Przejdź do treści

Jesteś tutaj

Wokandy

Karty podstawowe

Wyszukiwarka spraw stanowi jedynie skrócony wykaz spraw sądowych i nie jest wokandą w rozumieniu zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz. Min. Spraw. Nr 5, poz. 22, ze zm.).

Data Wydział Sygnatura Sala Uwagi
2020-01-22 09:00:00 II Wydział Karny II K 163/19 -- __________________________________
2020-01-22 09:00:00 V Wydział Gospodarczy V GC 279/19 VII __________________________________
2020-01-22 09:00:00 I Wydział Cywilny I C 683/19 X __________________________________
2020-01-22 09:00:00 II Wydział Karny II K 521/19 VI __________________________________
2020-01-22 09:00:00 IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych IV P 208/19 -- __________________________________
2020-01-22 09:00:00 I Wydział Cywilny I Ns 775/19 XII __________________________________
2020-01-22 09:00:00 I Wydział Cywilny I Ns 881/19 XII __________________________________
2020-01-22 09:00:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III Nsm 859/19 V __________________________________
2020-01-22 09:30:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III RNs 419/19 IV __________________________________
2020-01-22 09:40:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III Nsm 855/19 V __________________________________
2020-01-22 10:00:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III RC 280/19 IV __________________________________
2020-01-22 10:00:00 II Wydział Karny II K 402/19 VI __________________________________
2020-01-22 10:00:00 II Wydział Karny II K 165/19 -- __________________________________
2020-01-22 10:15:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III Nsm 763/19 V __________________________________
2020-01-22 10:45:00 V Wydział Gospodarczy V GC 316/19 VII __________________________________
2020-01-22 10:45:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III Nsm 18/19 V __________________________________
2020-01-22 11:00:00 I Wydział Cywilny I Ns 434/17 X __________________________________
2020-01-22 11:00:00 IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych IV P 87/19 -- __________________________________
2020-01-22 11:00:00 II Wydział Karny II K 167/19 -- __________________________________
2020-01-22 11:00:00 V Wydział Gospodarczy V GC 209/19 VII __________________________________
2020-01-22 11:00:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III RC 211/19 IV __________________________________
2020-01-22 11:00:00 I Wydział Cywilny I Ns 829/19 XII __________________________________
2020-01-22 11:30:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III Nsm 688/19 V __________________________________
2020-01-22 11:30:00 I Wydział Cywilny I Ns 600/19 XII __________________________________
2020-01-22 11:40:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III RC 356/19 IV __________________________________
2020-01-22 12:00:00 II Wydział Karny II K 192/19 -- __________________________________
2020-01-22 12:15:00 I Wydział Cywilny I Ns 859/19 XII __________________________________
2020-01-22 12:20:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III Nsm 774/19 IV __________________________________
2020-01-22 13:00:00 I Wydział Cywilny I C 1060/19 XII __________________________________
2020-01-22 13:00:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III Nkd 7/19 IV __________________________________
2020-01-22 13:00:00 I Wydział Cywilny I C 553/19 X __________________________________
2020-01-22 13:20:00 I Wydział Cywilny I C 788/19 XII __________________________________
2020-01-22 13:30:00 V Wydział Gospodarczy V GC 354/19 VII __________________________________
2020-01-22 13:30:00 II Wydział Karny II K 209/19 -- __________________________________
2020-01-22 13:30:00 I Wydział Cywilny I C 950/19 X __________________________________
2020-01-22 13:40:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III RC 20/19 IV __________________________________
2020-01-22 14:00:00 I Wydział Cywilny I Ns 824/17 X __________________________________
2020-01-22 14:00:00 V Wydział Gospodarczy V GC 348/19 VII __________________________________
2020-01-22 14:00:00 I Wydział Cywilny I Co 1272/19 XII __________________________________
2020-01-22 14:00:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III RC 345/19 IV __________________________________
