Przejdź do treści

Jesteś tutaj

System wideokonferencji

Karty podstawowe

Sąd Rejonowy w Ostrołęce dysponuje zestawami do przeprowadzania wideokonferencji gwarantującymi łącznie poufność i integralność przekazywania obrazu i dźwięku na odległość, umożliwiającymi m.in. przesłuchiwanie stron, biegłych oraz świadków w trybie art. 235 § 2 k.p.c. lub art. 177 § 1a k.p.k.

Prośbę o wyrażenie zgody na udostępnienie sali i sprzętu do wideokonferencji należy kierować na adres:

          Prezes Sądu Rejonowego w Ostrołęce
          ul. Mazowiecka 3
          07- 410 Ostrołęka
          fax (29) 765 44 38

Termin przeprowadzenia wideokonferencji należy uzgadniać w Oddziale Administracyjnym – tel. (29) 765 44 30
Osobą odpowiedzialną od strony technicznej jest Administrator Systemu Informatycznego  - tel. (29) 765 45 35