Przejdź do treści

Jesteś tutaj

Wokandy

Karty podstawowe

Wyszukiwarka spraw stanowi jedynie skrócony wykaz spraw sądowych i nie jest wokandą w rozumieniu zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz. Min. Spraw. Nr 5, poz. 22, ze zm.).

Data Wydział Sygnatura Sala Uwagi
2020-02-21 08:30:00 I Wydział Cywilny I Ns 893/18 XII __________________________________
2020-02-21 09:00:00 I Wydział Cywilny I C 302/19 X __________________________________
2020-02-21 09:00:00 II Wydział Karny II K 517/19 II __________________________________
2020-02-21 09:00:00 I Wydział Cywilny I C 728/19 XII __________________________________
2020-02-21 09:00:00 V Wydział Gospodarczy V GC 708/19 VIII __________________________________
2020-02-21 09:00:00 IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych IV U 286/19 VII __________________________________
2020-02-21 09:00:00 V Wydział Gospodarczy V GCo 159/19 VIII __________________________________
2020-02-21 09:40:00 IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych IV P 87/19 VII __________________________________
2020-02-21 09:45:00 V Wydział Gospodarczy V GC 716/19 VIII __________________________________
2020-02-21 10:00:00 I Wydział Cywilny I C 663/19 X __________________________________
2020-02-21 10:30:00 I Wydział Cywilny I C 422/19 XII __________________________________
2020-02-21 10:30:00 I Wydział Cywilny I C 180/19 XII __________________________________
2020-02-21 10:30:00 I Wydział Cywilny I Ns 528/17 X __________________________________
2020-02-21 10:30:00 V Wydział Gospodarczy V GC 715/19 VIII __________________________________
2020-02-21 11:30:00 I Wydział Cywilny I Ns 42/19 X __________________________________
2020-02-21 11:30:00 I Wydział Cywilny I C 523/19 XII __________________________________
2020-02-21 12:00:00 I Wydział Cywilny I C 366/19 X __________________________________
2020-02-21 12:00:00 V Wydział Gospodarczy V GC 717/19 VIII __________________________________
2020-02-21 12:30:00 IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych IV P 253/19 VII __________________________________
2020-02-21 12:45:00 II Wydział Karny II W 441/19 II __________________________________
2020-02-21 13:00:00 I Wydział Cywilny I C 851/19 XII __________________________________
2020-02-21 13:00:00 II Wydział Karny II K 527/19 II __________________________________
2020-02-21 13:00:00 II Wydział Karny II K 488/18 -- __________________________________
2020-02-21 13:00:00 I Wydział Cywilny I Ns 501/18 X __________________________________
2020-02-21 13:00:00 V Wydział Gospodarczy V GC 739/19 VIII __________________________________
2020-02-21 13:30:00 V Wydział Gospodarczy V GC 701/19 VIII __________________________________
2020-02-21 13:30:00 I Wydział Cywilny I C 1007/19 XII __________________________________
2020-02-21 13:30:00 I Wydział Cywilny I Ns 862/19 X __________________________________
2020-02-21 14:00:00 I Wydział Cywilny I Co 1306/19 X __________________________________
2020-02-21 14:00:00 I Wydział Cywilny I C 1046/18 XII __________________________________
2020-02-24 00:00:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III Op 10/19 -- __________________________________
2020-02-24 08:20:00 I Wydział Cywilny I Co 1323/19 XII __________________________________
2020-02-24 08:30:00 I Wydział Cywilny I C 1136/19 XII __________________________________
2020-02-24 08:50:00 V Wydział Gospodarczy V GC 514/19 VIII __________________________________
2020-02-24 09:00:00 II Wydział Karny II K 1005/18 VI __________________________________
2020-02-24 09:00:00 V Wydział Gospodarczy V GC 604/18 VIII __________________________________
2020-02-24 09:00:00 I Wydział Cywilny I Ns 815/19 XII __________________________________
2020-02-24 09:10:00 V Wydział Gospodarczy V GC 302/19 VIII __________________________________
2020-02-24 09:15:00 II Wydział Karny II W 555/19 -- __________________________________
2020-02-24 09:20:00 V Wydział Gospodarczy V GC 377/19 VIII __________________________________
2020-02-24 09:30:00 V Wydział Gospodarczy V GC 145/19 VIII __________________________________
2020-02-24 10:00:00 I Wydział Cywilny I C 294/19 -- __________________________________
2020-02-24 10:00:00 V Wydział Gospodarczy V GC 291/19 VIII __________________________________
2020-02-24 10:00:00 I Wydział Cywilny I C 869/19 XII __________________________________
