Przejdź do treści

Jesteś tutaj

Wokandy

Karty podstawowe

Wyszukiwarka spraw stanowi jedynie skrócony wykaz spraw sądowych i nie jest wokandą w rozumieniu zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz. Min. Spraw. Nr 5, poz. 22, ze zm.).

Data Wydział Sygnatura Sala Uwagi
2018-12-10 08:30:00 I Wydział Cywilny I Ns 274/18 X __________________________________
2018-12-10 08:50:00 IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych IV U 251/18 VII __________________________________
2018-12-10 09:00:00 I Wydział Cywilny I Ns 655/18 -- __________________________________
2018-12-10 09:00:00 V Wydział Gospodarczy V GCo 61/18 VIII __________________________________
2018-12-10 09:00:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III RC 202/18 V __________________________________
2018-12-10 09:00:00 II Wydział Karny II K 683/18 II __________________________________
2018-12-10 09:00:00 II Wydział Karny II K 259/18 VI __________________________________
2018-12-10 09:00:00 I Wydział Cywilny I C 337/18 X __________________________________
2018-12-10 09:00:00 IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych IV P 220/17 -- __________________________________
2018-12-10 09:00:00 II Wydział Karny II K 82/18 III __________________________________
2018-12-10 09:30:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III Nsm 77/18 IV __________________________________
2018-12-10 09:30:00 II Wydział Karny II K 687/18 II __________________________________
2018-12-10 09:40:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III RC 229/18 V __________________________________
2018-12-10 09:50:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III RC 134/18 IV __________________________________
2018-12-10 10:00:00 I Wydział Cywilny I Ns 305/18 -- __________________________________
2018-12-10 10:00:00 IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych IV P 352/16 -- __________________________________
2018-12-10 10:00:00 V Wydział Gospodarczy V GCo 65/18 VIII __________________________________
2018-12-10 10:00:00 I Wydział Cywilny I C 598/18 X __________________________________
2018-12-10 10:10:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III Nsm 637/17 IV __________________________________
2018-12-10 10:20:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III RC 247/18 V __________________________________
2018-12-10 10:30:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III Nsm 337/18 IV __________________________________
2018-12-10 10:30:00 II Wydział Karny II K 365/18 VI __________________________________
2018-12-10 10:50:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III Nsm 118/18 IV __________________________________
2018-12-10 10:50:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III RC 285/18 V __________________________________
2018-12-10 11:00:00 II Wydział Karny II K 695/18 II __________________________________
2018-12-10 11:00:00 V Wydział Gospodarczy V GCo 75/18 VIII __________________________________
2018-12-10 11:00:00 I Wydział Cywilny I Ns 219/18 X __________________________________
2018-12-10 11:00:00 IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych IV P 81/18 -- __________________________________
2018-12-10 11:10:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III Nsm 464/18 IV __________________________________
2018-12-10 11:20:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III RC 178/18 V __________________________________
2018-12-10 11:30:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III RC 222/18 IV __________________________________
2018-12-10 11:30:00 II Wydział Karny II K 659/18 VI __________________________________
2018-12-10 11:30:00 II Wydział Karny II Kp 572/18 II __________________________________
2018-12-10 11:30:00 II Wydział Karny II K 235/18 III __________________________________
2018-12-10 11:50:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III RNs 377/17 IV __________________________________
2018-12-10 12:00:00 II Wydział Karny II K 11/18 -- __________________________________
