Przejdź do treści

Jesteś tutaj

Wokandy

Karty podstawowe

Wyszukiwarka spraw stanowi jedynie skrócony wykaz spraw sądowych i nie jest wokandą w rozumieniu zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz. Min. Spraw. Nr 5, poz. 22, ze zm.).

Data Wydział Sygnatura Sala Uwagi
2019-08-22 08:40:00 I Wydział Cywilny I Ns 492/19 X __________________________________
2019-08-22 08:50:00 V Wydział Gospodarczy V GC 688/18 VIII __________________________________
2019-08-22 09:00:00 I Wydział Cywilny I Ns 360/19 X __________________________________
2019-08-22 09:00:00 II Wydział Karny II K 1068/18 II __________________________________
2019-08-22 09:00:00 V Wydział Gospodarczy V GC 32/19 VIII __________________________________
2019-08-22 09:30:00 I Wydział Cywilny I Ns 38/19 X __________________________________
2019-08-22 09:30:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III Nsm 424/19 IV __________________________________
2019-08-22 09:30:00 V Wydział Gospodarczy V GC 657/18 VIII __________________________________
2019-08-22 09:30:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III Nkd 87/18 V __________________________________
2019-08-22 09:45:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III Nsm 413/19 IV __________________________________
2019-08-22 09:50:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III Nkd 3/19 V __________________________________
2019-08-22 10:00:00 V Wydział Gospodarczy V GC 107/19 VIII __________________________________
2019-08-22 10:00:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III RC 148/19 IV __________________________________
2019-08-22 10:00:00 I Wydział Cywilny I C 1075/18 X __________________________________
2019-08-22 10:30:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III Nkd 1/19 V __________________________________
2019-08-22 10:40:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III RC 158/19 IV __________________________________
2019-08-22 11:00:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III Nkd 86/18 V __________________________________
2019-08-22 11:10:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III RC 157/19 IV __________________________________
2019-08-22 11:15:00 I Wydział Cywilny I Ns 11/19 X __________________________________
2019-08-22 11:40:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III RNs 203/19 IV __________________________________
2019-08-22 11:45:00 V Wydział Gospodarczy V GC 225/18 VIII __________________________________
2019-08-22 12:00:00 I Wydział Cywilny I Ns 543/17 X __________________________________
2019-08-22 12:00:00 V Wydział Gospodarczy V GC 189/19 VIII __________________________________
2019-08-22 12:00:00 I Wydział Cywilny I Cps 30/19 X __________________________________
2019-08-22 12:10:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III RNs 173/19 IV __________________________________
2019-08-22 12:30:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III Cps 38/19 IV __________________________________
2019-08-22 12:30:00 II Wydział Karny II K 716/18 II __________________________________
2019-08-22 12:40:00 I Wydział Cywilny I Ns 384/19 X __________________________________
2019-08-22 13:00:00 V Wydział Gospodarczy V GC 547/18 VIII __________________________________
2019-08-22 13:10:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III RNs 245/19 IV __________________________________
2019-08-22 14:00:00 V Wydział Gospodarczy V GC 273/19 VIII __________________________________
2019-08-22 14:00:00 I Wydział Cywilny I C 65/19 X __________________________________
2019-08-22 14:30:00 V Wydział Gospodarczy V GC 687/18 VIII __________________________________
2019-08-22 14:45:00 V Wydział Gospodarczy V GC 768/18 VIII __________________________________
2019-08-23 08:45:00 V Wydział Gospodarczy V GC 520/18 VIII __________________________________
2019-08-23 08:50:00 V Wydział Gospodarczy V GC 693/18 VIII __________________________________
2019-08-23 09:00:00 V Wydział Gospodarczy V GC 728/18 VIII __________________________________
2019-08-23 09:00:00 II Wydział Karny II K 751/18 II __________________________________
2019-08-23 09:00:00 V Wydział Gospodarczy V GCo 25/19 VIII __________________________________
2019-08-23 09:00:00 I Wydział Cywilny I Ns 206/19 -- __________________________________
2019-08-23 09:00:00 II Wydział Karny II K 360/19 III __________________________________
2019-08-23 09:20:00 V Wydział Gospodarczy V GC 366/18 VIII __________________________________
2019-08-23 09:30:00 V Wydział Gospodarczy V GCo 39/19 VIII __________________________________
2019-08-23 10:00:00 II Wydział Karny II K 435/19 III __________________________________
2019-08-23 10:00:00 II Wydział Karny II K 462/19 II __________________________________
2019-08-23 10:00:00 V Wydział Gospodarczy V GCo 108/18 VIII __________________________________
2019-08-23 10:30:00 V Wydział Gospodarczy V GC 625/18 VIII __________________________________