2020-01-22 14:30:00 V Wydział Gospodarczy V GC 308/19 VII __________________________________
2020-01-22 14:30:00 I Wydział Cywilny I Ns 922/16 X __________________________________
2020-01-23 08:40:00 I Wydział Cywilny I Ns 778/19 IX __________________________________
2020-01-23 08:50:00 IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych IV U 270/18 -- __________________________________
2020-01-23 09:00:00 I Wydział Cywilny I Ns 305/18 IX __________________________________
2020-01-23 09:00:00 Sekcja Wykonawcza przy II Wydziale Karnym Ko 1696/19 XII K 313/15 SR WROCŁAW-FABRYCZNA XI SPRAWA WYKONAWCZA
2020-01-23 09:00:00 V Wydział Gospodarczy V GC 300/19 VIII __________________________________
2020-01-23 09:00:00 II Wydział Karny II K 346/19 III __________________________________
2020-01-23 09:00:00 II Wydział Karny II K 156/19 II __________________________________
2020-01-23 09:00:00 II Wydział Karny II W 333/19 -- __________________________________
2020-01-23 09:00:00 I Wydział Cywilny I C 933/19 X __________________________________
2020-01-23 09:00:00 IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych IV U 293/19 -- __________________________________
2020-01-23 09:15:00 Sekcja Wykonawcza przy II Wydziale Karnym Ko 1644/19 II K 53/17 1 Ds 73/17 XI SPRAWA WYKONAWCZA
2020-01-23 09:30:00 Sekcja Wykonawcza przy II Wydziale Karnym Ko 1668/19 II K 837/15 Kdł. 205/2016/K 2 Ds 770/15 XI SPRAWA WYKONAWCZA
2020-01-23 09:30:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III Nsm 738/19 IV __________________________________
2020-01-23 09:45:00 Sekcja Wykonawcza przy II Wydziale Karnym Ko 1727/19 II K 505/18 2 Ds 1110/18 XI SPRAWA WYKONAWCZA
2020-01-23 10:00:00 Sekcja Wykonawcza przy II Wydziale Karnym Ko 1729/19 II K 189/19 kdł. 397/2019/K 1 Ds 258/18 XI SPRAWA WYKONAWCZA
2020-01-23 10:00:00 I Wydział Cywilny I Ns 576/17 X __________________________________
2020-01-23 10:00:00 I Wydział Cywilny I Ns 258/19 -- __________________________________
2020-01-23 10:00:00 II Wydział Karny II K 330/19 III __________________________________
2020-01-23 10:00:00 II Wydział Karny II K 402/19 -- __________________________________
2020-01-23 10:00:00 V Wydział Gospodarczy V GC 707/19 VIII __________________________________
2020-01-23 10:00:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III RC 317/19 IV __________________________________
2020-01-23 10:15:00 Sekcja Wykonawcza przy II Wydziale Karnym Ko 1646/19 II W 321/19 Kdł. 561/2019/W RSOW M 55/19 XI SPRAWA WYKONAWCZA
2020-01-23 10:30:00 Sekcja Wykonawcza przy II Wydziale Karnym Ko 1654/19 II W 91/19 Kdł. 258/2019/W RSOW K 50/18 XI SPRAWA WYKONAWCZA
2020-01-23 10:30:00 I Wydział Cywilny I C 720/18 IX __________________________________
2020-01-23 10:45:00 Sekcja Wykonawcza przy II Wydziale Karnym Ko 1655/19 II W 259/19 Kdł. 430/2019/W RSOW K 133/18 XI SPRAWA WYKONAWCZA
2020-01-23 10:45:00 IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych IV P 262/17 -- __________________________________
2020-01-23 11:00:00 Sekcja Wykonawcza przy II Wydziale Karnym Ko 1676/19 II W 634/18 Kdł. 900/2018/W RSOW 3383/2018 XI SPRAWA WYKONAWCZA
2020-01-23 11:00:00 II Wydział Karny II K 868/19 -- __________________________________
2020-01-23 11:00:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III RC 340/19 IV __________________________________
2020-01-23 11:10:00 II Wydział Karny II K 386/19 II __________________________________
2020-01-23 11:15:00 Sekcja Wykonawcza przy II Wydziale Karnym Ko 1691/19 II W 846/18 Kdł. 147/2019/W RKS 36/18 XI SPRAWA WYKONAWCZA
2020-01-23 11:30:00 II Wydział Karny II K 91/19 II __________________________________
2020-01-23 11:30:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III RC 287/19 IV __________________________________
2020-01-23 12:00:00 V Wydział Gospodarczy V GCps 30/19 VIII __________________________________
2020-01-23 12:00:00 II Wydział Karny II K 406/19 III __________________________________
2020-01-23 12:00:00 IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych IV P 114/19 -- __________________________________
2020-01-23 12:10:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III Nsm 137/18 IV __________________________________
2020-01-23 12:45:00 II Wydział Karny II K 775/19 -- __________________________________