2018-12-10 12:00:00 IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych IV P 81/15 -- __________________________________
2018-12-10 12:00:00 I Wydział Cywilny I C 290/18 X __________________________________
2018-12-10 12:00:00 V Wydział Gospodarczy V GCo 67/18 VIII __________________________________
2018-12-10 12:15:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III RC 285/16 V __________________________________
2018-12-10 12:30:00 I Wydział Cywilny I Ns 776/18 X __________________________________
2018-12-10 12:30:00 V Wydział Gospodarczy V GCo 93/18 VIII __________________________________
2018-12-10 13:00:00 V Wydział Gospodarczy V GCo 87/18 VIII __________________________________
2018-12-10 13:00:00 IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych IV U 164/16 -- __________________________________
2018-12-10 13:30:00 I Wydział Cywilny I Ns 100/18 X __________________________________
2018-12-10 13:30:00 V Wydział Gospodarczy V GCo 90/18 VIII __________________________________
2018-12-10 14:00:00 V Wydział Gospodarczy V GCo 76/18 VIII __________________________________
2018-12-10 14:00:00 Sekcja Wykonawcza przy II Wydziale Karnym Ko 1564/18 IIK883/17 S.R.KRAŚNIK VI SPRAWA WYKONAWCZA
2018-12-10 14:30:00 I Wydział Cywilny I C 468/18 X __________________________________
2018-12-10 14:45:00 Sekcja Wykonawcza przy II Wydziale Karnym Ko 1623/18 VI SPRAWA WYKONAWCZA
2018-12-10 15:00:00 II Wydział Karny II K 556/18 -- __________________________________
2018-12-11 08:15:00 I Wydział Cywilny I C 801/18 XII __________________________________
2018-12-11 08:15:00 I Wydział Cywilny I C 70/17 XII __________________________________
2018-12-11 08:30:00 I Wydział Cywilny I C 803/18 XII __________________________________
2018-12-11 08:40:00 I Wydział Cywilny I Ns 758/18 -- __________________________________
2018-12-11 08:50:00 IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych IV U 61/17 -- __________________________________
2018-12-11 08:55:00 IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych IV U 318/17 -- __________________________________
2018-12-11 09:00:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III RNs 433/17 IV __________________________________
2018-12-11 09:00:00 II Wydział Karny II K 1006/17 VI __________________________________
2018-12-11 09:00:00 I Wydział Cywilny I Ns 384/18 XII __________________________________
2018-12-11 09:00:00 IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych IV U 165/18 -- __________________________________
2018-12-11 09:00:00 I Wydział Cywilny I C 121/18 X __________________________________
2018-12-11 09:00:00 II Wydział Karny II K 705/18 III __________________________________
2018-12-11 09:00:00 I Wydział Cywilny I C 600/18 -- __________________________________
2018-12-11 09:00:00 V Wydział Gospodarczy V GC 514/18 VIII __________________________________
2018-12-11 09:00:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III RNs 262/18 V __________________________________
2018-12-11 09:20:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III RNs 227/18 IV __________________________________
2018-12-11 09:20:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III Nsm 439/18 IV __________________________________
2018-12-11 09:30:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III Nsm 467/18 IV __________________________________
2018-12-11 09:30:00 II Wydział Karny II K 706/18 III __________________________________
2018-12-11 09:30:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III RNs 374/18 V __________________________________
2018-12-11 09:30:00 V Wydział Gospodarczy V GC 290/18 VIII __________________________________
2018-12-11 09:40:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III Nsm 515/18 IV __________________________________
2018-12-11 09:45:00 I Wydział Cywilny I C 763/18 X __________________________________
2018-12-11 10:00:00 V Wydział Gospodarczy V GC 460/18 VIII __________________________________
2018-12-11 10:00:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III Nsm 353/18 IV __________________________________
