Przejdź do treści

Jesteś tutaj

Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej ds. wykonywania orzeczeń w sprawach rodzinnych i nieletnich

Karty podstawowe

Antecka Ewelina
dyżur: wtorek i piątek
godz. 7:30 - 15:30
pokój 105
tel. (29) 765 45 13
e-mail E.Antecka@ostroleka.sr.gov.pl
Tereny działania:

Gminy: Baranowo, Olszewo Borki, w gminie Lelis: Obierwia, Olszewka, Szwendrowy Most, Aleksandrowo.
Ostrołęka: ulice: Szkolna, Chętnika, Gocłowskiego, Kolberga, Traugutta, Kołobrzeska, Al. Jana Pawła II.
Osiedla: Stacja, Grabowo, Leśne, Stare Miasto.


Biedka Robert
dyżur: poniedziałek i czwartek
godz. 8:00 - 16:00
pokój 104
tel. (29) 765 45 14
e-mail R.Biedka@ostroleka.sr.gov.pl
Tereny działania:

Gminy: Myszyniec, Kadzidło.
W zastępstwie: Ostrołęka ulice: Goworowska (numery nieparzyste), Kopernika, Bogusławskiego, A. E. Fieldorfa „Nila”, M. Konopnickiej, Insurekcyjna, Inwalidów Wojennych, J. Piłsudskiego, Dobrzańskiego, Krzywa, Prosta, Przytulna, Łąkowa, Markowskiego, Wybickiego, Niemena,  Wesoła,  Mokra, Cicha, Dobra, Miła, Steyera, Zaciszna, Wygodna, Boczna, Krótka, Bliska, Targowa, Zawadzkiego, Celna, Oświatowa, Zielona, Lokalna, Graniczna, Przemysłowa, Geodetów, Zuchów, Skośna, Nadziei, Ogrodowa, Odległa, Skrajna, Daleka, Ziemska, Ławska, Konwaliowa, Jaśminowa.


Jachimowska Danuta
dyżur: środa i piątek
godz. 7:30 - 15:30
pokój 101
tel. (29) 765 45 11
e-mail D.Jachimowska@ostroleka.sr.gov.pl
Tereny działania:

Gminy: Goworowo, Rzekuń.
Ostrołęka ulice: Madalińskiego, Sienkiewicza.
Osiedle Leśniewo.


Sebastian Kaliszewski
dyżur: poniedziałek i środa
godz. 8:00 - 16:00
pokój 104
tel. (29) 765 45 14
e-mail: S.Kaliszewski@ostroleka.sr.gov.pl
Tereny działania:

Gminy: Troszyn, Łyse
Ostrołęka: Osiedla: Kwiatowe, Wojciechowice (bez ulicy Kołobrzeskiej), Centrum (lewa strona wzdłuż ulicy Sikorskiego).
W zastępstwie:  Ostrołęka ulice: Goworowska (numery parzyste), Jedności, Patriotów, Osiedla: Bursztynowe, Pomian, Sienkiewicza (bez ulicy Sienkiewicza – wzdłuż ulicy Poznańskiej).
 

Saj Katarzyna
dyżur: poniedziałek i czwartek
godz. 7:30 - 15:30
pokój 101
tel. (29) 765 45 11
e-mail K.Saj@ostroleka.sr.gov.pl
Tereny działania:

Gminy:
Czarnia.
Ostrołęka Osiedla: Parkowe (bez ulic: Szkolna, Chętnika, Gocłowskiego, Kolberga),  Starosty Kosa, Dzieci Polskich, Witosa.
W zastępstwie: Gmina: Czerwin, Ostrołęka: Osiedla: Łazek, Traugutta (bez ulicy Traugutta), Łęczysk.

Emilia Rykowska - Kurator Zawodowy (przebywa na długotrwałym zwolnieniu lekarskim)

pokój 105
tel. (29) 765 45 13
e-mail emilia.rosiak@ostroleka.sr.gov.pl

Skrodzki Jarosław 

dyżur: wtorek i czwartek
godz. 8:00 - 16:00
pokój 102
tel. (29) 765 45 10;
e-mail J.Skrodzki@ostroleka.sr.gov.pl
Tereny działania:

Gminy: Lelis (bez miejscowości: Łazy, Obierwia, Olszewka, Szwendrowy Most),
Ostrołęka Osiedle  Centrum - prawa strona  wzdłuż ulicy Sikorskiego (bez ulicy Madalińskiego i Al. Jana Pawła II).

 
Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. o kuratorach sądowych ( Dz. U. 2014 poz. 795 t.j.) określa:

  • Kuratorzy sądowi realizują określone przez prawo zadania o charakterze wychowawczo-resocjalizacyjnym, diagnostycznym, profilaktycznym i kontrolnym związane z wykonywaniem orzeczeń sądu.
  • Kuratorami sądowymi są:
    • zawodowi kuratorzy sądowi, zwani dalej "kuratorami zawodowymi", 
    • społeczni kuratorzy sądowi, zwani dalej "kuratorami społecznymi".
  • Kuratorzy sądowi wykonujący orzeczenia w sprawach karnych są kuratorami dla dorosłych, a wykonujący orzeczenia w sprawach rodzinnych i nieletnich są kuratorami rodzinnymi.
  • Kuratorzy sądowi wykonują swoje zadania w środowisku podopiecznych, także na terenie zamkniętych zakładów i placówek ich pobytu, w szczególności na terenie zakładów karnych, placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz leczniczo-rehabilitacyjnych.
  • Za podopiecznych uważa się osoby, których dotyczy postępowanie.

Kuratorzy sądowi rodzinni zajmują się wykonywaniem orzeczeń sądowych poprzez pełnienie nadzorów orzekanych przez Sąd w sprawach nieletnich, którzy weszli w konflikt z prawem lub wykazują przejawy demoralizacji, w sprawach osób, którym Sąd ograniczył władzę rodzicielską lub zobowiązał do poddania się leczeniu odwykowemu. Kuratorzy rodzinni wykonują postanowienia Sądu w sprawach o odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką oraz orzeczenia o obecności kuratora przy kontaktach rodziców z dziećmi ustalonych przez Sąd. Przeprowadzają wywiady środowiskowe w postępowaniu wyjaśniającym, rozpoznawczym i wykonawczym.
Kuratorzy sądowi współpracują z organami samorządu terytorialnego, administracją państwową oraz instytucjami, organizacjami, stowarzyszeniami zajmującymi się opieką, pomocą i resocjalizacją w środowisku otwartym. Kuratorzy sądowi wykonują czynności w terenie oraz pełnią stałe dyżury w sądzie zgodnie z ustalonym harmonogramem.