Przejdź do treści

Jesteś tutaj

Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej ds. wykonywania orzeczeń w sprawach rodzinnych i nieletnich

Karty podstawowe

Biedka Robert

dyżur: wtorek i czwartek
godz. 8:00 - 16:00
pokój 104
tel. (29) 765 45 14
e-mail R.Biedka@ostroleka.sr.gov.pl
Tereny działania:

W zastępstwie: Ostrołęka: ulice: Al. Jana Pawła II, Goworowska, Kołobrzeska, Kopernika, Bogusławskiego, A. E. Fieldorfa „Nila”, M. Konopnickiej, Insurekcyjna, Inwalidów Wojennych, J. Piłsudskiego, Dobrzańskiego, Krzywa, Prosta, Przytulna, Łąkowa, Markowskiego, Wybickiego, Niemena,  Wesoła,  Mokra, Cicha, Dobra, Miła, Steyera, Baśniowa, Kubusia Puchatka, Guliwera, Wodnika, Zaciszna, Wygodna, Boczna, Krótka, Bliska, Targowa, Zawadzkiego, Celna, Oświatowa, Zielona, Lokalna, Graniczna, Przemysłowa, Geodetów, Zuchów, Skośna, Nadziei, Ogrodowa, Odległa, Skrajna, Daleka, Ziemska, Ławska, Konwaliowa, Jaśminowa, Jedności, Patriotów,
Ostrołęka: Osiedle: Stacja,


Jachimowska Danuta
dyżur: środa i piątek
godz. 7:30 - 15:30
pokój 101
tel. (29) 765 45 11
e-mail D.Jachimowska@ostroleka.sr.gov.pl
Tereny działania:

Gminy: Goworowo, Rzekuń.
Ostrołęka ulice: Madalińskiego, Sienkiewicza, Traugutta
Osiedle Leśniewo.
W zastępstwie: Ostrołęka: ul. Traugutta, Osiedla: Leśne, Grabowo, Stare Miasto,
Gmina: Olszewo Borki (część północna: Antonie, Białobrzeg Bliższy, Białobrzeg Dalszy, Chojniki, Dreżewo, Grabówek, Kruki, Łazy, Siarki, Mostowo, Mostówek, Nowa Wieś Zachodnia, Przystań, Rataje, Rżaniec, Wyszel, Zabrodzie, Żebry Chudek, Zabiele Wielkie),
 


Sebastian Kaliszewski
dyżur: poniedziałek i środa środa
godz. 8:00 - 16:00
pokój 104
tel. (29) 765 45 14
e-mail: S.Kaliszewski@ostroleka.sr.gov.pl
Tereny działania:

Gminy: Troszyn, Łyse
Ostrołęka: Osiedla: Kwiatowe, Wojciechowice (bez ulicy Kołobrzeskiej), Centrum (lewa strona wzdłuż ulicy Sikorskiego).
W zastępstwie: Ostrołęka: Osiedla: Bursztynowe, Pomian, Sienkiewicza (bez ulicy Sienkiewicza – wzdłuż ulicy Poznańskiej),
Gmina: Olszewo Borki (część południowa: Dobrołęka, Działyń, Grabnik, Grabowo, Kordowo, Nakły, Nożewo, Olszewo Borki, Stepna Michałki, Stepna Stara, Zabiele Piliki, Żebry Ostrowy, Żebry Perosy, Żebry Sławki, Żebry Stara Wieś, Żebry Wierzchlas, Żebry Żabin, Żerań Duży, Żerań Mały),

Saj Katarzyna
dyżur: poniedziałek i czwartek
godz. 7:30 - 15:30
pokój 101
tel. (29) 765 45 11
e-mail K.Saj@ostroleka.sr.gov.pl
Tereny działania:

Gminy:
Czarnia.
Ostrołęka Osiedla: Parkowe,  Starosty Kosa, Dzieci Polskich, Witosa.
W zastępstwie: Gmina: Czerwin, Ostrołęka: Osiedla: Łazek, Traugutta (bez ulicy Traugutta).

Emilia Rykowska - Kurator Zawodowy (przebywa na długotrwałym zwolnieniu lekarskim)

pokój 105
tel. (29) 765 45 13
e-mail emilia.rosiak@ostroleka.sr.gov.pl

Skrodzki Jarosław 

dyżur: wtorek i piątek
godz. 8:00 - 16:00
pokój 102
tel. (29) 765 45 10;
e-mail J.Skrodzki@ostroleka.sr.gov.pl
Tereny działania:

Gminy: Lelis.
Ostrołęka Osiedle  Centrum - prawa strona  wzdłuż ulicy Sikorskiego (bez ulicy Madalińskiego i Al. Jana Pawła II).
W zastępstwie: Gmina: BaranowoUstawa z dnia 27 lipca 2001r. o kuratorach sądowych ( Dz. U. 2014 poz. 795 t.j.) określa:

  • Kuratorzy sądowi realizują określone przez prawo zadania o charakterze wychowawczo-resocjalizacyjnym, diagnostycznym, profilaktycznym i kontrolnym związane z wykonywaniem orzeczeń sądu.
  • Kuratorami sądowymi są:
    • zawodowi kuratorzy sądowi, zwani dalej "kuratorami zawodowymi", 
    • społeczni kuratorzy sądowi, zwani dalej "kuratorami społecznymi".
  • Kuratorzy sądowi wykonujący orzeczenia w sprawach karnych są kuratorami dla dorosłych, a wykonujący orzeczenia w sprawach rodzinnych i nieletnich są kuratorami rodzinnymi.
  • Kuratorzy sądowi wykonują swoje zadania w środowisku podopiecznych, także na terenie zamkniętych zakładów i placówek ich pobytu, w szczególności na terenie zakładów karnych, placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz leczniczo-rehabilitacyjnych.
  • Za podopiecznych uważa się osoby, których dotyczy postępowanie.

Kuratorzy sądowi rodzinni zajmują się wykonywaniem orzeczeń sądowych poprzez pełnienie nadzorów orzekanych przez Sąd w sprawach nieletnich, którzy weszli w konflikt z prawem lub wykazują przejawy demoralizacji, w sprawach osób, którym Sąd ograniczył władzę rodzicielską lub zobowiązał do poddania się leczeniu odwykowemu. Kuratorzy rodzinni wykonują postanowienia Sądu w sprawach o odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką oraz orzeczenia o obecności kuratora przy kontaktach rodziców z dziećmi ustalonych przez Sąd. Przeprowadzają wywiady środowiskowe w postępowaniu wyjaśniającym, rozpoznawczym i wykonawczym.
Kuratorzy sądowi współpracują z organami samorządu terytorialnego, administracją państwową oraz instytucjami, organizacjami, stowarzyszeniami zajmującymi się opieką, pomocą i resocjalizacją w środowisku otwartym. Kuratorzy sądowi wykonują czynności w terenie oraz pełnią stałe dyżury w sądzie zgodnie z ustalonym harmonogramem.