2020-01-23 12:50:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III Opm 36/19 IV __________________________________
2020-01-23 13:00:00 I Wydział Cywilny I C 398/19 IX __________________________________
2020-01-23 13:00:00 II Wydział Karny II K 463/19 III __________________________________
2020-01-23 13:00:00 I Wydział Cywilny I Ns 584/19 X __________________________________
2020-01-23 13:00:00 V Wydział Gospodarczy V GC 446/19 VIII __________________________________
2020-01-23 13:30:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III RC 65/19 IV __________________________________
2020-01-23 13:45:00 II Wydział Karny II K 836/19 -- __________________________________
2020-01-23 14:00:00 I Wydział Cywilny I Cps 49/19 IX __________________________________
2020-01-23 14:00:00 V Wydział Gospodarczy V GC 566/19 VIII __________________________________
2020-01-23 14:00:00 I Wydział Cywilny I Co 890/19 X __________________________________
2020-01-23 14:15:00 IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych IV U 165/19 -- __________________________________
2020-01-23 14:20:00 I Wydział Cywilny I Ns 1234/16 IX __________________________________
2020-01-23 15:00:00 II Wydział Karny II K 725/18 II __________________________________
2020-01-24 08:30:00 I Wydział Cywilny I Ns 554/18 XII __________________________________
2020-01-24 08:30:00 II Wydział Karny II W 451/18 III __________________________________
2020-01-24 08:30:00 I Wydział Cywilny I C 996/19 XII __________________________________
2020-01-24 09:00:00 I Wydział Cywilny I Co 1018/19 IX __________________________________
2020-01-24 09:00:00 I Wydział Cywilny I C 1087/18 XII __________________________________
2020-01-24 09:00:00 V Wydział Gospodarczy V GC 509/19 VIII __________________________________
2020-01-24 09:00:00 IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych IV P 135/19 VII __________________________________
2020-01-24 09:00:00 II Wydział Karny II K 221/19 II __________________________________
2020-01-24 09:00:00 II Wydział Karny II K 173/19 III __________________________________
2020-01-24 09:20:00 I Wydział Cywilny I Co 1019/19 IX __________________________________
2020-01-24 09:40:00 I Wydział Cywilny I Co 1020/19 IX __________________________________
2020-01-24 10:00:00 V Wydział Gospodarczy V GC 775/19 VIII __________________________________
2020-01-24 10:00:00 V Wydział Gospodarczy V GC 674/19 VIII __________________________________
2020-01-24 10:00:00 I Wydział Cywilny I Co 1342/19 IX __________________________________
2020-01-24 10:00:00 II Wydział Karny II K 240/19 II __________________________________
2020-01-24 10:15:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III Nsm 292/19 IV __________________________________
2020-01-24 10:30:00 I Wydział Cywilny I C 1112/18 XII __________________________________
2020-01-24 10:45:00 V Wydział Gospodarczy V GC 672/19 VIII __________________________________
2020-01-24 11:00:00 IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych IV P 228/19 -- __________________________________
2020-01-24 11:30:00 II Wydział Karny II K 141/19 III __________________________________
2020-01-24 12:00:00 V Wydział Gospodarczy V GC 789/18 VIII __________________________________
2020-01-24 12:30:00 II Wydział Karny II K 236/19 II __________________________________
2020-01-24 12:30:00 IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych IV P 236/19 -- __________________________________
2020-01-24 12:30:00 V Wydział Gospodarczy V GC 503/19 VIII __________________________________
2020-01-24 12:45:00 II Wydział Karny II K 1068/18 III __________________________________
2020-01-24 13:00:00 I Wydział Cywilny I Ns 947/17 XII __________________________________
2020-01-24 13:30:00 I Wydział Cywilny I Ns 510/19 XII __________________________________
2020-01-24 13:30:00 V Wydział Gospodarczy V GC 647/19 VIII __________________________________
2020-01-24 14:00:00 II Wydział Karny II K 871/19 II __________________________________
2020-01-24 14:00:00 IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych IV U 140/19 -- __________________________________
2020-01-24 14:00:00 I Wydział Cywilny I C 18/19 XII __________________________________
2020-01-24 14:15:00 V Wydział Gospodarczy V GC 661/19 VIII __________________________________