2018-12-11 10:00:00 I Wydział Cywilny I C 52/18 XII __________________________________
2018-12-11 10:00:00 IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych IV P 328/16 VII __________________________________
2018-12-11 10:10:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III RNs 355/18 V __________________________________
2018-12-11 10:20:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III RC 10/18 IV __________________________________
2018-12-11 10:30:00 I Wydział Cywilny I C 427/15 X __________________________________
2018-12-11 10:30:00 II Wydział Karny II K 742/18 III __________________________________
2018-12-11 10:40:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III Nsm 459/18 V __________________________________
2018-12-11 10:40:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III RC 115/18 IV __________________________________
2018-12-11 11:00:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III RC 133/18 IV __________________________________
2018-12-11 11:00:00 II Wydział Karny II K 211/18 III __________________________________
2018-12-11 11:00:00 I Wydział Cywilny I Ns 89/18 -- __________________________________
2018-12-11 11:00:00 V Wydział Gospodarczy V GC 512/18 VIII __________________________________
2018-12-11 11:00:00 I Wydział Cywilny I Co 1286/18 -- __________________________________
2018-12-11 11:15:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III RNs 334/18 V __________________________________
2018-12-11 11:15:00 I Wydział Cywilny I Ns 639/17 XII __________________________________
2018-12-11 11:20:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III Nkd 11/18 IV __________________________________
2018-12-11 11:30:00 V Wydział Gospodarczy V GC 570/17 VIII __________________________________
2018-12-11 11:40:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III RNs 468/17 IV __________________________________
2018-12-11 12:00:00 V Wydział Gospodarczy V GC 688/17 VIII __________________________________
2018-12-11 12:00:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III RNs 401/18 V __________________________________
2018-12-11 12:00:00 I Wydział Cywilny I C 706/18 -- __________________________________
2018-12-11 12:00:00 II Wydział Karny II K 546/18 III __________________________________
2018-12-11 12:15:00 I Wydział Cywilny I Ns 961/17 XII __________________________________
2018-12-11 12:30:00 II Wydział Karny II K 200/18 VI __________________________________
2018-12-11 12:30:00 I Wydział Cywilny I C 433/18 X __________________________________
2018-12-11 12:30:00 II Wydział Karny II K 626/18 III __________________________________
2018-12-11 12:30:00 V Wydział Gospodarczy V GC 434/18 VIII __________________________________
2018-12-11 12:30:00 I Wydział Cywilny I Co 1123/18 -- __________________________________
2018-12-11 12:45:00 I Wydział Cywilny I C 247/18 XII __________________________________
2018-12-11 13:00:00 I Wydział Cywilny I C 861/18 -- __________________________________
2018-12-11 13:15:00 I Wydział Cywilny I Ns 618/18 X __________________________________
2018-12-11 13:30:00 I Wydział Cywilny I C 726/18 -- __________________________________
2018-12-11 13:30:00 V Wydział Gospodarczy V GC 441/18 VIII __________________________________
2018-12-11 13:45:00 I Wydział Cywilny I Ns 161/18 XII __________________________________
2018-12-11 13:45:00 IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych IV P 122/17 -- __________________________________
2018-12-11 14:00:00 II Wydział Karny II K 255/18 VI __________________________________
2018-12-11 14:00:00 I Wydział Cywilny I Ns 494/18 X __________________________________
2018-12-11 14:00:00 I Wydział Cywilny I Co 1052/18 -- __________________________________
2018-12-11 14:20:00 I Wydział Cywilny I Ns 739/18 X __________________________________
2018-12-12 08:30:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III RNs 372/18 V __________________________________
2018-12-12 08:45:00 I Wydział Cywilny I C 620/18 X __________________________________