2020-02-24 10:00:00 II Wydział Karny II K 953/19 VI __________________________________
2020-02-24 11:00:00 V Wydział Gospodarczy V GC 148/19 VIII __________________________________
2020-02-24 11:00:00 II Wydział Karny II K 380/19 VI __________________________________
2020-02-24 12:00:00 II Wydział Karny II K 632/19 VI __________________________________
2020-02-24 12:00:00 V Wydział Gospodarczy V GC 378/18 VIII __________________________________
2020-02-24 12:30:00 I Wydział Cywilny I C 942/19 XII __________________________________
2020-02-24 12:50:00 I Wydział Cywilny I C 1127/19 XII __________________________________
2020-02-24 13:00:00 II Wydział Karny II K 1034/19 VI __________________________________
2020-02-24 13:00:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III RC 316/17 IV __________________________________
2020-02-24 13:00:00 V Wydział Gospodarczy V GC 101/19 VIII __________________________________
2020-02-24 13:10:00 I Wydział Cywilny I C 940/19 XII __________________________________
2020-02-24 13:30:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III RC 406/19 IV __________________________________
2020-02-24 13:30:00 V Wydział Gospodarczy V GC 461/18 VIII __________________________________
2020-02-24 13:45:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III RNs 236/19 IV __________________________________
2020-02-24 14:00:00 I Wydział Cywilny I Ns 970/19 XII __________________________________
2020-02-24 14:00:00 I Wydział Cywilny I Ns 711/19 XII __________________________________
2020-02-24 14:00:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III Nsm 788/19 IV __________________________________
2020-02-24 14:20:00 I Wydział Cywilny I Ns 663/19 XII __________________________________
2020-02-24 15:00:00 Sekcja Wykonawcza przy II Wydziale Karnym Ko 1806/19 DB 4612804 III SPRAWA WYKONAWCZA
2020-02-25 08:15:00 I Wydział Cywilny I C 333/18 XII __________________________________
2020-02-25 08:30:00 I Wydział Cywilny I Ns 847/18 XII __________________________________
2020-02-25 08:30:00 I Wydział Cywilny I Ns 956/19 XII __________________________________
2020-02-25 08:45:00 I Wydział Cywilny I Ns 303/18 X __________________________________
2020-02-25 08:50:00 IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych IV U 246/19 -- __________________________________
2020-02-25 09:00:00 II Wydział Karny II K 933/19 II __________________________________
2020-02-25 09:00:00 I Wydział Cywilny I C 404/18 XII __________________________________
2020-02-25 09:00:00 V Wydział Gospodarczy V GC 411/17 VIII __________________________________
2020-02-25 09:00:00 I Wydział Cywilny I Ns 586/18 -- __________________________________
2020-02-25 09:00:00 I Wydział Cywilny I Ns 650/18 X __________________________________
2020-02-25 09:00:00 IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych IV P 139/19 -- __________________________________
2020-02-25 09:00:00 II Wydział Karny II K 456/19 VI __________________________________
2020-02-25 09:20:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III Nsm 454/19 IV __________________________________
2020-02-25 09:40:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III RNs 428/19 IV __________________________________
2020-02-25 10:00:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III Cps 3/20 IV __________________________________
2020-02-25 10:00:00 II Wydział Karny II K 823/18 III __________________________________
2020-02-25 10:00:00 I Wydział Cywilny I C 994/18 XII __________________________________
2020-02-25 10:00:00 V Wydział Gospodarczy V GC 651/18 VIII __________________________________
2020-02-25 10:00:00 I Wydział Cywilny I Ns 355/18 X __________________________________
2020-02-25 10:20:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III Nsm 747/18 IV __________________________________
2020-02-25 10:30:00 II Wydział Karny II K 267/19 VI __________________________________
2020-02-25 10:30:00 I Wydział Cywilny I C 747/19 -- __________________________________
2020-02-25 10:30:00 II Wydział Karny II K 467/19 VI __________________________________
2020-02-25 10:40:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III RNs 471/19 IV __________________________________
2020-02-25 10:50:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III RC 393/19 IV __________________________________
2020-02-25 11:00:00 I Wydział Cywilny I Co 918/19 X __________________________________