2020-01-24 14:20:00 IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych IV U 227/19 -- __________________________________
2020-01-24 14:30:00 IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych IV U 226/19 -- __________________________________
2020-01-24 14:30:00 I Wydział Cywilny I Ns 131/19 XII __________________________________
2020-01-27 09:00:00 II Wydział Karny II K 365/18 VI __________________________________
2020-01-27 09:00:00 I Wydział Cywilny I Ns 263/15 X __________________________________
2020-01-27 09:00:00 II Wydział Karny II K 748/19 II __________________________________
2020-01-27 09:00:00 II Wydział Karny II W 589/19 -- __________________________________
2020-01-27 09:00:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III Nkd 100/19 V __________________________________
2020-01-27 09:20:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III Nsm 790/19 IV __________________________________
2020-01-27 09:30:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III Nkd 101/19 V __________________________________
2020-01-27 09:40:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III Nsm 512/19 IV __________________________________
2020-01-27 10:00:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III RNs 381/18 IV __________________________________
2020-01-27 10:00:00 II Wydział Karny II K 1005/18 VI __________________________________
2020-01-27 10:00:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III Nkd 102/19 V __________________________________
2020-01-27 10:20:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III Nsm 821/19 IV __________________________________
2020-01-27 10:30:00 I Wydział Cywilny I C 97/19 X __________________________________
2020-01-27 10:40:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III Nsm 812/19 IV __________________________________
2020-01-27 10:45:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III Nkd 104/19 V __________________________________
2020-01-27 11:00:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III Nsm 813/19 IV __________________________________
2020-01-27 11:00:00 II Wydział Karny II K 671/18 VI __________________________________
2020-01-27 11:00:00 I Wydział Cywilny I Ns 880/16 X __________________________________
2020-01-27 11:15:00 I Wydział Cywilny I Ns 896/19 X __________________________________
2020-01-27 11:15:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III Nkd 110/19 V __________________________________
2020-01-27 11:20:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III RC 339/19 IV __________________________________
2020-01-27 11:45:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III Nsm 13/20 V __________________________________
2020-01-27 12:00:00 II Wydział Karny II K 976/19 II __________________________________
2020-01-27 12:00:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III Nsm 747/19 IV __________________________________
2020-01-27 12:00:00 II Wydział Karny II W 505/19 -- __________________________________
2020-01-27 12:30:00 II Wydział Karny II K 947/19 -- __________________________________
2020-01-27 13:00:00 II Wydział Karny II K 953/19 VI __________________________________
2020-01-27 13:00:00 I Wydział Cywilny I C 810/19 X __________________________________
2020-01-27 13:00:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III RC 222/19 IV __________________________________
2020-01-27 13:00:00 II Wydział Karny II W 145/19 -- __________________________________
2020-01-27 13:40:00 Sekcja Wykonawcza przy II Wydziale Karnym Ko 1764/19 IIK 1878/19 -- SPRAWA WYKONAWCZA
2020-01-27 14:00:00 II Wydział Karny II K 1062/18 VI __________________________________
2020-01-27 14:00:00 V Wydział Gospodarczy V GC 492/19 VII __________________________________
2020-01-27 14:00:00 I Wydział Cywilny I Co 1011/19 X __________________________________
2020-01-27 14:30:00 I Wydział Cywilny I Co 1257/19 X __________________________________
2020-01-27 14:30:00 V Wydział Gospodarczy V GC 405/19 VII __________________________________
2020-01-28 08:30:00 I Wydział Cywilny I Ns 379/18 XII __________________________________
2020-01-28 08:30:00 I Wydział Cywilny I Ns 959/19 IX __________________________________
2020-01-28 08:50:00 IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych IV U 256/18 -- __________________________________