2018-12-12 09:00:00 V Wydział Gospodarczy V GCps 21/18 VIII __________________________________
2018-12-12 09:00:00 V Wydział Gospodarczy V GC 509/18 VII __________________________________
2018-12-12 09:00:00 II Wydział Karny II K 128/18 II __________________________________
2018-12-12 09:00:00 II Wydział Karny II K 327/18 VI __________________________________
2018-12-12 09:00:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III Nsm 180/18 V __________________________________
2018-12-12 09:00:00 IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych IV U 261/16 -- __________________________________
2018-12-12 09:00:00 I Wydział Cywilny I Ns 1263/15 X __________________________________
2018-12-12 09:30:00 V Wydział Gospodarczy V GC 535/18 VII __________________________________
2018-12-12 09:45:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III Nsm 543/18 V __________________________________
2018-12-12 10:00:00 V Wydział Gospodarczy V GCps 22/18 VIII __________________________________
2018-12-12 10:00:00 I Wydział Cywilny I Ns 621/18 -- __________________________________
2018-12-12 10:00:00 V Wydział Gospodarczy V GC 844/17 VII __________________________________
2018-12-12 10:00:00 I Wydział Cywilny I Ns 448/18 XII __________________________________
2018-12-12 10:15:00 II Wydział Karny II K 178/18 II __________________________________
2018-12-12 10:30:00 I Wydział Cywilny I Co 1652/17 X __________________________________
2018-12-12 11:00:00 II Wydział Karny II K 189/18 II __________________________________
2018-12-12 11:00:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III Nsm 92/18 V __________________________________
2018-12-12 11:00:00 I Wydział Cywilny I Ns 378/18 X __________________________________
2018-12-12 11:00:00 V Wydział Gospodarczy V GCps 24/18 VIII __________________________________
2018-12-12 11:30:00 I Wydział Cywilny I C 554/18 X __________________________________
2018-12-12 12:00:00 II Wydział Karny II K 1059/17 VI __________________________________
2018-12-12 12:30:00 V Wydział Gospodarczy V GC 256/18 VII __________________________________
2018-12-12 12:30:00 V Wydział Gospodarczy V GCps 29/18 VIII __________________________________
2018-12-12 13:30:00 II Wydział Karny II K 610/18 VI __________________________________
2018-12-12 13:30:00 I Wydział Cywilny I C 322/18 X __________________________________
2018-12-12 13:30:00 IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych IV P 272/17 -- __________________________________
2018-12-12 14:00:00 I Wydział Cywilny I C 665/18 X __________________________________
2018-12-12 14:00:00 II Wydział Karny II K 773/18 II __________________________________
2018-12-12 14:15:00 II Wydział Karny II K 54/18 VI __________________________________
2018-12-12 14:15:00 II Wydział Karny II K 226/18 II __________________________________
2018-12-12 14:30:00 V Wydział Gospodarczy V GC 446/18 VII __________________________________
2018-12-12 15:00:00 I Wydział Cywilny I Ns 462/18 X __________________________________
2018-12-12 15:00:00 II Wydział Karny II K 802/17 -- __________________________________
2018-12-13 08:15:00 I Wydział Cywilny I C 813/18 XII __________________________________
2018-12-13 08:30:00 I Wydział Cywilny I Ns 757/18 XII __________________________________
2018-12-13 08:40:00 I Wydział Cywilny I Ns 663/18 -- __________________________________
2018-12-13 08:45:00 II Wydział Karny II K 183/18 -- __________________________________
2018-12-13 08:50:00 IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych IV P 126/18 -- __________________________________
2018-12-13 08:55:00 IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych IV U 95/17 -- __________________________________
2018-12-13 09:00:00 V Wydział Gospodarczy V GC 27/17 VIII __________________________________
2018-12-13 09:00:00 I Wydział Cywilny I C 866/16 XII __________________________________
2018-12-13 09:00:00 II Wydział Karny II K 128/18 VI __________________________________
