S1 Sprawozdanie w sprawach cywilnych
MS-S5 Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych
MS-S6 Sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej
MS-S7 Sprawozdanie w sprawach o wykroczenia
MS-S10 Sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej
MS-S11-12 Sprawozdanie z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
MS-S16-18 Sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich
MS-S19 Sprawozdanie w sprawach gospodarczych
MS-S20UN Sprawozdanie w sprawach upadłościowych i restrukturyzacyjnych(według właściwości rzeczowej)
MS-S20KW Sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych
MS-S40 Sprawozdanie z działalności kuratora
MS-Kom23 Sprawozdanie z czynności komornika

Etatyzacja za 2016 rok

MS-S1 Sprawozdanie w sprawach cywilnych
MS-S5 Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych
MS-S16/18 Sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich
MS-S11/12 Sprawozdanie z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
MS-S19 Sprawozdanie w sprawach gospodarczych
MS-S20KW Sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych

Sprawozdania statystyczne za I półrocze 2016 roku

MS-S1 Sprawozdanie w sprawach cywilnych
MS-S5 Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych
MS-S6 Sprawozdanie w sprawie osób osadzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej
MS-S7 Sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia
MS-S10 Sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej
MS-S11/12 Sprawozdanie z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
MS-S16/18 Sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich
MS-S19 Sprawozdanie w sprawach gospodarczych
MS-S20UN Sprawozdanie w sprawach upadłościowych i resrukturycacyjnych (według właściwości rzeczowej)
MS-S20KW Sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych
MS-S40 Sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sadowej
MS- Kom23 Sprawozdanie z czynności komornika

Etatyzacja za I pórocze 2016 roku

MS-S1 Sprawozdanie w sprawach cywilnych
MS-S5 Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych
MS-S16/18 Sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich
MS-S11/12 Sprawozdanie z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
MS-S19 Sprawozdanie w sprawach gospodarczych
MS-S20KW Sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych

Sprawozdania statystyczne za 2015 rok

MS-S1 Sprawozdanie w sprawach cywilnych
MS-S5 Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych
MS-S6 Sprawozdanie w sprawie osób osadzonych w pierwszej instancji
MS-S7 Sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia
MS-S10 Sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń
MS-S11/12 Sprawozdanie z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
MS-S16 Sprawozdanie w sprawach rodzinnych z zakresu spraw cywilnych z wyłączeniem spraw nieletnich
MS-S18 Sprawozdanie w sprawach rodzinnych nieletnich
MS-S19 Sprawozdanie w sprawach gospodarczych
MS-S20UN Sprawozdanie w sprawach upadłościowych i naprawczych
MS-S20KW Sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych
MS-S40 Sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sadowej
MS- Kom23 Sprawozdanie z czynności komornika