Przejdź do treści

Jesteś tutaj

Udzielanie informacji publicznej

Karty podstawowe

Prawo dostępu do informacji publicznej przysługuje każdemu. Prawo to podlega ograniczeniu w przypadku ochrony informacji niejawnych oraz tajemnic ustawowo chronionych, a także ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Informacje publiczne nie zamieszczone w niniejszym Biuletynie udostępniane są na wniosek osób zainteresowanych zgodnie z zarządzeniem Prezesa Sądu Rejonowego w Ostrołęce w sprawie dostępu do informacji publicznej w Sądzie Rejonowym w Ostrołęce.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej można przesłać pocztą na adres:

Sąd Rejonowy w Ostrołęce
ul. Mazowiecka 3
07-410 Ostrołeka

faksem na numer (29) 765 44 38
pocztą elektroniczną na adres sekretariat@ostroleka.sr.gov.pl
lub złożyć w Biurze Obsługi Interesanta (Hall Główny, parter)

Informacje publiczne nie udostępnione w BIP można uzyskać w Sądzie Rejonowym w Ostrołęce.