2019-08-23 10:30:00 II Wydział Karny II K 438/18 II __________________________________
2019-08-23 11:30:00 II Wydział Karny II K 725/18 III __________________________________
2019-08-23 11:30:00 V Wydział Gospodarczy V GCps 9/19 VIII __________________________________
2019-08-23 12:00:00 V Wydział Gospodarczy V GC 38/18 VIII __________________________________
2019-08-23 12:30:00 V Wydział Gospodarczy V GCps 10/19 VIII __________________________________
2019-08-23 13:30:00 V Wydział Gospodarczy V GC 232/18 VIII __________________________________
2019-08-23 13:30:00 II Wydział Karny II K 415/18 II __________________________________
2019-08-26 08:50:00 V Wydział Gospodarczy V GC 742/17 VIII __________________________________
2019-08-26 09:00:00 V Wydział Gospodarczy V GC 597/18 VIII __________________________________
2019-08-26 09:30:00 V Wydział Gospodarczy V GC 595/18 VIII __________________________________
2019-08-26 09:30:00 I Wydział Cywilny I Ns 382/18 -- __________________________________
2019-08-26 10:00:00 IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych IV P 101/18 -- __________________________________
2019-08-26 10:00:00 V Wydział Gospodarczy V GC 588/18 VIII __________________________________
2019-08-26 10:30:00 V Wydział Gospodarczy V GC 371/18 VIII __________________________________
2019-08-26 10:45:00 V Wydział Gospodarczy V GC 182/19 VIII __________________________________
2019-08-26 11:00:00 V Wydział Gospodarczy V GC 590/18 VIII __________________________________
2019-08-26 11:30:00 V Wydział Gospodarczy V GC 604/18 VIII __________________________________
2019-08-26 11:30:00 IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych IV P 45/17 -- __________________________________
2019-08-26 12:00:00 V Wydział Gospodarczy V GC 880/17 VIII __________________________________
2019-08-26 12:30:00 V Wydział Gospodarczy V GC 584/18 VIII __________________________________
2019-08-26 13:00:00 IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych IV Np 1/17 -- __________________________________
2019-08-26 13:30:00 V Wydział Gospodarczy V GC 141/18 VIII __________________________________
2019-08-26 13:30:00 IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych IV P 33/19 -- __________________________________
2019-08-26 14:30:00 IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych IV P 31/19 -- __________________________________
2019-08-26 14:40:00 IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych IV P 27/19 -- __________________________________
2019-08-27 08:30:00 I Wydział Cywilny I Ns 310/19 IX __________________________________
2019-08-27 08:40:00 I Wydział Cywilny I Ns 304/19 X __________________________________
2019-08-27 09:00:00 I Wydział Cywilny I C 139/18 IX __________________________________
2019-08-27 09:00:00 I Wydział Cywilny I Ns 382/18 X __________________________________
2019-08-27 09:00:00 II Wydział Karny II K 479/18 II __________________________________
2019-08-27 09:00:00 II Wydział Karny II K 756/18 -- __________________________________
2019-08-27 09:00:00 II Wydział Karny II K 815/18 -- __________________________________
2019-08-27 10:00:00 I Wydział Cywilny I C 661/18 X __________________________________
2019-08-27 11:00:00 I Wydział Cywilny I C 600/18 IX __________________________________
2019-08-27 11:00:00 II Wydział Karny II K 470/18 II __________________________________
2019-08-27 12:00:00 I Wydział Cywilny I C 122/18 IX __________________________________
2019-08-27 12:00:00 I Wydział Cywilny I Ns 887/18 X __________________________________
2019-08-27 13:00:00 II Wydział Karny II K 847/18 -- __________________________________
2019-08-27 13:00:00 II Wydział Karny II K 408/18 II __________________________________
2019-08-27 13:00:00 I Wydział Cywilny I Ns 376/19 IX __________________________________
2019-08-27 13:00:00 I Wydział Cywilny I C 48/19 IX __________________________________
2019-08-27 13:15:00 II Wydział Karny II K 790/18 II __________________________________
2019-08-27 13:30:00 I Wydział Cywilny I Ns 899/18 IX __________________________________
2019-08-27 14:00:00 I Wydział Cywilny I Ns 804/18 X __________________________________
2019-08-27 14:00:00 I Wydział Cywilny I Ns 305/19 IX __________________________________
2019-08-27 14:30:00 I Wydział Cywilny I Ns 393/19 X __________________________________
2019-08-27 14:30:00 II Wydział Karny II W 412/18 -- __________________________________
2019-08-27 14:45:00 I Wydział Cywilny I Ns 404/19 X __________________________________
2019-08-28 09:00:00 II Wydział Karny II K 496/18 -- __________________________________
2019-08-28 09:00:00 V Wydział Gospodarczy V GC 378/18 VIII __________________________________
2019-08-28 09:20:00 I Wydział Cywilny I Co 699/19 IX __________________________________
2019-08-28 09:30:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III RNs 186/19 IV __________________________________
