Przejdź do treści

Jesteś tutaj

Wykonanie systemu detekcji wycieków w wybranych pomieszczeniach w budynku Sądu Rejonowego w Ostrołęce.

Karty podstawowe

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2018r., poz. 1986), którego przedmiotem jest: WYKONANIE SYSTEMU DETEKCJI WYCIEKÓW W WYBRANYCH POMIESZCZENIACH W BUDYNKU SĄDU REJONOWEGO W OSTROŁĘCE.