2020-01-28 09:00:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III RC 342/18 V __________________________________
2020-01-28 09:00:00 I Wydział Cywilny I Ns 893/18 XII __________________________________
2020-01-28 09:00:00 V Wydział Gospodarczy V GC 705/18 VIII __________________________________
2020-01-28 09:00:00 I Wydział Cywilny I Ns 814/17 IX __________________________________
2020-01-28 09:00:00 I Wydział Cywilny I Ns 303/18 -- __________________________________
2020-01-28 09:00:00 I Wydział Cywilny I Ns 1436/16 XII __________________________________
2020-01-28 09:00:00 II Wydział Karny II K 429/19 VI __________________________________
2020-01-28 09:00:00 IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych IV P 127/19 -- __________________________________
2020-01-28 09:00:00 II Wydział Karny II K 328/19 II __________________________________
2020-01-28 09:00:00 II Wydział Karny II K 962/19 III __________________________________
2020-01-28 09:20:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III RC 350/19 IV __________________________________
2020-01-28 09:30:00 II Wydział Karny II K 324/19 II __________________________________
2020-01-28 09:30:00 I Wydział Cywilny I Ns 79/16 XII __________________________________
2020-01-28 09:40:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III Nsm 695/19 IV __________________________________
2020-01-28 10:00:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III RNs 403/19 IV __________________________________
2020-01-28 10:00:00 I Wydział Cywilny I Co 918/19 -- __________________________________
2020-01-28 10:00:00 II Wydział Karny II K 229/16 -- __________________________________
2020-01-28 10:00:00 V Wydział Gospodarczy V GC 747/18 VIII __________________________________
2020-01-28 10:00:00 I Wydział Cywilny I Ns 181/19 -- __________________________________
2020-01-28 10:10:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III RC 314/19 IV __________________________________
2020-01-28 10:15:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III Nkd 60/19 V __________________________________
2020-01-28 10:15:00 I Wydział Cywilny I Ns 476/18 XII __________________________________
2020-01-28 10:30:00 I Wydział Cywilny I Ns 553/18 IX __________________________________
2020-01-28 10:40:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III Nsm 635/19 IV __________________________________
2020-01-28 10:45:00 IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych IV U 213/19 -- __________________________________
2020-01-28 10:45:00 I Wydział Cywilny I C 1148/19 -- __________________________________
2020-01-28 10:45:00 V Wydział Gospodarczy V GC 753/18 VIII __________________________________
2020-01-28 11:00:00 II Wydział Karny II K 312/19 II __________________________________
2020-01-28 11:00:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III Nsm 809/19 IV __________________________________
2020-01-28 11:00:00 IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych IV P 209/19 -- __________________________________
2020-01-28 11:15:00 V Wydział Gospodarczy V GC 769/18 VIII __________________________________
2020-01-28 11:20:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III RC 331/19 IV __________________________________
2020-01-28 12:00:00 II Wydział Karny II K 913/19 III __________________________________
2020-01-28 12:00:00 V Wydział Gospodarczy V GCo 157/19 VIII __________________________________
2020-01-28 12:30:00 V Wydział Gospodarczy V GCo 160/19 VIII __________________________________
2020-01-28 12:50:00 V Wydział Gospodarczy V GC 570/17 VIII __________________________________
2020-01-28 13:00:00 IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych IV P 134/18 -- __________________________________
2020-01-28 13:00:00 V Wydział Gospodarczy V GC 796/18 VIII __________________________________
2020-01-28 13:00:00 II Wydział Karny II K 918/19 III __________________________________
2020-01-28 13:30:00 II Wydział Karny II K 895/19 II __________________________________
2020-01-28 13:30:00 I Wydział Cywilny I Ns 927/19 IX __________________________________
2020-01-28 14:00:00 I Wydział Cywilny I Ns 220/17 IX __________________________________
2020-01-28 14:00:00 I Wydział Cywilny I Ns 216/18 XII __________________________________