2018-12-13 09:00:00 II Wydział Karny II K 337/18 III __________________________________
2018-12-13 09:00:00 I Wydział Cywilny I C 515/18 -- __________________________________
2018-12-13 09:00:00 II Wydział Karny II W 665/18 -- __________________________________
2018-12-13 09:00:00 IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych IV P 133/18 -- __________________________________
2018-12-13 09:00:00 II Wydział Karny II K 780/18 II __________________________________
2018-12-13 09:30:00 II Wydział Karny II W 603/18 -- __________________________________
2018-12-13 09:45:00 II Wydział Karny II K 776/18 II __________________________________
2018-12-13 09:45:00 Sekcja Wykonawcza przy II Wydziale Karnym Ko 922/18 DB 4045285 III SPRAWA WYKONAWCZA
2018-12-13 10:00:00 II Wydział Karny II K 825/17 III __________________________________
2018-12-13 10:00:00 V Wydział Gospodarczy V GC 481/18 VIII __________________________________
2018-12-13 10:15:00 II Wydział Karny II K 178/18 VI __________________________________
2018-12-13 10:20:00 IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych IV P 174/18 -- __________________________________
2018-12-13 10:30:00 I Wydział Cywilny I Ns 594/18 -- __________________________________
2018-12-13 10:30:00 IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych IV P 98/18 -- __________________________________
2018-12-13 11:00:00 II Wydział Karny II K 189/18 VI __________________________________
2018-12-13 11:00:00 V Wydział Gospodarczy V GC 479/18 VIII __________________________________
2018-12-13 11:00:00 II Wydział Karny II W 644/18 -- __________________________________
2018-12-13 11:00:00 II Wydział Karny II K 767/18 II __________________________________
2018-12-13 11:30:00 IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych IV P 94/18 -- __________________________________
2018-12-13 12:00:00 I Wydział Cywilny I Ns 180/18 -- __________________________________
2018-12-13 12:00:00 II Wydział Karny II K 934/17 II __________________________________
2018-12-13 12:00:00 I Wydział Cywilny I Ns 483/17 XII __________________________________
2018-12-13 12:00:00 V Wydział Gospodarczy V GC 528/18 VIII __________________________________
2018-12-13 12:30:00 I Wydział Cywilny I Ns 630/18 -- __________________________________
2018-12-13 12:30:00 II Wydział Karny II W 167/18 -- __________________________________
2018-12-13 12:45:00 V Wydział Gospodarczy V GC 324/18 VIII __________________________________
2018-12-13 13:00:00 I Wydział Cywilny I Cps 27/18 -- __________________________________
2018-12-13 13:30:00 II Wydział Karny II W 183/18 -- __________________________________
2018-12-13 13:30:00 V Wydział Gospodarczy V GC 124/18 VIII __________________________________
2018-12-13 13:30:00 IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych IV P 13/18 -- __________________________________
2018-12-13 13:30:00 I Wydział Cywilny I Ns 56/18 XII __________________________________
2018-12-13 13:30:00 I Wydział Cywilny I C 100/18 -- __________________________________
2018-12-13 14:00:00 V Wydział Gospodarczy V GC 73/18 VIII __________________________________
2018-12-13 14:00:00 II Wydział Karny II K 773/18 VI __________________________________
2018-12-13 14:00:00 I Wydział Cywilny I Co 1188/18 -- __________________________________
2018-12-13 14:15:00 II Wydział Karny II K 226/18 VI __________________________________
2018-12-13 14:45:00 I Wydział Cywilny I Ns 812/17 XII __________________________________
2018-12-14 08:30:00 I Wydział Cywilny I C 273/18 XII __________________________________
2018-12-14 08:30:00 I Wydział Cywilny I C 658/18 X __________________________________
2018-12-14 09:00:00 II Wydział Karny II K 459/18 II __________________________________
2018-12-14 09:00:00 I Wydział Cywilny I Ns 550/17 X __________________________________
2018-12-14 09:00:00 I Wydział Cywilny I Ns 256/15 XII __________________________________
2018-12-14 09:20:00 II Wydział Karny II K 483/18 III __________________________________
2018-12-14 09:30:00 I Wydział Cywilny I Ns 154/16 XII __________________________________