2020-02-25 11:00:00 I Wydział Cywilny I Ns 92/19 XII __________________________________
2020-02-25 11:00:00 II Wydział Karny II K 360/16 II __________________________________
2020-02-25 11:00:00 II Wydział Karny II K 995/18 II __________________________________
2020-02-25 11:00:00 V Wydział Gospodarczy V GC 799/18 VIII __________________________________
2020-02-25 11:00:00 II Wydział Karny II K 496/18 II __________________________________
2020-02-25 11:20:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III Nsm 627/19 IV __________________________________
2020-02-25 11:30:00 IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych IV U 314/19 -- __________________________________
2020-02-25 11:30:00 II Wydział Karny II K 578/19 VI __________________________________
2020-02-25 11:40:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III RNs 283/18 IV __________________________________
2020-02-25 11:45:00 I Wydział Cywilny I C 1182/19 X __________________________________
2020-02-25 12:00:00 V Wydział Gospodarczy V GC 768/19 VIII __________________________________
2020-02-25 12:00:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III RNs 69/18 IV __________________________________
2020-02-25 12:00:00 IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych IV P 168/19 -- __________________________________
2020-02-25 12:00:00 II Wydział Karny II K 438/19 III __________________________________
2020-02-25 12:20:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III RNs 405/18 IV __________________________________
2020-02-25 12:45:00 I Wydział Cywilny I Ns 907/19 -- __________________________________
2020-02-25 12:45:00 I Wydział Cywilny I C 1156/19 X __________________________________
2020-02-25 13:00:00 V Wydział Gospodarczy V GC 658/18 VIII __________________________________
2020-02-25 13:00:00 IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych IV U 98/17 -- __________________________________
2020-02-25 13:30:00 I Wydział Cywilny I Ns 66/19 -- __________________________________
2020-02-25 13:30:00 I Wydział Cywilny I C 550/19 XII __________________________________
2020-02-25 13:30:00 V Wydział Gospodarczy V GC 683/19 VIII __________________________________
2020-02-25 13:45:00 I Wydział Cywilny I C 1251/19 X __________________________________
2020-02-25 14:00:00 I Wydział Cywilny I Ns 848/19 -- __________________________________
2020-02-25 14:00:00 II Wydział Karny II K 236/19 II __________________________________
2020-02-25 14:00:00 IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych IV U 230/18 -- __________________________________
2020-02-25 14:15:00 I Wydział Cywilny I Ns 439/18 X __________________________________
2020-02-26 08:15:00 I Wydział Cywilny I C 832/19 XII __________________________________
2020-02-26 08:30:00 I Wydział Cywilny I C 1133/19 XII __________________________________
2020-02-26 08:30:00 I Wydział Cywilny I Ns 946/19 X __________________________________
2020-02-26 09:00:00 V Wydział Gospodarczy V GC 387/19 VII __________________________________
2020-02-26 09:00:00 II Wydział Karny II K 209/19 -- __________________________________
2020-02-26 09:00:00 V Wydział Gospodarczy V GC 128/19 VIII __________________________________
2020-02-26 09:00:00 I Wydział Cywilny I Ns 438/17 X __________________________________
2020-02-26 09:30:00 V Wydział Gospodarczy V GC 421/18 VIII __________________________________
2020-02-26 09:30:00 II Wydział Karny II K 1083/19 VI __________________________________
2020-02-26 09:50:00 V Wydział Gospodarczy V GC 237/19 VIII __________________________________
2020-02-26 10:00:00 V Wydział Gospodarczy V GC 165/19 VII __________________________________
2020-02-26 10:00:00 I Wydział Cywilny I C 657/19 X __________________________________
2020-02-26 10:00:00 V Wydział Gospodarczy V GC 625/18 VIII __________________________________
2020-02-26 10:00:00 II Wydział Karny II K 1038/18 -- __________________________________
2020-02-26 10:00:00 I Wydział Cywilny I Ns 960/19 XII __________________________________
2020-02-26 10:30:00 V Wydział Gospodarczy V GC 156/19 VII __________________________________
2020-02-26 10:30:00 V Wydział Gospodarczy V GC 142/19 VIII __________________________________
2020-02-26 11:00:00 V Wydział Gospodarczy V GC 381/19 VII __________________________________
2020-02-26 11:00:00 V Wydział Gospodarczy V GC 667/18 VIII __________________________________