2020-01-28 14:15:00 IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych IV U 212/19 -- __________________________________
2020-01-28 14:30:00 II Wydział Karny II K 99/19 II __________________________________
2020-01-28 14:30:00 I Wydział Cywilny I Co 996/19 XII __________________________________
2020-01-29 09:00:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III Nsm 692/19 V __________________________________
2020-01-29 09:00:00 I Wydział Cywilny I C 735/17 X __________________________________
2020-01-29 09:00:00 II Wydział Karny II K 621/19 VI __________________________________
2020-01-29 09:00:00 V Wydział Gospodarczy V GC 413/19 VII __________________________________
2020-01-29 09:30:00 I Wydział Cywilny I C 166/17 X __________________________________
2020-01-29 09:30:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III Nsm 719/19 IV __________________________________
2020-01-29 09:30:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III Nsm 792/19 V __________________________________
2020-01-29 09:45:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III Nsm 823/19 IV __________________________________
2020-01-29 10:00:00 II Wydział Karny II K 932/19 VI __________________________________
2020-01-29 10:00:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III RC 265/19 IV __________________________________
2020-01-29 10:00:00 V Wydział Gospodarczy V GCps 24/19 VIII __________________________________
2020-01-29 10:15:00 V Wydział Gospodarczy V GC 387/19 VII __________________________________
2020-01-29 10:15:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III Nsm 794/19 V __________________________________
2020-01-29 10:30:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III RC 352/19 IV __________________________________
2020-01-29 10:30:00 Sekcja Wykonawcza przy II Wydziale Karnym Ko 1669/19 DB4566272 -- SPRAWA WYKONAWCZA
2020-01-29 10:30:00 I Wydział Cywilny I C 1124/18 X __________________________________
2020-01-29 10:45:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III Nsm 798/19 V __________________________________
2020-01-29 11:00:00 I Wydział Cywilny I Ns 953/19 X __________________________________
2020-01-29 11:10:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III RC 355/19 IV __________________________________
2020-01-29 11:15:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III Nsm 807/19 V __________________________________
2020-01-29 11:15:00 V Wydział Gospodarczy V GC 439/19 VII __________________________________
2020-01-29 11:30:00 II Wydział Karny II K 860/19 VI __________________________________
2020-01-29 11:45:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III Nsm 825/19 V __________________________________
2020-01-29 11:50:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III RNs 333/19 IV __________________________________
2020-01-29 12:15:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III Nsm 845/19 V __________________________________
2020-01-29 12:30:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III Nsm 777/19 IV __________________________________
2020-01-29 12:30:00 I Wydział Cywilny I Cps 47/19 X __________________________________
2020-01-29 12:30:00 II Wydział Karny II K 806/19 VI __________________________________
2020-01-29 12:45:00 Sekcja Wykonawcza przy II Wydziale Karnym Ko 838/19 OZ 67/19 -- SPRAWA WYKONAWCZA
2020-01-29 13:00:00 Sekcja Wykonawcza przy II Wydziale Karnym Ko 1231/19 VI K 43/13 S.O.KRAKÓW -- SPRAWA WYKONAWCZA
2020-01-29 13:00:00 V Wydział Gospodarczy V GC 707/17 VIII __________________________________
2020-01-29 13:00:00 II Wydział Karny II K 937/19 VI __________________________________
2020-01-29 13:00:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III Nsm 848/19 V __________________________________
2020-01-29 13:00:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III Nw 44/19 IV __________________________________
2020-01-29 13:30:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III Nsm 709/19 V __________________________________
2020-01-29 13:40:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III RCo 14/19 IV __________________________________
2020-01-29 14:00:00 I Wydział Cywilny I Ns 403/19 X __________________________________
2020-01-29 14:45:00 II Wydział Karny II K 544/19 -- __________________________________