2019-08-28 09:30:00 I Wydział Cywilny I C 294/19 IX __________________________________
2019-08-28 09:30:00 V Wydział Gospodarczy V GC 603/18 VIII __________________________________
2019-08-28 09:45:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III Nsm 429/19 IV __________________________________
2019-08-28 10:00:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III RC 173/19 IV __________________________________
2019-08-28 10:00:00 V Wydział Gospodarczy V GC 601/18 VIII __________________________________
2019-08-28 10:40:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III RC 175/19 IV __________________________________
2019-08-28 11:00:00 V Wydział Gospodarczy V GC 615/18 VIII __________________________________
2019-08-28 11:10:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III RC 194/19 IV __________________________________
2019-08-28 11:30:00 V Wydział Gospodarczy V GC 616/18 VIII __________________________________
2019-08-28 12:00:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III Nsm 266/19 IV __________________________________
2019-08-28 12:30:00 V Wydział Gospodarczy V GC 621/18 VIII __________________________________
2019-08-28 12:30:00 V Wydział Gospodarczy V GC 270/18 VIII __________________________________
2019-08-28 13:00:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III Nsm 750/17 IV __________________________________
2019-08-28 13:00:00 V Wydział Gospodarczy V GC 573/18 VIII __________________________________
2019-08-28 13:00:00 II Wydział Karny II K 261/19 -- __________________________________
2019-08-28 13:30:00 V Wydział Gospodarczy V GC 609/18 VIII __________________________________
2019-08-28 14:00:00 II Wydział Karny II K 514/19 -- __________________________________
2019-08-29 08:40:00 I Wydział Cywilny I Ns 596/19 IX __________________________________
2019-08-29 08:45:00 I Wydział Cywilny I Ns 221/19 X __________________________________
2019-08-29 09:00:00 I Wydział Cywilny I C 367/19 X __________________________________
2019-08-29 09:00:00 I Wydział Cywilny I C 357/19 IX __________________________________
2019-08-29 09:00:00 V Wydział Gospodarczy V GC 45/19 VIII __________________________________
2019-08-29 09:00:00 II Wydział Karny II K 967/17 III __________________________________
2019-08-29 09:30:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III RNs 110/19 IV __________________________________
2019-08-29 10:00:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III RNs 107/19 IV __________________________________
2019-08-29 10:00:00 V Wydział Gospodarczy V GC 29/19 VIII __________________________________
2019-08-29 10:00:00 I Wydział Cywilny I Ns 563/18 IX __________________________________
2019-08-29 10:00:00 II Wydział Karny II K 904/18 -- __________________________________
2019-08-29 10:30:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III RNs 113/19 IV __________________________________
2019-08-29 10:30:00 I Wydział Cywilny I C 475/19 X __________________________________
2019-08-29 11:00:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III RC 176/19 IV __________________________________
2019-08-29 11:00:00 V Wydział Gospodarczy V GC 41/19 VIII __________________________________
2019-08-29 11:15:00 I Wydział Cywilny I C 505/19 X __________________________________
2019-08-29 11:40:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III RC 178/19 IV __________________________________
2019-08-29 11:45:00 I Wydział Cywilny I C 518/19 X __________________________________
2019-08-29 12:00:00 V Wydział Gospodarczy V GC 31/19 VIII __________________________________
2019-08-29 12:00:00 I Wydział Cywilny I C 66/18 IX __________________________________
2019-08-29 12:15:00 I Wydział Cywilny I C 525/19 X __________________________________
2019-08-29 12:20:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III Nsm 149/19 IV __________________________________
2019-08-29 12:45:00 II Wydział Karny II K 1093/18 II __________________________________
2019-08-29 12:50:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III Cps 54/19 IV __________________________________
2019-08-29 13:00:00 V Wydział Gospodarczy V GC 454/18 VIII __________________________________
2019-08-29 13:00:00 I Wydział Cywilny I Ns 655/18 X __________________________________
2019-08-29 13:30:00 V Wydział Gospodarczy V GC 22/19 VIII __________________________________
2019-08-29 13:30:00 II Wydział Karny II K 139/19 II __________________________________
2019-08-29 14:00:00 V Wydział Gospodarczy V GC 51/19 VIII __________________________________
2019-08-29 14:20:00 I Wydział Cywilny I Ns 458/19 IX __________________________________
2019-08-29 14:20:00 I Wydział Cywilny I Cps 32/19 IX __________________________________
2019-08-29 14:30:00 I Wydział Cywilny I C 44/19 X __________________________________
2019-08-29 14:30:00 V Wydział Gospodarczy V GC 771/18 VIII __________________________________