2020-02-26 11:30:00 V Wydział Gospodarczy V GC 679/18 VIII __________________________________
2020-02-26 11:30:00 I Wydział Cywilny I Ns 964/19 XII __________________________________
2020-02-26 11:30:00 II Wydział Karny II K 1020/19 VI __________________________________
2020-02-26 11:30:00 I Wydział Cywilny I Ns 851/19 X __________________________________
2020-02-26 12:00:00 V Wydział Gospodarczy V GC 168/19 VIII __________________________________
2020-02-26 12:30:00 V Wydział Gospodarczy V GC 616/18 VIII __________________________________
2020-02-26 12:45:00 I Wydział Cywilny I C 1066/19 XII __________________________________
2020-02-26 13:00:00 II Wydział Karny II K 1086/18 VI __________________________________
2020-02-26 13:15:00 I Wydział Cywilny I Ns 993/19 XII __________________________________
2020-02-26 13:30:00 V Wydział Gospodarczy V GC 620/18 VIII __________________________________
2020-02-26 13:40:00 I Wydział Cywilny I Ns 775/19 XII __________________________________
2020-02-26 13:45:00 I Wydział Cywilny I C 296/19 X __________________________________
2020-02-26 14:00:00 I Wydział Cywilny I C 1000/19 X __________________________________
2020-02-26 14:30:00 I Wydział Cywilny I C 1002/19 X __________________________________
2020-02-26 14:30:00 II Wydział Karny II K 262/19 -- __________________________________
2020-02-27 08:15:00 I Wydział Cywilny I C 1100/19 XII __________________________________
2020-02-27 08:30:00 I Wydział Cywilny I C 401/19 IX __________________________________
2020-02-27 08:30:00 I Wydział Cywilny I Ns 448/18 XII __________________________________
2020-02-27 08:50:00 IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych IV P 136/19 -- __________________________________
2020-02-27 09:00:00 II Wydział Karny II K 579/19 III __________________________________
2020-02-27 09:00:00 IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych IV P 216/17 -- __________________________________
2020-02-27 09:00:00 I Wydział Cywilny I C 187/17 XII __________________________________
2020-02-27 09:00:00 Sekcja Wykonawcza przy II Wydziale Karnym Ko 1667/19 II W 922/15 kdł. 996/2015/W RSOW M 199/15 -- SPRAWA WYKONAWCZA
2020-02-27 09:00:00 I Wydział Cywilny I Ns 823/18 IX __________________________________
2020-02-27 09:10:00 Sekcja Wykonawcza przy II Wydziale Karnym Ko 1689/19 II W 773/18 kdł. 346/2019/W RSOW M 72/18 -- SPRAWA WYKONAWCZA
2020-02-27 09:20:00 Sekcja Wykonawcza przy II Wydziale Karnym Ko 1706/19 II W 852/17 kdł. 712/2018/W RSOW 316/1/2/3/17 -- SPRAWA WYKONAWCZA
2020-02-27 09:30:00 Sekcja Wykonawcza przy II Wydziale Karnym Ko 1780/19 II W 626/16 kdł. 836/2016/W RSOW 1571/15 -- SPRAWA WYKONAWCZA
2020-02-27 09:30:00 I Wydział Cywilny I Ns 744/19 -- __________________________________
2020-02-27 09:30:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III Nsm 28/20 IV __________________________________
2020-02-27 09:30:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III Cps 4/20 IV __________________________________
2020-02-27 09:40:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III Nsm 21/20 IV __________________________________
2020-02-27 09:40:00 Sekcja Wykonawcza przy II Wydziale Karnym Ko 1059/19 II K 267/15 kdł. 445/2018/K 1 Ds 180/15 -- SPRAWA WYKONAWCZA
2020-02-27 09:50:00 Sekcja Wykonawcza przy II Wydziale Karnym Ko 1656/19 II KOP 26/18 kdł. 238/2019/W -- SPRAWA WYKONAWCZA
2020-02-27 09:50:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III Nsm 20/20 IV __________________________________
2020-02-27 09:50:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III Nsm 37/20 IV __________________________________
2020-02-27 10:00:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III Nsm 46/20 IV __________________________________
2020-02-27 10:00:00 Sekcja Wykonawcza przy II Wydziale Karnym Ko 1684/19 IIK 164/17 kdł. 121/2018/K -- SPRAWA WYKONAWCZA
2020-02-27 10:00:00 I Wydział Cywilny I Ns 371/18 XII __________________________________
2020-02-27 10:10:00 Sekcja Wykonawcza przy II Wydziale Karnym Ko 1707/19 II K 26/17 Wo 489/2017 NS.2504.2.2015 -- SPRAWA WYKONAWCZA
2020-02-27 10:10:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III RC 261/19 IV __________________________________
2020-02-27 10:15:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III Nsm 43/20 IV __________________________________