2018-12-14 10:00:00 I Wydział Cywilny I C 980/16 XII __________________________________
2018-12-14 10:00:00 II Wydział Karny II K 566/18 II __________________________________
2018-12-14 10:20:00 II Wydział Karny II K 868/18 III __________________________________
2018-12-14 10:30:00 II Wydział Karny II K 878/18 II __________________________________
2018-12-14 10:30:00 I Wydział Cywilny I Ns 751/16 XII __________________________________
2018-12-14 11:00:00 I Wydział Cywilny I Ns 1035/17 X __________________________________
2018-12-14 11:00:00 II Wydział Karny II K 248/18 II __________________________________
2018-12-14 11:45:00 II Wydział Karny II K 740/18 III __________________________________
2018-12-14 12:00:00 I Wydział Cywilny I C 788/17 XII __________________________________
2018-12-14 12:00:00 II Wydział Karny II K 358/12 -- __________________________________
2018-12-14 12:30:00 I Wydział Cywilny I C 606/18 X __________________________________
2018-12-14 13:00:00 I Wydział Cywilny I C 349/18 X __________________________________
2018-12-14 13:30:00 I Wydział Cywilny I C 914/18 X __________________________________
2018-12-14 14:00:00 I Wydział Cywilny I Ns 216/18 XII __________________________________
2018-12-14 14:00:00 I Wydział Cywilny I C 170/18 X __________________________________
2018-12-14 14:00:00 II Wydział Karny II K 721/17 II __________________________________
2018-12-14 14:30:00 II Wydział Karny II K 582/18 -- __________________________________
2018-12-14 14:45:00 I Wydział Cywilny I C 481/18 XII __________________________________
2018-12-17 08:30:00 I Wydział Cywilny I C 288/18 X __________________________________
2018-12-17 08:40:00 II Wydział Karny II K 1062/17 VI __________________________________
2018-12-17 08:50:00 IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych IV U 283/17 -- __________________________________
2018-12-17 08:55:00 IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych IV P 155/18 -- __________________________________
2018-12-17 09:00:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III Nsm 510/18 V __________________________________
2018-12-17 09:00:00 IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych IV U 284/18 -- __________________________________
2018-12-17 09:00:00 V Wydział Gospodarczy V GCps 25/18 VIII __________________________________
2018-12-17 09:00:00 Sekcja Wykonawcza przy II Wydziale Karnym Ko 1632/18 II K 224/14 1 Ds 263/14 XI SPRAWA WYKONAWCZA
2018-12-17 09:00:00 I Wydział Cywilny I Ns 786/17 X __________________________________
2018-12-17 09:00:00 II Wydział Karny II K 217/18 -- __________________________________
2018-12-17 09:00:00 II Wydział Karny II K 344/18 VI __________________________________
2018-12-17 09:15:00 Sekcja Wykonawcza przy II Wydziale Karnym Ko 1671/18 II K 1068/16 Kdł. 210/2017/K 2 Ds 866/16 XI SPRAWA WYKONAWCZA
2018-12-17 09:20:00 IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych IV Po-Uo 34/18 -- __________________________________
2018-12-17 09:30:00 I Wydział Cywilny I Ns 475/18 X __________________________________
2018-12-17 09:30:00 Sekcja Wykonawcza przy II Wydziale Karnym Ko 1579/18 II K 1065/16 Kdł. 482/2017/K 2 Ds 617/16 XI SPRAWA WYKONAWCZA
2018-12-17 09:30:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III Nsm 130/18 V __________________________________
2018-12-17 09:45:00 Sekcja Wykonawcza przy II Wydziale Karnym Ko 1575/18 II W 35/18 Kdł. 390/2018/W RSOW 1036/17 XI SPRAWA WYKONAWCZA
2018-12-17 10:00:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III RNs 351/17 IV __________________________________
2018-12-17 10:00:00 V Wydział Gospodarczy V GCps 30/18 VIII __________________________________
2018-12-17 10:00:00 IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych IV U 304/18 -- __________________________________
2018-12-17 10:00:00 II Wydział Karny II K 736/18 II __________________________________
2018-12-17 10:00:00 II Wydział Karny II K 712/18 VI __________________________________