2020-02-27 10:20:00 Sekcja Wykonawcza przy II Wydziale Karnym Ko 1722/19 II K 645/19 Wp 254/2019 2 Ds 1104/19 -- SPRAWA WYKONAWCZA
2020-02-27 10:30:00 Sekcja Wykonawcza przy II Wydziale Karnym Ko 1759/19 II K 1055/18 D 31/2019 2 Ds 2548/18 -- SPRAWA WYKONAWCZA
2020-02-27 10:30:00 I Wydział Cywilny I Ns 305/18 IX __________________________________
2020-02-27 10:30:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III RNs 322/19 IV __________________________________
2020-02-27 10:40:00 Sekcja Wykonawcza przy II Wydziale Karnym Ko 1788/19 II K 235/18 Wzaw 189/2019 2 Ds 1767/17 -- SPRAWA WYKONAWCZA
2020-02-27 10:45:00 IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych IV P 249/19 -- __________________________________
2020-02-27 10:45:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III RNs 375/19 IV __________________________________
2020-02-27 10:50:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III RC 395/19 IV __________________________________
2020-02-27 10:50:00 Sekcja Wykonawcza przy II Wydziale Karnym Ko 1767/19 II K 533/18 D 9/2019 2 Ds 1160/18 -- SPRAWA WYKONAWCZA
2020-02-27 11:00:00 II Wydział Karny II K 360/16 -- __________________________________
2020-02-27 11:00:00 Sekcja Wykonawcza przy II Wydziale Karnym Ko 1769/19 III K 39/18/B -- SPRAWA WYKONAWCZA
2020-02-27 11:00:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III RNs 281/19 IV __________________________________
2020-02-27 11:20:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III RC 396/19 IV __________________________________
2020-02-27 11:30:00 Sekcja Wykonawcza przy II Wydziale Karnym Ko 570/18 -- SPRAWA WYKONAWCZA
2020-02-27 11:45:00 I Wydział Cywilny I Ns 533/19 IX __________________________________
2020-02-27 11:50:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III RC 402/19 IV __________________________________
2020-02-27 12:00:00 IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych IV P 182/19 -- __________________________________
2020-02-27 12:00:00 II Wydział Karny II K 608/19 III __________________________________
2020-02-27 12:00:00 Sekcja Wykonawcza przy II Wydziale Karnym Ko 1398/19 DB 4612782 -- SPRAWA WYKONAWCZA
2020-02-27 12:00:00 II Wydział Karny II K 18/18 III __________________________________
2020-02-27 12:00:00 I Wydział Cywilny I C 3/18 -- __________________________________
2020-02-27 12:30:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III Nsm 401/18 IV __________________________________
2020-02-27 12:30:00 II Wydział Karny II K 1076/19 -- __________________________________
2020-02-27 12:45:00 I Wydział Cywilny I C 1167/19 XII __________________________________
2020-02-27 13:00:00 I Wydział Cywilny I Ns 830/19 IX __________________________________
2020-02-27 13:00:00 II Wydział Karny II K 656/19 III __________________________________
2020-02-27 13:10:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III RNs 128/19 IV __________________________________
2020-02-27 13:20:00 I Wydział Cywilny I Ns 761/19 IX __________________________________
2020-02-27 13:50:00 IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych IV U 256/18 -- __________________________________
2020-02-27 14:00:00 IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych IV P 13/18 -- __________________________________
2020-02-27 14:00:00 I Wydział Cywilny I Co 1375/19 IX __________________________________
2020-02-27 14:00:00 I Wydział Cywilny I C 1/20 XII __________________________________
2020-02-27 14:20:00 I Wydział Cywilny I Ns 75/18 IX __________________________________
2020-02-28 08:30:00 I Wydział Cywilny I Cps 28/19 XII __________________________________
2020-02-28 08:30:00 I Wydział Cywilny I Ns 743/19 XII __________________________________
2020-02-28 09:00:00 V Wydział Gospodarczy V GC 689/19 VIII __________________________________
2020-02-28 09:00:00 I Wydział Cywilny I Co 1018/19 IX __________________________________
2020-02-28 09:00:00 II Wydział Karny II K 1029/19 -- __________________________________
2020-02-28 09:00:00 I Wydział Cywilny I Ns 1/20 XII __________________________________
2020-02-28 09:00:00 II Wydział Karny II K 474/19 III __________________________________
2020-02-28 09:00:00 IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych IV U 203/19 -- __________________________________
2020-02-28 09:00:00 I Wydział Cywilny I Ns 258/19 XII __________________________________
2020-02-28 09:00:00 I Wydział Cywilny I Ns 1124/15 X __________________________________
2020-02-28 09:20:00 I Wydział Cywilny I Co 1342/19 IX __________________________________
2020-02-28 09:30:00 I Wydział Cywilny I Ns 1065/17 X __________________________________
2020-02-28 09:30:00 I Wydział Cywilny I Ns 666/19 XII __________________________________
2020-02-28 09:40:00 IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych IV U 141/19 -- __________________________________
2020-02-28 10:00:00 I Wydział Cywilny I Ns 666/17 XII __________________________________
2020-02-28 10:00:00 II Wydział Karny II K 1116/19 -- __________________________________
2020-02-28 10:00:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III Nsm 23/20 IV __________________________________
2020-02-28 10:00:00 V Wydział Gospodarczy V GC 719/19 VIII __________________________________
2020-02-28 10:10:00 IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych IV U 13/20 -- __________________________________
2020-02-28 10:15:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III Nsm 66/20 IV __________________________________
2020-02-28 10:30:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III RC 2/20 IV __________________________________
2020-02-28 10:30:00 II Wydział Karny II K 900/18 II __________________________________
2020-02-28 10:30:00 I Wydział Cywilny I Ns 646/18 X __________________________________
2020-02-28 10:30:00 II Wydział Karny II K 271/19 III __________________________________
2020-02-28 10:45:00 V Wydział Gospodarczy V GC 723/19 VIII __________________________________
2020-02-28 11:00:00 I Wydział Cywilny I C 929/19 XII __________________________________
2020-02-28 11:00:00 II Wydział Karny II K 1123/19 -- __________________________________
2020-02-28 11:10:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III RC 12/20 IV __________________________________
2020-02-28 11:15:00 I Wydział Cywilny I Ns 920/19 X __________________________________
2020-02-28 11:20:00 IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych IV U 202/19 -- __________________________________
2020-02-28 11:30:00 II Wydział Karny II K 472/19 III __________________________________
2020-02-28 11:30:00 I Wydział Cywilny I C 690/17 XII __________________________________
2020-02-28 11:45:00 IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych IV U 256/19 -- __________________________________
2020-02-28 11:45:00 IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych IV U 263/19 -- __________________________________
2020-02-28 11:50:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III RC 19/20 IV __________________________________
2020-02-28 12:00:00 II Wydział Karny II K 1129/19 -- __________________________________
2020-02-28 12:00:00 V Wydział Gospodarczy V GC 718/19 VIII __________________________________
2020-02-28 12:00:00 I Wydział Cywilny I C 1042/19 X __________________________________
2020-02-28 12:30:00 I Wydział Cywilny I C 1058/19 X __________________________________
2020-02-28 12:30:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III Nsm 70/20 IV __________________________________
2020-02-28 12:30:00 I Wydział Cywilny I C 507/19 XII __________________________________
2020-02-28 12:40:00 IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych IV U 18/20 -- __________________________________
2020-02-28 12:45:00 V Wydział Gospodarczy V GC 724/19 VIII __________________________________
2020-02-28 13:00:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III RNs 349/19 IV __________________________________
2020-02-28 13:00:00 II Wydział Karny II K 765/19 -- __________________________________
2020-02-28 13:00:00 I Wydział Cywilny I C 1098/19 X __________________________________
2020-02-28 13:15:00 I Wydział Cywilny I Ns 969/19 XII __________________________________
2020-02-28 13:30:00 I Wydział Cywilny I C 1091/19 X __________________________________
2020-02-28 13:30:00 V Wydział Gospodarczy V GC 727/19 VIII __________________________________
2020-02-28 14:00:00 I Wydział Cywilny I C 989/19 X __________________________________
2020-02-28 14:00:00 I Wydział Cywilny I Ns 874/18 XII __________________________________
2020-02-28 14:15:00 V Wydział Gospodarczy V GC 729/19 VIII __________________________________
2020-02-28 14:30:00 II Wydział Karny II K 934/19 VI __________________________________
2020-02-28 14:30:00 I Wydział Cywilny I Ns 131/19 XII __________________________________