2018-12-17 10:15:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III Nsm 351/18 V __________________________________
2018-12-17 10:15:00 Sekcja Wykonawcza przy II Wydziale Karnym Ko 1577/18 II W 645/17 Kdł. 576/2017/W RSOW-932/17 XI SPRAWA WYKONAWCZA
2018-12-17 10:20:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III RC 339/17 IV __________________________________
2018-12-17 10:30:00 Sekcja Wykonawcza przy II Wydziale Karnym Ko 1583/18 II W 916/17 Kdł. 478/2018/W RSOW-1204/17 XI SPRAWA WYKONAWCZA
2018-12-17 10:30:00 II Wydział Karny II K 800/18 II __________________________________
2018-12-17 10:30:00 V Wydział Gospodarczy V GCps 33/18 VIII __________________________________
2018-12-17 10:30:00 IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych IV U 299/18 -- __________________________________
2018-12-17 10:40:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III Nsm 507/18 IV __________________________________
2018-12-17 10:45:00 Sekcja Wykonawcza przy II Wydziale Karnym Ko 1615/18 II W 281/16 Kdł. 500/2016/W RSOW 1553/15 XI SPRAWA WYKONAWCZA
2018-12-17 11:00:00 Sekcja Wykonawcza przy II Wydziale Karnym Ko 1714/18 II K 23/18 Kdł. 282/2018/K 2 Ds 2000/17 XI SPRAWA WYKONAWCZA
2018-12-17 11:00:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III Nsm 50/18 IV __________________________________
2018-12-17 11:00:00 II Wydział Karny II K 689/18 VI __________________________________
2018-12-17 11:00:00 IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych IV U 300/18 -- __________________________________
2018-12-17 11:00:00 II Wydział Karny II K 808/18 II __________________________________
2018-12-17 11:15:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III Nsm 63/18 V __________________________________
2018-12-17 11:15:00 Sekcja Wykonawcza przy II Wydziale Karnym Ko 1464/18 II K 905/15 1 Ds 765/15 XI SPRAWA WYKONAWCZA
2018-12-17 11:20:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III Nsm 306/18 IV __________________________________
2018-12-17 11:30:00 II Wydział Karny II K 348/18 -- __________________________________
2018-12-17 11:30:00 Sekcja Wykonawcza przy II Wydziale Karnym Ko 1788/18 II W 271/18 RSOW 129/18 XI SPRAWA WYKONAWCZA
2018-12-17 11:30:00 IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych IV U 301/18 -- __________________________________
2018-12-17 11:40:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III RNs 38/18 IV __________________________________
2018-12-17 12:00:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III Nsm 154/18 V __________________________________
2018-12-17 12:00:00 IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych IV P 93/18 -- __________________________________
2018-12-17 12:00:00 II Wydział Karny II K 849/17 III __________________________________
2018-12-17 12:00:00 II Wydział Karny II K 819/18 II __________________________________
2018-12-17 12:00:00 II Wydział Karny II K 656/18 VI __________________________________
2018-12-17 12:00:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III Nsm 378/18 IV __________________________________
2018-12-17 12:30:00 II Wydział Karny II K 658/18 VI __________________________________
2018-12-17 12:30:00 I Wydział Cywilny I C 154/18 X __________________________________
2018-12-17 12:40:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III Nkd 14/18 IV __________________________________
2018-12-17 13:00:00 Sekcja Wykonawcza przy II Wydziale Karnym Ko 1624/18 -- SPRAWA WYKONAWCZA
2018-12-17 13:00:00 II Wydział Karny II W 542/18 -- __________________________________
2018-12-17 13:00:00 II Wydział Karny II K 813/18 II __________________________________
2018-12-17 13:00:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III RC 351/18 V __________________________________
2018-12-17 13:00:00 I Wydział Cywilny I Ns 683/18 X __________________________________
2018-12-17 13:30:00 II Wydział Karny II K 821/18 II __________________________________
2018-12-17 14:00:00 II Wydział Karny II K 682/18 VI __________________________________
2018-12-17 15:00:00 II Wydział Karny II K 758/18 VI __________________________________